• Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội
 • Công ty Luật TNHH Toàn Quốc
 • MST: 0108718004

Luật sư tư vấn gọi: 1900 6500

Dịch vụ tư vấn trực tiếp: 0918243004

Xử lý thu hồi hóa đơn đã lập được quy định như thế nào?... trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo...

 • Xử lý thu hồi hóa đơn đã lập được quy định như thế nào?
 • thu hồi hóa đơn đã lập
 • Tin tức tổng hợp
 • 19006500
 • Tác giả:
 • Đánh giá bài viết

XỬ LÝ THU HỒI HÓA ĐƠN ĐÃ LẬP ĐƯỢC QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO?      Các hóa đơn đã lập có bị xử lý thu hồi không? Trình tự, thủ tục xử lý thu hồi hóa đơn đã lập được quy định như thế nào? Hãy tham khảo bài viết của Luật Toàn Quốc dưới đây:

Kiến thức của bạn:

      Xử lý thu hồi hóa đơn đã lập được quy định  như thế nào?

Kiến thức của Luật sư:

Căn cứ pháp lý:

 • Nghị định 51/2010 NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng cung ứng dịch vụ
 • Thông tư 39/2014 hướng dẫn nghị định 51/2010

Nội dung tư vấn:

      Căn cứ vào Điều 17 Nghị định 51/2010 quy định như sau:

      “Điều 17. Xử lý thu hồi hóa đơn đã lập

 1. Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai.
 2. Trường hợp hóa đơn đã lập được giao cho người mua nếu phát hiện lập sai, hoặc theo yêu cầu của một bên, hàng hóa, dịch vụ đã mua bị trả lại hoặc bị đòi lại, hai bên lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn lập sai, hoặc hóa đơn của hàng hóa, dịch vụ bị trả lại, bị đòi lại và lưu giữ hóa đơn tại người bán.

      Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được nội dung lập sai hoặc lý do đòi lại, trả lại hàng hóa, dịch vụ và các thỏa thuận bồi thường giữa hai bên (nếu có)." [caption id="attachment_38488" align="aligncenter" width="500"]thu hồi hóa đơn đã lập                                          thu hồi hóa đơn đã lập[/caption]

      Điều 20 Thông tư 39/2014 hướng dẫn điều 17 Nghị định 51/2010 quy định cụ thể như sau:

      “ Điều 20. Xử lý đối với hóa đơn đã lập       1. Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai.       2. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn đã lập và giao cho người mua, người người bán và người mua chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hóa đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hóa đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.       3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).      4. Hướng dẫn xử lý đối với hóa đơn đã lập trong một số trường hợp cụ thể thực hiện theo Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này.”

     Các trường hợp viết sai hóa đơn GTGT có thể là: viết sai mã số thuế, sai thuế suất, sai tiền thuế, sai ngày tháng, sai tên công ty, sai địa chỉ, sai tên hàng hóa, sai số lượng, sai đơn giá, sai hình thức thanh toán, sai số tiền bằng chữ, sai tên người mua hàng…

     Như vậy, trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai. Trường hợp hóa đơn đã lập được giao cho người mua nếu phát hiện lập sai, hoặc theo yêu cầu của một bên, hàng hóa, dịch vụ đã mua bị trả lại hoặc bị đòi lại, hai bên lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn lập sai, hoặc hóa đơn của hàng hóa, dịch vụ bị trả lại, bị đòi lại và lưu giữ hóa đơn tại người bán.

     Bạn có thể tham khảo bài viết sau:

   >>> Vi phạm đặt in hóa đơn bị xử lý thế nào?

   >>> Khai thuế môn bài được quy định như thế nào?

Liên hệ Luật sư tư vấn về: Xử lý thu hồi hóa đơn đã lập được quy định như thế nào

 • Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn hiệu quả và nhanh nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về Xử lý thu hồi hóa đơn đã lập được quy định như thế nào. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết.
 • Tư vấn qua Zalo: Tư vấn về Xử lý thu hồi hóa đơn đã lập được quy định như thế nào qua số điện thoại zalo Luật Sư: 0931191033
 • Tư vấn qua Email: Gửi câu hỏi về Xử lý thu hồi hóa đơn đã lập được quy định như thế nào tới địa chỉ Email: [email protected] chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn!  

   Liên kết tham khảo:

Tư vấn miễn phí gọi: 1900 6178