Công ty được chia là công ty TNHH 1 thành viên

Công ty được chia là công ty TNHH 1 thành viên...Công ty bị chia...công ty được chia.Chủ sở hữu công ty bị chia thông qua nghị quyết chia công ty...

CÔNG TY ĐƯỢC CHIA LÀ CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN

Kiến thức của Luật sư:

       Thành lập mới công ty được chia là  Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên.

Kiến thức của bạn:

Căn cứ pháp lý:

 • Luật doanh nghiệp 2014
 • Nghị định 78/2015 về đăng ký doanh nghiệp
 • Thông tư 95/2016/ TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế

Nội dung tư vấn:

      Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 công ty TNHH (sau đây gọi là công ty bị chia) có thể chia thành viên và tài sản công ty để thành lập hai hoặc nhiều công ty mới (sau đây gọi là công ty được chia)

 1. Công ty bị chia

       Chủ sở hữu công ty bị chia thông qua nghị quyết chia công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Nghị quyết chia công ty được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua nghị quyết.

       Chủ sở hữu công ty của công ty mới được thành lập thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc tổng giám đốc và tiến hành đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp

       Khi đó công ty bị chia sẽ chấm dứt hiệu lực mã số thuế ( theo Điều 16 TT 95/2016). Các nghĩa vụ mà doanh nghiệp phải hoàn thành trước khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế được quy định cụ thể tại khoản 3 Điều 16 TT 95/2016 như sau:

      “a, Đối với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, nhà thầu, nhà đầu tư tham gia dầu khí, nhà thầu nước ngoài:

 • Người nộp thuế Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quy định của pháp luật về hóa đơn
 • Người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo quy định tại Điều 41, Điều 42 Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài Chính
 • Trường hợp đơn vị chủ quản có các đơn vị trực thuộc thì toàn bộ các đơn vị trực thuộc phải hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế trước khi chấm dứt.”

      Cơ quan thuế quản lý trực tiếp doanh nghiệp bị chia khi nhận được thông báo chấm dứt tồn tại doanh nghiệp của cơ quan đăng ký doanh nghiệp nếu doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ thuế thì thực hiện chuyển toàn bộ nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp bị chia cho doanh nghiệp mới được chia. Doanh nghiệp mới có trách nhiệm thực hiện quyết toán thuế và hoàn thành nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp bị chia theo quy định của Luật quản lý thuế.

      Tuy nhiên, trên thực tế công ty bị chia nên tiến hành quyết toán thuế và hoàn thành nghĩa vụ thuế trước khi chia công ty để tránh rắc rối và phức tạp, ảnh hưởng tới ích lợi và trách nhiệm đối với doanh nghiệp mới được thành lập trên cơ sở chia công ty.

Công ty được chia là công ty TNHH 1 thành viên

Công ty được chia là công ty TNHH 1 thành viên

 1. Công ty được chia

     Sau khi có nghị quyết chia công ty, công ty được chia tiến hành đăng ký thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

      Hồ sơ thành lập công ty:

 • Nghị quyết chia công ty
 • Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của công ty bị chia
 • Giấy đề nghị đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
 • Điều lệ công ty
 • Chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc các giấy tờ có giá trị tương đương của người đại diện theo pháp luật
 • Danh sách người đại diện theo ủy quyền ( nếu có) và giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền

    Bạn có thể tham khảo các bài viết sau:

   >>> Đòi nợ của doanh nghiệp khó hay dễ?

   >>> Dịch vụ công bố chất lượng sản phẩm

 Trên đây là ý kiến tư vấn pháp luật của chúng tôi. Nếu còn bất cứ vướng mắc nào, bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật dân sự miễn phí 24/7: 19006500 để gặp trực tiếp luật sư tư vấn và  để  yêu cầu  cung cấp dịch vụ. Hoặc Gửi nội dung tư vấn qua email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của bạn. Chúng tôi luôn mong nhận được ý kiến đóng góp của mọi người để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn.

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của mọi người.

     Trân trọng ./.

     Liên kết ngoài tham khảo: