• Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội
 • Công ty Luật TNHH Toàn Quốc
 • MST: 0108718004

Luật sư tư vấn gọi: 1900 6500

Dịch vụ tư vấn trực tiếp: 0918243004

Thành lập mới công ty hợp nhất là công ty cổ phần ... Các công ty bị hợp nhất chuẩn bị hợp đồng hợp nhất. Các thành viên, chủ sở hữu công ty, các cổ đông...

 • Thành lập mới công ty hợp nhất là công ty cổ phần
 • công ty hợp nhất là công ty cổ phần
 • Tin tức tổng hợp
 • 19006500
 • Tác giả:
 • Đánh giá bài viết

CÔNG TY HỢP NHẤT LÀ CÔNG TY CỔ PHẦN

Kiến thức của Luật sư:

     Hậu quả pháp lý xảy ra khi hai công ty hợp nhất với nhau là gì? Khi hợp nhất thì thành lập công ty mới là công ty cổ phần được không? Cùng Luật Toàn Quốc tìm hiểu qua bài viết dưới đây

Kiến thức của bạn:

Căn cứ pháp lý:

 • Luật doanh nghiệp 2014
 • Nghị định 78/2015 về đăng ký doanh nghiệp
 • Thông tư 95/2016/ TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế.

Nội dung tư vấn:

    Theo quy định tại Điều 194 Luật doanh nghiệp 2014: Hai hoặc một số công ty (sau đây là công ty bị hợp nhất) có thể hợp nhất thành một công ty mới (sau đây gọi là công ty hợp nhất), đồng thời chấm dứt tồn tại của công ty bị hợp nhất.

    1.Công ty bị hợp nhất:

    Các công ty bị hợp nhất chuẩn bị hợp đồng hợp nhất. Các thành viên, chủ sở hữu công ty, các cổ đông của các công ty bị hợp nhất thông qua hợp đồng hợp đồng hợp nhất. Hợp đồng hợp nhất phải được gửi đến các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua.

    Khi đó công ty bị hợp nhất sẽ chấm dứt hiệu lực mã số thuế ( theo Điều 16 TT 95/2016). Các nghĩa vụ mà doanh nghiệp phải hoàn thành trước khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế được quy định cụ thể tại khoản 3 Điều 16 TT 95/2016 như sau:

   

a. Đối với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, nhà thầu, nhà đầu tư tham gia dầu khí, nhà thầu nước ngoài: Người nộp thuế Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quy định của pháp luật về hóa đơn

Người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo quy định tại Điều 41, Điều 42 Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài Chính Trường hợp đơn vị chủ quản có các đơn vị trực thuộc thì toàn bộ các đơn vị trực thuộc phải hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế trước khi chấm dứt.

      Cơ quan thuế quản lý trực tiếp doanh nghiệp bị hợp nhất khi nhận được thông báo chấm dứt tồn tại doanh nghiệp của cơ quan đăng ký doanh nghiệp nếu doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ thuế thì thực hiện chuyển toàn bộ nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp bị chia cho doanh nghiệp mới được chia. Doanh nghiệp mới có trách nhiệm thực hiện quyết toán thuế và hoàn thành nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp bị chia theo quy định của Luật quản lý thuế. [caption id="attachment_37137" align="aligncenter" width="310"]công ty hợp nhất là công ty cổ phần công ty hợp nhất là công ty cổ phần[/caption]

 1. Công ty được hợp nhất

     Sau khi có hợp đồng hợp nhất, công ty tiến hành đăng ký doanh nghiệp . Hồ sơ đăng ký doanh nhiệp trên cơ sở hợp nhất:

 • Hợp đồng hợp nhất công ty
 • Nghị quyết và biên bản họp thông qua hợp đồng hợp nhát của các công ty bị hợp nhất
 • Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của các công ty bị hợp nhất
 • Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh,
 • Điều lệ công ty (chú ý ở mỗi trang điều lệ cần có chữ ký đầy đủ của các cổ đông công ty)
 • Danh sách cổ đông sáng lập
 • Bản sao chứng thực một trong các giấy tờ sau:

    + Đối với cổ đông là cá nhân: Thẻ căn cước công dân; Chứng minh nhân dân hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác;

    + Đối với cổ đông là tổ chức: Quyết định thành lập, GCN đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Giấy chứng minh nhân dân hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập là tổ chức trong nước.

     Sau khi đăng ký doanh nghiệp, công ty bị hợp nhất chấm dứt sự tồn tại và công ty hợp nhất được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ tài sản khác của các công ty bị hợp.

      Bạn có thể tham khảo các bài viết sau:

     Thành lập mới công ty được chia là  Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên.

     Thủ tục thành lập công ty cổ phần

     Dịch vụ xin giấy phép kinh doanh nhà hàng ăn uống

Liên hệ Luật sư tư vấn về Thành lập mới công ty hợp nhất là công ty cổ phần

+ Tư vấn qua Tổng đài Gọi 19006500. Đây là hình thức tư vấn hiệu quả và nhanh nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về Thành lập mới công ty hợp nhất là công ty cổ phần. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết.

+ Tư vấn qua Zalo: Tư vấn về Thành lập mới công ty hợp nhất là công ty cổ phần số điện thoại zalo Luật Sư: 0931191033

+ Tư vấn qua Email: Gửi câu hỏi Thành lập mới công ty hợp nhất là công ty cổ phần tới địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn.

     Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách. 

     Trân trọng!.                                                                                                       

     Liên kết tham khảo:

 
Tư vấn miễn phí gọi: 1900 6178