Thủ tục thành lập công ty cổ phần

Hồ sơ gồm: Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh, Điều lệ công ty Danh sách cổ đông sáng lập Bản sao chứng thực một trong các giấy tờ sau:

Thủ tục thành lập công ty cổ phần

Kiến thức của bạn:

Thủ tục thành lập công ty cổ phần (trong nước)

Câu trả lời của luật sư:

Cơ sở pháp lý:

Nội dung tư vấn:

Tại điều 110 Luật doanh nghiệp quy định về công ty cổ phần như sau:

Điều 110. Công ty cổ phần

1. Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:

a) Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;

b) Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa;

c) Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;

d) Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 và khoản 1 Điều 126 của Luật này.

2. Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 3. Công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần các loại để huy động vốn.

    Trước khi tiến hành thành lập doanh nghiệp cổ đông công ty cổ phần cần phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 110 Luật Doanh nghiệp 2014 về điều kiện thành lập công ty cổ phần như sau: 

    Thứ nhất, về số lượng chủ thể tiến hành thành lập công ty cổ phần: số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa;

     Thứ hai, Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân và chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;

     Thứ ba, Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 và khoản 1 Điều 126 của Luật doanh nghiệp năm 2014.

Thủ tục thành lập công ty cổ phần theo quy định pháp luật hiện hành gồm có các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty cổ phần

  • Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh,
  • Điều lệ công ty (chú ý ở mỗi trang điều lệ cần có chữ ký đầy đủ của các cổ đông công ty)
  • Danh sách cổ đông sáng lập
  • Bản sao chứng thực một trong các giấy tờ sau:

    + Đối với cổ đông là cá nhân: Thẻ căn cước công dân; Chứng minh nhân dân hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác;

    + Đối với cổ đông là tổ chức: Quyết định thành lập, GCN đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Giấy chứng minh nhân dân hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập là tổ chức trong nước.

Bước 2: Nộp hồ sơ và nhận kết quả

    – Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng đăng ký kinh doanh của sở kế hoạch và đầu tư tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

    – Thời gian nhận kết quả: Sau 03 ngày làm việc, căn cứ vào ngày hẹn trên giấy biên nhận, doanh nghiệp đến nhận kết quả tại nơi nộp hồ sơ .       

      Chú ý: Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trong thời hạn 30 ngày doanh nghiệp phải làm thủ tục đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp với Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.  

Bước 3: Khắc dấu

     Sau khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp tiến hành khắc dấu tại các cơ sở khắc dấu. Sau khi có con dấu, trước khi sử dụng, doanh nghiệp phải thông báo mẫu sử dụng con dấu với Phòng đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

   Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về thành lập công ty cổ phần quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật doanh nghiệp 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.