Quy định về giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa trong thương mại

Giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa trong thương mại là sự thoả thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ của mỗi bên.

QUY ĐỊNH VỀ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA TRONG THƯƠNG MẠI

Kiến thức của bạn:

      Quy định về giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa trong thương mại

Kiến thức của luật sư:

      Căn cứ pháp Luật:

       Nội dung tư vấn:

      Giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa trong thương mại không có đặc thù riêng so với giao kết hợp đồng dân sự, do đó Giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa trong thương mại là sự thoả thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ của mỗi bên.

      1. Thủ tục giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa trong thương mại

       Giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa trong thương mại gồm 2 thủ tục chính là đề nghị giao kết hợp đồng và chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng

       1.1 Đề nghị giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa

      Đề nghị giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa là việc thể hiện rõ ý định giao kết hợp đồng và chịu sự ràng buộc về đề nghị này của bên đề nghị đối với bên đã được xác định cụ thể. Đề nghị giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa có thể do bên bán hoặc bên mua thực hiện.

      Một đề nghị giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa phải đáp ứng những yêu cầu sau:

      – Nội dung của đề nghị giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa: Có nội dung chủ yếu của loại hợp đồng định giao kết.

      – Được gửi cho một chủ thể xác định;

      – Trong hợp đồng giao kết phải thể hiện được mong muốn giao kết ràng buộc quyền, nghĩa vụ với bên được giao kết và có thể quy định về thời hạn giao kết trong hợp đồng.

      – Hình thức của đề nghị giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa : Đề nghị giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa thương mại phải được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc được xác lập bằng hành vi cụ thể.

Giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa

Giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa

     1.2 Chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa

      Chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng là sự trả lời của bên được đề nghị đối với bên đề nghị về việc chấp nhận toàn bộ nội dung của đề nghị.

      – Chấp nhận đề nghị hợp đồng mua bán hàng hóa do bên được đề nghị thực hiện. Thông qua lời chấp thuận, bên chấp thuận thể hiện sự chấp nhận vô điều kiện các nội dung của đề nghị giao kết hợp đồng.

      – Chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng được gửi đến bên đề nghị giao kết hợp đồng trong thời hạn có hiệu lực của hợp đồng.

      + Khi bên đề nghị có ấn định thời hạn trả lời thì việc trả lời chấp nhận chỉ có hiệu lực khi được thực hiện trong thời hạn đó; nếu bên đề nghị giao kết hợp đồng nhận được trả lời khi đã hết thời hạn trả lời thì chấp nhận này được coi là đề nghị mới của bên chậm trả lời.

      + Khi các bên trực tiếp giao tiếp với nhau, kể cả trong trường hợp qua điện thoại hoặc qua các phương tiện khác thì bên được đề nghị phải trả lời ngay có chấp nhận hoặc không chấp nhận, trừ trường hợp có thoả thuận về thời hạn trả lời.

      2. Thời điểm giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa 

      Thời điểm giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa được xác định như sau:

      – Hợp đồng mua bán hàng hóa trong thương mại được giao kết vào thời điểm bên đề nghị nhận được trả lời chấp nhận giao kết.

       – Hợp đồng bằng văn bản: thời điểm giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa bằng văn bản là thời điểm bên sau cùng ký vào văn bản.

      – Hợp đồng được giao kết bằng lời nói: Thời điểm giao kết hợp đồng bằng lời nói là thời điểm các bên đã thỏa thuận về nội dung của hợp đồng.

      Lưu ý: Hợp đồng dân sự cũng xem như được giao kết khi hết thời hạn trả lời mà bên nhận được đề nghị vẫn im lặng, nếu có thoả thuận im lặng là sự trả lời chấp nhận giao kết.

       Bạn có thể tham thêm bài viết sau:

      >>>> Hợp đồng mua bán hàng hóa trong thương mại được quy định như thế nào?

      Luật Toàn Quốc hy vọng những gì chúng tôi tư vấn nêu trên sẽ giúp cho quý khách có lựa chọn được phương án thích hợp nhất để giải quyết vấn đề của mình. Còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật đầu tư miễn phí 24/7: 19006500 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi thư về Email: lienhe@luattoanquoc.com.

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách. 

    Trân trọng!.                                                                                                       

    Liên kết tham khảo: