Nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp tại Bắc Kạn theo quy định

Nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp tại Bắc Kạn. Người lao động làm việc, sinh sống mà nghỉ việc đáp ứng đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp [...]

Nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp tại Bắc Kạn

Kiến thức của bạn:

  • Nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp tại Bắc Kạn
  • Chuyển nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp tại Bắc Kạn

Kiến thức của luật sư:

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn về nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp tại Bắc Kạn

     1. Chuyển nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp tại Bắc Kạn

     Thứ nhất: Người lao động đã hưởng ít nhất 01 tháng trợ cấp thất nghiệp theo quy định mà có nhu cầu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp đến tỉnh,thành phố khác thì phải làm đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu số 10 và gửi trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

     Thứ hai: Người lao động phải:

  • Điền mẫu Đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp.
  • Nộp quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp,thẻ bảo hiểm y tế cùng Đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp cho cán bộ tiếp nhận.

     Thứ ba: Nhận lại hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp bao gồm:

     a) Đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động;

     b) Giấy giới thiệu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp;

     c) Bản chụp quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp;

     d) Bản chụp các quyết định hỗ trợ học nghề, quyết định tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp, quyết định tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp (nếu có);

     đ) Bản chụp thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng (nếu có), các giấy tờ khác có trong hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.

     Thứ tư: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày người lao động nhận được hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động phải nộp hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi chuyển đến.

     Kể từ ngày người lao động nhận được hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp thì người lao động thực hiện các quyền và trách nhiệm trong thời gian đang  hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp tại Bắc Kạn

Nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp tại Bắc Kạn

     2. Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Bắc Kạn

     Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp khi không thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định.

     Thời gian tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động không được hưởng tiền trợ cấp thất nghiệp và không được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp của tháng bị tạm dừng.

     3. Nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp tại Bắc Kạn

     Người lao động làm việc, sinh sống mà nghỉ việc đáp ứng đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp và mong muốn hưởng bảo hiểm thất nghiệp tại Bắc Kạn thì có thể chuẩn bị 01 bộ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp đến trung tâm dịch vụ việc làm tại:

     Địa chỉ: Tổ 8,  Phường Phùng Chí Kiên, Thị Xã Bắc Kạn
    Số điện thoại tư vấn bảo hiểm: 19006500

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn về nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp tại Bắc Kạn, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật đất đai 24/7: 1900 6178 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.