Nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp ở Lai Châu theo quy định

Nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp ở Lai Châu. Người lao động ở Lai Châu muốn hưởng bảo hiểm thất nghiệp thì có thể nộp hồ sơ đến Trung tâm dịch vụ [...]

Nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp ở Lai Châu

Kiến thức của bạn:

  • Nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp ở Lai Châu

Kiến thức của luật sư:

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn về nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp ở Lai Châu

     1. Thông báo tìm kiếm việc làm ở Lai Châu

     Thứ nhất: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN), nếu người lao động tìm được việc làm  hoặc không có nhu cầu hưởng TCTN thì phải thông báo ngay cho Trung tâm dịch vụ việc làm thành phố HCM (Trung tâm) để thực hiện thủ tục nhận lại hồ sơ đề nghị hưởng TCTN.

     Thứ hai: Người lao động đang hưởng TCTN bị tạm dừng hưởng TCTN nếu không thực hiện thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm theo quy định tại “Phụ lục ngày thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm” (kèm theo Quyết định về việc hưởng TCTN).Thời gian tạm dừng hưởng TCTN người lao động không được nhận tiền TCTN và không được bảo lưu thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) của tháng bị tạm dừng.

     Thứ ba: Người lao động đang hưởng TCTN, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày có việc làm, thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, hưởng lương hưu, ra nước ngoài để định cư, đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên, phải thông báo với Trung tâm(kèm theo giấy tờ có liên quan) để thực hiện thủ tục chấm dứt hưởng TCTN và bảo lưu thời gian đã đóng BHTN còn lại (nếu có).

     Thứ tư: Người lao động đang hưởng TCTN không phải thực hiện thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm nếu thời gian thông báo hằng tháng nằm trong khoảng thời gian mà người lao động thuộc một trong các trường hợp: Bệnh phải điều trị dài ngày có giấy xác nhận của cơ sở y tế; Nghỉ hưởng chế độ thai sản có giấy xác nhận của cơ sở y tế; Đang tham gia khóa học nghề và có giấy xác nhận của cơ sở dạy nghề; Thực hiện hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 3 tháng. Trong thời hạn 3 ngày làm việckể từ ngày người lao động thuộc một trong các trường hợp nêu trên thì người lao động phải gửi thư đảm bảo hoặc ủy quyền cho người khác nộp giấy đề nghị không thực hiện thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm kèm theo bản chính hoặc bản sao có chứng thực một trong các loại giấy tờ theo quy định nêu trên đến Trung tâm.

     Thứ năm: Sau 02 lần người lao động từ chối việc làm do Trung tâm giới thiệu mà không có lý do chính đáng thì bị chấm dứt hưởng TCTN và không được bảo lưu thời gian đã đóng BHTN.

     Thứ sáu: Trong thời gian hưởng TCTN, 03 tháng liên tục người lao động không thực hiện thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm với Trung tâm theo quy định thì bị chấm dứt hưởng TCTN, không được bảo lưu thời gian đã đóng BHTN.

     Thứ bảy: Thời gian chi tiền TCTN được thực hiện như sau:

+ Tháng thứ nhất: Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày người lao động nhận quyết định hưởng TCTN.

+ Từ tháng thứ 2 trở đi: Người lao động đến thông báo về việc tìm kiếm việc làm trong tuần này thì cuối tuần thứ 3 tuần nhận được tiền TCTN

Nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp ở Lai Châu

Nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp ở Lai Châu

     2. Mức phạt khi khai báo không đúng sự thất về bảo hiểm thất nghiệp

      Nếu người lao động kê khai không đúng sự thật khi nộp hồ sơ hưởng TCTN, thông báo về việc tìm kiếm việc làm thì bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng theo quy định tại điều 27 Nghị định số 88/2015/NĐ-CP ngày 07/10/2015 của Chính phủ, bị thu hồi tiền TCTN đã nhận và không được bảo lưu thời gian đã đóng BHTN theo quy định tại điều 21 Nghị định 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ. 

    3. Nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp ở Lai Châu

     Người lao động ở Lai Châu muốn hưởng bảo hiểm thất nghiệp thì có thể nộp hồ sơ đến Trung tâm dịch vụ việc làm tại:

     Địa chỉ: Phường Quyết Thắng, Thị Xã Lai Châu

    Số điện thoại tư vấn bảo hiểm: 19006500 | Email: trungtamgtvllaichau@gmail.com

Bài viết tham khảo: 

    Để được tư vấn về nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp ở Lai Châu, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật bảo hiểm 24/7: 1900 6178 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.