Nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp ở Lâm Đồng theo quy định

Nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp ở Lâm Đồng. Người lao động đang làm việc hoặc đang sinh sống ở Lâm Đồng mà mong muốn hưởng bảo hiểm thất [...]

Nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp ở Lâm Đồng

Kiến thức của bạn:

  • Nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp ở Lâm Đồng

Kiến thức của luật sư:

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn về nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp ở Lâm Đồng

     1. Hỗ trợ tìm kiếm việc làm ở Lâm Đồng

    Thứ nhất: Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được Trung tâm Giới thiệu việc làm tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí. Việc hỗ trợ tìm việc làm phải phù hợp với trình độ đào tạo, kinh nghiệm làm việc của người lao động.

    Thứ hai: Thời gian người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được Trung tâm Giới thiệu việc làm hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm tính từ ngày người lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng và không quá tổng thời gian mà người lao động đó được hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quyết định của Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.

      2. Hỗ trợ bảo hiểm y tế ở Lâm Đồng

     Thứ nhất: Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng được hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế. Trường hợp chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp thì người lao động không được hưởng bảo hiểm y tế và phải trả lại thẻ bảo hiểm y tế cho tổ chức bảo hiểm xã hội theo hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

      Thứ hai: Bảo hiểm xã hội Việt Nam đóng bảo hiểm y tế cho người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp ở Lâm Đồng

Nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp ở Lâm Đồng

      3. Ủy quyền nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

     Thứ nhất: Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động chưa có việc làm mà có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp phải trực tiếp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo đúng quy định cho trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp.

    Thứ hai: Người lao động được ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ hoặc gửi hồ sơ theo đường bưu điện nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Ốm đau, thai sản có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền;

b) Bị tai nạn có xác nhận của cảnh sát giao thông hoặc cơ sở y tế có thẩm quyền;

c) Hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, địch họa, dịch bệnh có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp trong các trường hợp nêu trên là ngày người được ủy quyền trực tiếp nộp hồ sơ hoặc ngày ghi trên dấu bưu điện đối với trường hợp gửi theo đường bưu điện.

     4. Nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp ở Lâm Đồng

     Người lao động đang làm việc hoặc đang sinh sống ở Lâm Đồng mà mong muốn hưởng bảo hiểm thất nghiệp ở Lâm Đồng thì có thể chuẩn bị 01 bộ hồ sơ đến trung tâm dịch vụ việc làm tại:

     Địa chỉ: 172 Nguyễn Văn Trỗi – Phường 2 – TP. Đà Lạt – Tỉnh Lâm Đồng.

    Số điện thoại tư vấn bảo hiểm: 19006500

Bài viết tham khảo:

    Để được tư vấn về nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp ở Lâm Đồng, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật bảo hiểm 24/7: 1900 6178 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.