Nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp ở Lào Cai theo quy định

Nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp ở Lào Cai. Người lao động đang làm việc hoặc đang sinh sống ở Lào Cai mà mong muốn hưởng bảo hiểm thất nghiệp thì [...]

Nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp ở Lào Cai

Kiến thức của bạn:

  • Nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp ở Lào Cai

Kiến thức của luật sư:

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn về nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp ở Lào Cai

     1. Hỗ trợ học nghề ở Lào Cai

     Khi người lao động nghỉ việc và đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp thì được trung tâm dịch vụ việc làm hỗ trợ đào tạo nghề, những ngành nghề được hỗ trợ là những ngành nghề được đào tạo tại cơ sở dạy nghề. Tuy nhiên mức hỗ trợ học nghề không quá 300.000 đồng /tháng/người, phần vượt quá do người lao động chi trả.

     Thứ nhất: Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp có nhu cầu học nghề được hỗ trợ học nghề thực hiện thông qua các cơ sở dạy nghề. Không hỗ trợ bằng tiền để người lao động tự học nghề.

     Thứ hai: Mức hỗ trợ học nghề cho người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bằng mức chi phí học nghề trình độ sơ cấp theo quy định của pháp luật về dạy nghề. Mức chi hỗ trợ học nghề tối đa không quá 300.000 đồng/người/tháng.

      Trường hợp người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, có nhu cầu học nghề với mức chi phí cao hơn mức chi phí học nghề trình độ sơ cấp theo quy định của pháp luật, thì phần vượt quá mức chi phí học nghề trình độ sơ cấp do người lao động chi trả.

      Thứ ba: Thời gian được hỗ trợ học nghề phụ thuộc vào thời gian đào tạo nghề của từng nghề và từng người lao động, nhưng không quá sáu tháng. Thời gian bắt đầu để được hỗ trợ học nghề tính từ ngày người lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng.

     Trường hợp người lao động đã hưởng hết thời gian được hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định, mà vẫn tiếp tục học nghề hoặc mới tham gia học nghề theo quyết định của Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thì vẫn được hỗ trợ học nghề cho đến hết thời gian học nghề.

     Thứ tư: Giám đốc Sở LĐTB&XH quyết định hỗ trợ học nghề trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề của người lao động.

     Thứ năm: Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp có nhu cầu học nghề thì phải làm đơn theo mẫu số 8 (kèm theo 01 bản sao Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, 01 bản sao chứng minh nhân dân) gửi Trung tâm giới thiệu việc làm.

Nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp ở Lào Cai

Nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp ở Lào Cai

     2. Nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp ở Lào Cai

     Người lao động đang làm việc hoặc đang sinh sống ở Lào Cai mà mong muốn hưởng bảo hiểm thất nghiệp thì có thể chuẩn bị 01 bộ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất đến trung tâm dịch vụ việc làm tại: 

     Địa chỉ: Số 017 – Lê Ngọc Hân – Phường Phố Mới – Thành phố Lào Cai – Tỉnh Lào Cai

    Số điện thoại tư vấn bảo hiểm: 19006500 Ext

Bài viết tham khảo:

    Để được tư vấn về nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp ở Lào Cai, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật bảo hiểm 24/7: 1900 6178 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.