Nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp ở Tây Ninh theo quy định

Nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp ở Tây Ninh. Người lao động đang làm việc hoặc đang sinh sống ở Tây Ninh mà nghỉ việc có mong muốn hưởng bảo hiểm [...]

Nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp ở Tây Ninh

Kiến thức của bạn:

Nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp ở Tây Ninh

Kiến thức của luật sư:

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn về nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp ở Tây Ninh:

1. Bảo lưu thời gian hưởng bảo hiểm thất nghiệp ở Tây Ninh

    Thứ nhất: Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động được xác định như sau:

Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu

=

Tổng thời gian  đóng bảo hiểm    thất nghiệp

Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp đã hưởng     trợ cấp thất nghiệp

    Thứ hai: Các trường hợp người lao động có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu,bao gồm:

    a) Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp khi người lao động không đến nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp.

    b) Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp khi người lao động không đến nhận tiền trợ cấp thất nghiệp.

    c) Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp khi người lao động có những tháng lẻ chưa giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp.

    d) Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trong các trường hợp người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định.

    Thứ ba: Người lao động được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định có trách nhiệm thực hiện thủ tục bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp theo hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp ở Tây Ninh

Nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp ở Tây Ninh

2. Mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp ở Tây Ninh

    Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHTN của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp.

    Nhưng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định.

    Hoặc không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật lao động đối với người lao động thực hiện theo chế độ tiền lương do DN quyết định.

     Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng BHTN, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng.

     Thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày thứ 16, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.

3. Nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp ở Tây Ninh

     Người lao động đang làm việc hoặc đang sinh sống ở Tây Ninh mà nghỉ việc có mong muốn hưởng bảo hiểm thất nghiệp ở Tây Ninh thì có thể chuẩn bị 01 bộ hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp đến Trung tân dịch vụ việc làm tại:

     Địa chỉ: Số 1291, kp Hiệp Nghĩa, phường Hiệp Ninh, tp Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

    Số điện thoại tư vấn bảo hiểm: 19006500 Ext

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn về nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp ở Tây Ninh theo quy định quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật bảo hiểm 24/7: 1900 6178 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.