Nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp ở Sơn La theo quy định

Nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp ở Sơn La. Người lao động đang làm việc hoặc đang sinh sống ở Sơn La mà nghỉ việc mong muốn hưởng bảo hiểm thất nghiệp [...]

Nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp ở Sơn La

Kiến thức của bạn:

  • Nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp ở Sơn La

Kiến thức của luật sư:

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn về nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp ở Sơn La:

1. Các trường hợp không phải thông báo tìm kiếm việc làm ở Sơn La

    Thứ nhất: Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp không phải trực tiếp thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm nếu thời gian thông báo về việc tìm kiếm việc làm nằm trong khoảng thời gian mà người lao động thuộc một trong các trường hợp sau:

     a) Ốm đau có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền;

     b) Bị tai nạn có xác nhận của cảnh sát giao thông hoặc cơ sở y tế có thẩm quyền;

     c) Bị hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, địch họa, dịch bệnh có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn;

     d) Cha, mẹ, vợ/chồng, con của người lao động chết; người lao động hoặc con của người lao động kết hôn có giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường,thị trấn.

    Các trường hợp không trực tiếp đến trung tâm dịch vụ việc làm thì chậm nhất trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày cuối cùng của thời hạn thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm theo quy định, người lao động phải gửi thư bảo đảm hoặc ủy quyền cho người khác nộp bản chính hoặc bản sao có chứng thực một trong các giấy tờ theo quy định nêu trên đến trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, trường hợp gửi theo đường bưu điện thì tính theo ngày gửi ghi trên dấu bưu điện.

Nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp ở Sơn La

Nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp ở Sơn La

2. Thời hạn thông báo tìm kiếm việc làm ở Sơn La

    Thứ nhất: Ngày người lao động thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm được ghi cụ thể trong phụ lục quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động như sau:

    a) Ngày của tháng thứ nhất hưởng trợ cấp thất nghiệp là ngày nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp theo phiếu hẹn trả kết quả;

   b) Từ tháng thứ hai trở đi người lao động thực hiện ngày thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày đầu tiên của tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp.

   Thứ hai: Trường hợp ngày thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm của người lao động nằm trong khoảng thời gian làm thủ tục chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp thì người lao động không phải thực hiện việc thông báo về việc tìm kiếm việc làm với trung tâm dịch vụ việc làm.

   Thứ ba: Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được coi là đã thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm khi đã ghi đúng và đầy đủ các nội dung trong thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm và chịu trách nhiệm về nội dung thông báo.

3. Nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp ở Sơn La

   Người lao động đang làm việc hoặc đang sinh sống ở Sơn La mà nghỉ việc mong muốn hưởng bảo hiểm thất nghiệp ở Sơn La thì có thể nộp hồ sơ đến trung tâm dịch vụ việc làm tại:

   Địa chỉ: Tổ 5, Phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La.

  Số điện thoại tư vấn bảo hiểm: 19006500 – 3.774659 Ext

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn về nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp ở Sơn La theo quy định quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật bảo hiểm 24/7: 1900 6178 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.