Nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp ở Quảng Trị theo quy định

Nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp ở Quảng Trị. Người lao động đang làm việc hoặc đang sinh sống ở Quảng Trị mà nghỉ việc mong muốn hưởng bảo [...]

Nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp ở Quảng Trị

Kiến thức của bạn:

Nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp ở Quảng Trị

Kiến thức của luật sư:

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn về nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp ở Quảng Trị:

1. Thời hạn nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp ở Quảng Trị

     Thứ nhất: Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động chưa có việc làm mà có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp phải trực tiếp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo đúng quy định cho trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp.

    Thứ hai: Người lao động được ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ hoặc gửi hồ sơ theo đường bưu điện nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

     a) Ốm đau, thai sản có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền;

     b) Bị tai nạn có xác nhận của cảnh sát giao thông hoặc cơ sở y tế có thẩm quyền;

     c) Hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, địch họa, dịch bệnh có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

     Ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp trong các trường hợp nêu trên là ngày người được ủy quyền trực tiếp nộp hồ sơ hoặc ngày ghi trên dấu bưu điện đối với trường hợp gửi theo đường bưu điện.

Nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp ở Quảng Trị

Nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp ở Quảng Trị

2. Ủy quyền hưởng bảo hiểm thất nghiệp ở Quảng Trị

     Sau thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày ghi trong phiếu hẹn trả kết quả, nếu người lao động không đến nhận quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp thì được coi là không có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp,trung tâm dịch vụ việc làm trình Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội quyết định về việc hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động.

     Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động vẫn được nhận hoặc ủy quyền cho người khác nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

     a) Ốm đau, thai sản có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền;

     b) Bị tai nạn có xác nhận của cảnh sát giao thông hoặc cơ sở y tế có thẩm quyền;

     c) Hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, địch họa, dịch bệnh có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

    Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động trong trường hợp hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp được cộng dồn để tính cho lần hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp theo.

3. Nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp ở Quảng Trị

    Người lao động đang làm việc hoặc đang sinh sống ở Quảng Trị mà nghỉ việc mong muốn hưởng bảo hiểm thất nghiệp thì có thể chuẩn bị 01 bộ hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp đến trung tâm dịch vụ việc làm tại:

    Địa chỉ: 34 Tôn Thất Thuyết, Phường 5, Đông Hà, Quảng Trị

    Số điện thoại tư vấn bảo hiểm: 19006500

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn về nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp ở Quảng Trị theo quy định quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật bảo hiểm 24/7: 1900 6178 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.