Nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp ở Thái Bình theo quy định

Nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp ở Thái Bình. Người lao động đang làm việc hoặc sinh sống ở Thái Bình mà nghỉ việc có mong muốn hưởng bảo hiểm thất [...]

Nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp ở Thái Bình

Kiến thức của bạn:

Nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp ở Thái Bình

Kiến thức của luật sư:

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn về nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp ở Thái Bình:

1. Chấm dứt hưởng bảo hiểm thất nghiệp ở Thái Bình

    Các trường hợp người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp quy định như sau:

     Thứ nhất: Có việc làm

     Người lao động được xác định là có việc làm thuộc một trong các trường hợp sau:

  • Đã giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc từ đủ 03 tháng trở lên. Ngày mà người lao động được xác định có việc làm là ngày hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc có hiệu lực theo quy định của pháp luật;
  • Có quyết định tuyển dụng đối với những trường hợp không thuộc đối tượng giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. Ngày có việc làm trong trường hợp này được xác định là ngày bắt đầu làm việc của người đó ghi trong quyết định tuyển dụng;
  • Người lao động thông báo đã có việc làm cho trung tâm dịch vụ việc làm theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định. Ngày mà người lao động được xác định có việc làm là ngày ghi trong thông báo có việc làm của người lao động.

    Thứ hai: Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an

    Ngày mà người lao động được xác định thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an là ngày người lao động nhập ngũ.

    Thứ ba: Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên.

Ngày mà người lao động được xác định đi học tập có thời hạn 12 tháng trở lên là ngày nhập học được ghi trong giấy báo nhập học đối với học tập trong nước. Trường ợp học tập ở nước ngoài thì ngày người lao động được xác định đi học tập có thời hạn 12 tháng trở lên là ngày xuất cảnh theo quy định của pháp luật về xuất, nhập cảnh.

    Thứ tư: Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trư­ờng giáo d­ưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc

Ngày mà người lao động được xác định chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trư­ờng giáo d­ưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc là ngày bắt đầu thực hiện biện pháp xử lý hành chính được ghi trong quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

    Thứ năm: Bị tòa án tuyên bố mất tích

    Ngày mà người lao động mất tích được xác định trong quyết định của tòa án.

    Thứ sáu: Bị tạm giam, chấp hành hình phạt tù

    Ngày mà người lao động được xác định bị tạm giam, chấp hành hình phạt tù là ngày bắt đầu thực hiện quyết định tạm giam, chấp hành hình phạt tù của cơ quan có thẩm quyền.

Nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp ở Thái Bình

Nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp ở Thái Bình

2. Nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp ở Thái Bình

    Người lao động đang làm việc hoặc sinh sống ở Thái Bình mà nghỉ việc có mong muốn hưởng bảo hiểm thất nghiệp ở Thái Bình thì có thể chuẩn bị 01 bộ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp đến Trung tâm dịch vụ việc làm tại: 

    Địa chỉ: Phường Hoàng Diệu – TP. Thái Bình.

    Số điện thoại tư vấn bảo hiểm: 19006500 – fax:02273747034 Ext 02273745836

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn về nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp ở Thái Bình theo quy định quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật bảo hiểm 24/7: 1900 6178 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.