Nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp ở Thanh Hóa theo quy định

Nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp ở Thanh Hóa. Người lao động đang làm việc hoặc đang sinh sống ở Thanh Hóa mà nghỉ việc đáp ứng đủ những điều kiện hưởng [...]

Nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp ở Thanh Hóa

Kiến thức của bạn:

Nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp ở Thanh Hóa

Kiến thức của luật sư:

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn về nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp ở Thanh Hóa:

1. Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp ở Thanh Hóa

     Thứ nhất: Người lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

     (Người lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp là người lao động có tháng liền kề trước thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã đóng bảo hiểm thất nghiệp và được tổ chức bảo hiểm xã hội xác nhận. Tháng liền kề bao gồm cả thời gian sau:

  • Người lao động có tháng liền kề trước thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc nghỉ việc hưởng chế độ thai sản hoặc ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên không hưởng tiền lương tháng tại đơn vị mà hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội;
  • Người lao động có tháng liền kề trước thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc mà tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã giao kết theo quy định của pháp luật không hưởng tiền lương tháng tại đơn vị.)

     Thứ hai: Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

     a) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;

     b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

     Thứ ba: Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn hoặc không xác định thời hạn; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.

     Thứ tư: Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm trong thời hạn 3 tháng (dương lịch) kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.

     Thứ năm: Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày (làm việc), kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp với Trung tâm dịch vụ việc làm, trừ một vài trường hợp.

Nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp ở Thanh Hóa

Nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp ở Thanh Hóa

2. Nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp ở Thanh Hóa

     Người lao động đang làm việc hoặc đang sinh sống ở Thanh Hóa mà nghỉ việc đáp ứng đủ những điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp nêu trên thì có thể chuẩn bị 01 bộ hồ sơ đền nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp đến Trung tâm dịch vụ việc làm tại: 

     Địa chỉ: Số 2 Tây Sơn, Phường Phú Sơn, Thành Phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá

     Số điện thoại tư vấn bảo hiểm: 19006500

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn về nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp ở Thanh Hóa theo quy định quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật bảo hiểm 24/7: 1900 6178 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.