Doanh Nghiệp

Điều hành kinh doanh của công ty hợp danh năm 2019 – Luật Toàn Quôc

Điều hành kinh doanh của công ty hợp danh năm 2019 – Luật Toàn Quôc

Điều hành kinh doanh của công ty hợp danh năm 2019 Câu hỏi về Điều hành kinh doanh của công ty hợp danh năm 2019      Thưa Luật sư, tôi muốn hỏi về Điều hành kinh doanh của công ty hợp danh năm 2019? Câu trả lời về Điều hành kinh doanh của công ty hợp danh năm 2019      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về Điều hành kinh doanh của công ty hợp danh năm 2019, chúng

Xem tiếp »

Thông báo lập địa điểm kinh doanh theo pháp luật

Thông báo lập địa điểm kinh doanh theo pháp luật

Thông báo lập địa điểm kinh doanh theo pháp luật Câu hỏi về Thông báo lập địa điểm kinh doanh theo pháp luật      Công ty tôi quyết định lập một địa điểm kinh doanh, vậy về phía pháp luật tôi phải làm những gì? Câu trả lời về Thông báo lập địa điểm kinh doanh theo pháp luật      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về Thông báo lập địa điểm kinh doanh theo pháp luật,

Xem tiếp »

Thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên trong trường hợp tặng cho toàn bộ phần vốn góp

Thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên trong trường hợp tặng cho toàn bộ phần vốn góp

TẶNG CHO TOÀN BỘ PHẦN VỐN GÓP TRONG CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN Câu hỏi của bạn về tặng cho toàn bộ phần vốn góp trong công ty TNHH một thành viên      Chào Luật sư, tôi là chủ sở hữu của công ty TNHH một thành viên X, bây giờ tôi muốn tặng cho toàn bộ vốn góp của mình cho em trai tôi thì tôi cần làm những thủ tục gì? Tôi xin cảm ơn. Câu trả lời của Luật sư về tặng cho toàn bộ phần vốn góp

Xem tiếp »

Thủ tục bổ sung ngành nghề của công ty cổ phần theo pháp luật

Thủ tục bổ sung ngành nghề của công ty cổ phần theo pháp luật

Thủ tục bổ sung ngành nghề của công ty cổ phần Câu hỏi về Thủ tục bổ sung ngành nghề của công ty cổ phần      Thủ tục bổ sung ngành nghề của công ty cổ cần những gì và thực hiện như thế nào? Câu trả lời về Thủ tục bổ sung ngành nghề của công ty cổ phần      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về Thủ tục bổ sung ngành nghề của công ty cổ phần, chúng tôi xin đưa ra

Xem tiếp »

Tải Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

Tải Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

Nghị định 78/2015/NĐ-CP CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: 78/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2015   NGHỊ ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014; Căn cứ Luật Đầu tư ngày

Xem tiếp »

Thủ tục chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần

Thủ tục chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần

Thủ tục chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần Câu hỏi về Thủ tục chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần      Thủ tục chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần Câu trả lời về Thủ tục chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần      Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về Thủ tục chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần, chúng tôi xin đưa ra quan

Xem tiếp »

Giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng

Giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng

GIẤY PHÉP CUNG CẤP DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ CÔNG CỘNG     Giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng - mẫu số 05 ban hành kèm theo Nghị định 130/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15 tháng 11 năm 2018 Mẫu số 05 BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Xem tiếp »

Đơn đề nghị cấp giấy phép sử dụng chứng thư số nước ngoài tại Việt Nam

Đơn đề nghị cấp giấy phép sử dụng chứng thư số nước ngoài tại Việt Nam

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP SỬ DỤNG CHỨNG THƯ SỐ NƯỚC NGOÀI      Cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cần sử dụng chứng thư số nước ngoài thì thực hiện đơn đề nghị cấp giấy phép sử dụng chứng thư số nước ngoài theo mẫu. Đơn đề nghị cấp chứng thư số - mẫu số 14 ban hành kèm theo Nghị định 130/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15 tháng 11 năm 2018. Mẫu số 14 (Tên tổ chức, cá nhân)

Xem tiếp »

Giấy phép sử dụng chứng thư số nước ngoài tại Việt Nam

Giấy phép sử dụng chứng thư số nước ngoài tại Việt Nam

GIẤY PHÉP SỬ DỤNG CHỨNG THƯ SỐ NƯỚC NGOÀI      Giấy phép sử dụng chứng thư số nước ngoài tại Việt Nam - mẫu số 15 ban hành kèm theo Nghị định 130/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15 tháng 11 năm 2018 Mẫu số 15 BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:     /GP-BTTTT Hà Nội, ngày …

Xem tiếp »

Đơn đề nghị cấp chứng thư số

Đơn đề nghị cấp chứng thư số

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG THƯ SỐ      Cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cần xin cấp chứng thư số thì thực hiện đơn đề nghị cấp chứng thư số theo mẫu. Đơn đề nghị cấp chứng thư số - mẫu số 4 ban hành kèm theo Nghị định 130/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15 tháng 11 năm 2018. Mẫu số 04 (Tên doanh nghiệp) ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Xem tiếp »
Trang 1 của 10412345...102030...Cuối »