Doanh Nghiệp

Điều kiện của tổ chức kinh tế hoạt động đại lý chi trả ngoại tệ

Điều kiện của tổ chức kinh tế hoạt động đại lý chi trả ngoại tệ

Đại lý chi trả ngoại tệ Câu hỏi của bạn về đại lý chi trả ngoại tệ:      Kính chào luật sư!      Công ty tôi muốn thực hiện hoạt động đại lý chi trả ngoại tệ thì cần đáp ứng các điều kiện gì?      Mong luật sư giải đáp cho tôi! Xin cảm ơn luật sư Câu trả lời của luật sư về đại lý chi trả ngoại tệ:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về đại lý chi trả

Xem tiếp »

Điều kiện đối để tổ chức kinh tế hoạt động trực tiếp nhận và chi trả ngoại tệ

Điều kiện đối để tổ chức kinh tế hoạt động trực tiếp nhận và chi trả ngoại tệ

Trực tiếp nhận và chi trả ngoại tệ Câu hỏi của bạn về trực tiếp nhận và chi trả ngoại tệ:      Xin chào luật sư!      Tôi muốn hỏi về điều kiện đối với tổ chức kinh tế hoạt động trực tiếp nhận và chi trả ngoại tệ. Mong luật sư giải đáp giúp tôi      Xin cảm ơn luật sư! Câu trả lời của luật sư về trực tiếp nhận và chi trả ngoại tệ:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi

Xem tiếp »

Dịch vụ cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm Hà Nội

Dịch vụ cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm Hà Nội

Chứng nhận an toàn thực phẩm      Thực phẩm là nguồn cung cấp các chất dinh dưỡng cho cơ thể nhưng nếu thực phẩm không đảm bảo vệ sinh an toàn thì lại có thể là nguồn gây bệnh. Thực phẩm có thể gây bệnh ở nhiều khâu từ sản xuất đến vận chuyển, bảo quản, chế biến, nấu ăn và cách ăn. Vì vậy, pháp luật quy định các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm đề phải xin cấp giấy chứng nhận an toàn thực

Xem tiếp »

Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2020 mới nhất

Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2020 mới nhất

Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa mới nhất      Luật này quy định về nguyên tắc, nội dung, nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Lần đầu tiên, Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 được ban hành vào năm 2017 và có hiệu lực từ năm 2018, hiện tại chưa có văn bản nào thay thế luật này. Đây là tín

Xem tiếp »

Điều kiện kinh doanh casino tại Việt Nam

Điều kiện kinh doanh casino tại Việt Nam

Kinh doanh casino tại Việt Nam Câu hỏi của bạn về kinh doanh casino tại Việt Nam:       Xin chào Luật Toàn Quốc      Hiện tại công ty chúng tôi có một khách hàng ở Châu âu đã xin được giấy phép mở casino online ở bên đó. Và họ muốn thuê công ty chúng tôi xây dựng và vận hành tại Việt Nam. Vậy chúng tôi muốn nhờ luật Toàn Quốc tư vấn cho chúng tôi một số vấn đề sau:      1. Nếu công ty tôi vận

Xem tiếp »

Nghị định 78/2012/NĐ-CP sửa đổi quy định về kinh doanh xổ số

Nghị định 78/2012/NĐ-CP sửa đổi quy định về kinh doanh xổ số

Nghị định 78/2012/NĐ-CP      Nghị định này Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2012. CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 78/2012/NĐ-CP Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm

Xem tiếp »

Nghị định 30/2007/NĐ-CP về việc kinh doanh xổ số

Nghị định 30/2007/NĐ-CP về việc kinh doanh xổ số

Nghị định 30/2007/NĐ-CP      Nghị định này quy định về hoạt động kinh doanh xổ số của các doanh nghiệp kinh doanh xổ số và các tổ chức, cá nhân có liên quan trên phạm vi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Có hiệu lực từ sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Xem tiếp »

Thông tư 34/2015/TT-NHNN hướng dẫn nhận và chi trả ngoại tệ

Thông tư 34/2015/TT-NHNN hướng dẫn nhận và chi trả ngoại tệ

Thông tư 34/2015/TT-NHNN      Thông tư này quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ, bao gồm hoạt động trực tiếp nhận và chi, trả ngoại tệ, hoạt động đại lý chi, trả ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức kinh tế. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 03 năm 2016. NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Xem tiếp »

Nghị định 81/2015/NĐ-CP công bố thông tin doanh nghiệp

Nghị định 81/2015/NĐ-CP công bố thông tin doanh nghiệp

Nghị định 81/2015/NĐ-CP      Nghị định này quy định về nội dung, trình tự, thủ tục, trách nhiệm công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước. Có  hiệu lực từ ngày 05 tháng 11 năm 2015.. CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 81/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2015 NGHỊ ĐỊNH VỀ CÔNG BỐ

Xem tiếp »

Quyết định 22/2015/QĐ-TTg chuyển đơn vị sự nghiệp thành công ty

Quyết định 22/2015/QĐ-TTg chuyển đơn vị sự nghiệp thành công ty

Quyết định 22/2015/QĐ-TTg      Quyết định này quy định về việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước thành công ty cổ phần. Có hiệu lực từ ngày 10 tháng 8 năm 2015. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Xem tiếp »