Doanh Nghiệp

Mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hoá 2020

Mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hoá 2020

Sở giao dịch hàng hóa 2020 Câu hỏi của bạn về sở giao dịch hàng hóa 2020:      Xin chào luật sư!      Tôi muốn hỏi việc mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa được quy định như thế nào?       Xin cảm ơn luật sư! Câu trả lời của luật sư về sở giao dịch hàng hóa 2020:       Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về sở giao dịch hàng hóa 2020, chúng tôi

Xem tiếp »

Nghị định 158/2006/NĐ-CP quy định chi tiết luật thương mại

Nghị định 158/2006/NĐ-CP quy định chi tiết luật thương mại

Nghị định 158/2006/NĐ-CP      Nghị định này quy định chi tiết Luật Thương mại về việc thành lập Sở Giao dịch hàng hóa và hoạt động mua bán hàng hoá qua Sở Giao dịch hàng hóa và có nội dung như sau: CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 158/2006/NĐ-CP Hà Nội, ngày 28 tháng 12  năm 2006   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT

Xem tiếp »

Điều kiện trưng bày giới thiệu hàng hóa 2020

Điều kiện trưng bày giới thiệu hàng hóa 2020

Trưng bày giới thiệu hàng hóa 2020 Câu hỏi của bạn về trưng bày giới thiệu hàng hóa 2020:      Xin chào luật sư!      Nhờ luật sư tư vấn giúp hiện nay những hàng hóa nào được trưng bày, giới thiệu? Điều kiện để trưng bày, giới thiệu hàng hóa là gì?      Xin cảm ơn luật sư! Câu trả lời của luật sư về trưng bày giới thiệu hàng hóa 2020:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng

Xem tiếp »

Quy định về môi giới thương mại 2020

Quy định về môi giới thương mại 2020

Môi giới thương mại 2020 Câu hỏi của bạn về môi giới thương mại 2020:      Xin chào luật sư!      Hiện nay pháp luật quy định về môi giới thương mại như thế nào? Mong nhận được ý kiến tư vấn từ luật sư      Xin chân thành cảm ơn! Câu trả lời của luật sư về môi giới thương mại 2020:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về môi giới thương mại 2020, chúng tôi

Xem tiếp »

Các Hoạt động trung gian thương mại 2020

Các Hoạt động trung gian thương mại 2020

Hoạt động trung gian thương mại 2020 Câu hỏi của bạn về hoạt động trung gian thương mại 2020:      Xin chào luật sư!      Luật sư cho tôi hỏi hiện nay có những hoạt động trung gian thương mại nào?      Xin cảm ơn luật sư! Câu trả lời của luật sư về hoạt động trung gian thương mại 2020:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về hoạt động trung gian thương

Xem tiếp »

Tư vấn giải thể công ty TNHH một thành viên

Tư vấn giải thể công ty TNHH một thành viên

Giải thể công ty TNHH một thành viên Câu hỏi của bạn về giải thể công ty TNHH một thành viên:      Chào Luật sư,       Bố tôi là chủ công ty TNHH một thành viên, hiện tại công ty đã tạm dừng hoạt động. Hàng tồn kho, công nợ phải thu phải trả trên sổ sách còn nhiều, công ty không nợ thuế cũng không nợ tiền BHXH.       Tôi muốn hỏi có cách nào để bố tôi có thể giải thể được doanh nghiệp

Xem tiếp »

Các loại thuế/lệ phí áp dụng cho doanh nghiệp

Các loại thuế/lệ phí áp dụng cho doanh nghiệp

Thuế lệ phí áp dụng cho doanh nghiệp Câu hỏi của bạn về thuế lệ phí áp dụng cho doanh nghiệp:      Xin chào luật sư! tôi đang có dự định thành lập công ty nhưng chưa rõ về các loại thuế, lệ phí phải nộp ngay sau khi được cấp phép hoạt động. Luật sư có thể tư vấn giúp tôi được không? Tôi xin chân thành cảm ơn! Câu trả lời của Luật sư về thuế lệ phí áp dụng cho doanh nghiệp:      Chào

Xem tiếp »

Tư vấn điều kiện thực hiện nhượng quyền thương mại

Tư vấn điều kiện thực hiện nhượng quyền thương mại

Điều kiện thực hiện nhượng quyền thương mại Câu hỏi của bạn về điều kiện thực hiện nhượng quyền thương mại:      Xin chào các anh/chị luật sư, tôi từng nghe nhiều về việc nhượng quyền thương mại như: Nhượng quyền thương hiệu cafe Trung Nguyên hay nhượng quyền của phở 24. Vậy quý luật sư có thể cho tôi biết các điều kiện để thực hiện hoạt động này không? Xin cảm ơn luật sư. Câu trả lời của luật

Xem tiếp »

Mẫu Hợp đồng mua bán hàng hóa 2020

Mẫu Hợp đồng mua bán hàng hóa 2020

Hợp đồng mua bán hàng hóa 2020      Hợp đồng mua bán hàng hoá được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc được xác lập bằng hành vi cụ thể. Đối với hợp đồng mua bán hàng hóa được lập bằng văn bản bao gồm một số nội dung cơ bản như sau: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------- HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA Số: …./….../HĐMB Căn cứ Bộ luật Dân sự số

Xem tiếp »

Tư vấn giảm vốn điều lệ công ty TNHH 1 thành viên

Tư vấn giảm vốn điều lệ công ty TNHH 1 thành viên

GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN Câu hỏi của bạn về giảm vốn điều lệ công ty TNHH 1 thành viên:      Kính chào các luật sư, tôi là chủ sở hữu công ty TNHH 1 Thành viên, hiện nay tôi muốn giảm vốn điều lệ xuống thì có được không? trình tự thủ tục thực hiện như thế nào? Mong luật sư có thể giải đáp giúp tôi. Xin chân thành cảm ơn! Câu trả lời của luật sư về giảm vốn điều lệ công ty TNHH

Xem tiếp »