Thủ tục khai thuế giá trị gia tăng cho dự án đầu tư

Bạn đang tìm hiểu các quy định của pháp luật về thủ tục khai thuế giá trị gia tăng cho dự án đầu tư nhưng còn băn khoăn, chưa biết cách nộp hồ sơ, không biết bao lâu thì được giải quyết. Hãy xem ngay bài viết này của Luật Toàn Quốc để hiểu thêm bạn nhé.

THỦ TỤC KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG CHO DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Bạn đang tìm hiểu các quy định của pháp luật về thủ tục khai thuế giá trị gia tăng cho dự án đầu tư nhưng còn băn khoăn, chưa biết cách nộp hồ sơ, không biết bao lâu thì được giải quyết. Hãy xem ngay bài viết này của Luật Toàn Quốc để hiểu thêm bạn nhé.

Căn cứ pháp lý :

 • Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006;
 • Luật số 21/2012/QH12 ngày 20 tháng 11 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế;
 • Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế;
 • Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ;

Nội dung tư vấn:

     Người nộp thuế thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cùng nơi hoặc khác nơi đóng trụ sở chính, đang trong giai đoạn đầu tư thì lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư và gửi đến cơ quan thuế.

Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng dành cho dự án đầu tư

 • Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư theo mẫu số 02/GTGT Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC;
 • Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá dịch vụ mua vào theo mẫu số 01-2/GTGT Ban hành kèm theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC.

Nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng dành cho dự án đầu tư

 • Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở chi cục thuế hoặc gửi qua hệ thống bưu chính hoặc gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế.
 • Trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp tại cơ quan thuế, công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận số lượng tài liệu trong hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.
 • Trường hợp hồ sơ được gửi qua đường bưu chính, công chức thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.
 • Trường hợp hồ sơ được nộp thông qua giao dịch điện tử, việc tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận hồ sơ khai thuế do cơ quan thuế thực hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử.

Thời hạn giải quyết

      Không phải trả kết quả cho người nộp thuế.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

      Tờ khai gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải quyết.

Bài viết liên quan:

Liên hệ Luật sư tư vấn về khai thuế giá trị gia tăng dành cho dự án đầu tư

 • Tư vấn qua Tổng đài Gọi 19006500.Đây là hình thức tư vấn hiệu quả và nhanh nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về khai thuế giá trị gia tăng dành cho dự án đầu tư. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết.
 • Tư vấn qua Zalo: Tư vấn về khai thuế giá trị gia tăng dành cho dự án đầu tư số điện thoại zalo Luật Sư: 0931191033
 • Tư vấn qua Email:Gửi câu hỏi về khai thuế giá trị gia tăng dành cho dự án đầu tư tới địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn.

      Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn

     Liên kết tham khảo:

vote