Thủ tục khai thuế giá trị gia tăng dành cho dự án đầu tư

Thủ tục khai thuế giá trị gia tăng dành cho dự án đầu tư...Người nộp thuế thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư...

KHAI THUẾ GIA TRỊ GIA TĂNG DÀNH CHO DỰ ÁN ĐẦU TƯ

 

Kiến thức của bạn :

     Thủ tục khai thuế giá trị gia tăng dành cho dự án đầu tư

Kiến thức của Luật sư :

Căn cứ pháp luật :

 • Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006;
 • Luật số 21/2012/QH12 ngày 20 tháng 11 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế;
 • Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế;
 • Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ;

Nội dung tư vấn:

     Người nộp thuế thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cùng nơi hoặc khác nơi đóng trụ sở chính, đang trong giai đoạn đầu tư thì lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư và gửi đến cơ quan thuế.

 1. Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng dành cho dự án đầu tư:

 • Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư theo mẫu số 02/GTGT Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC;
 • Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá dịch vụ mua vào theo mẫu số 01-2/GTGT Ban hành kèm theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC.
khai thuế giá trị gia tăng

khai thuế giá trị gia tăng

 1. Nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng dành cho dự án đầu tư:

 • Nộp hồ sơ gửi trực tiếp tại chi cục thuế hoặc gửi qua hệ thống bưu chính hoặc gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế.
 • Trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp tại cơ quan thuế, công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận số lượng tài liệu trong hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.
 • Trường hợp hồ sơ được gửi qua đường bưu chính, công chức thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.
 • Trường hợp hồ sơ được nộp thông qua giao dịch điện tử, việc tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận hồ sơ khai thuế do cơ quan thuế thực hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử.

      3.Thời hạn giải quyết:

      Không phải trả kết quả cho người nộp thuế.

 1. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

       Tờ khai gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải quyết.

      Bạn có thể tham khảo các bài viết sau:

     >>> Thủ tục khai thuế thu nhập cá nhân khi nhận thưởng bằng cổ phiếu từ đơn vị sử dụng lao động

    >>>  Khai thuế tiêu thụ đặc biệt được quy định như thế nào?

     Luật Toàn Quốc mong là những gì chúng tôi tư vấn nêu trên sẽ giúp cho quý khách có thêm những kiến thức tốt nhất về lĩnh lực vực pháp luật. Còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn luật doanh nghiệp miễn phí 24/7: 19006500 để gặp luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi qua Email:lienhe@luattoanquoc.com

     Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách. 

     Trân trọng!

     Liên kết tham khảo: