Thủ tục khai thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng vốn

Thủ tục khai thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng vốn... Trong thời hạn 10 (mười) kể từ ngày chuyển nhượng vốn, rút vốn,

KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN KHI CHUYỂN NHƯỢNG VỐN

 

Kiến thức của bạn:

     Khai thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng vốn, trong trường hợp góp vốn bằng phần vốn góp.

Kiến thức của Luật sư:

Căn cứ pháp lý:

 • Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH12 ngày 20 tháng 11 năm 2012
 • Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế;
 • Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ;
 • Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

Nội dung tư vấn:

      Trong thời hạn 10 (mười) kể từ ngày chuyển nhượng vốn, rút vốn, giải thể doanh nghiệp, cá nhân góp vốn bằng phần vốn góp chuẩn bị hồ sơ khai thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp khi góp vốn và thu nhập từ chuyển nhượng vốn khi chuyển nhượng, gửi đến cơ quan Thuế quản lý doanh nghiệp có vốn góp.

 1. Hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng vốn

 • Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu số 12/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC;
 • Bản chụp Hợp đồng góp vốn;
 • Tài liệu xác định trị giá vốn góp theo sổ sách kế toán, hợp đồng mua lại phần vốn góp trong trường hợp vốn góp do mua lại;
 • Bản chụp các chứng từ chứng minh chi phí liên quan đến việc xác định thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn góp và cá nhân ký cam kết chịu trách nhiệm vào bản chụp đó.
khai thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng vốn

                  khai thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng vốn

 1. Nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng vốn

     Nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp tại chi cục thuế hoặc gửi qua hệ thống bưu chính; hoặc gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế.

 • Trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp tại cơ quan thuế, công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận số lượng tài liệu trong hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.
 • Trường hợp hồ sơ được gửi qua đường bưu chính, công chức thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.
 • Trường hợp hồ sơ được nộp thông qua giao dịch điện tử, việc tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận hồ sơ khai thuế do cơ quan thuế thực hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử.

      3.Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

     Thông báo số thuế phải nộp mẫu số 12-1/TB-TNCN  ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC.

     Bạn có thể tham khảo các bài viết sau:

    >>> Thủ tục khai thuế thu nhập doanh nghiệp do chuyển nhượng vốn

     >>>  Thủ tục khai thuế thu nhập doanh nghiệp khi chuyển nhượng bất động sản

      Luật Toàn Quốc mong là những gì chúng tôi tư vấn nêu trên sẽ giúp cho quý khách có thêm những kiến thức tốt nhất về lĩnh lực vực pháp luật. Còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn luật doanh nghiệp miễn phí 24/7: 19006500 để gặp luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi qua Email:lienhe@luattoanquoc.com

     Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách. 

     Trân trọng!

     Liên kết tham khảo: