• Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội
 • Công ty Luật TNHH Toàn Quốc
 • MST: 0108718004

Luật sư tư vấn gọi: 1900 6500

Dịch vụ tư vấn trực tiếp: 0918243004

Mức phạt khi mất hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào: Tôi bị mất hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào..xin hỏi mức phạt khi làm mất hóa đơn

 • Mức phạt khi mất hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào
 • mất hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào
 • Tin tức nổi bật
 • 19006500
 • Tác giả:
 • Đánh giá bài viết

Câu hỏi của bạn:

    Tôi bị mất hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào, xin hỏi mức phạt khi làm mất hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào là bao nhiêu? Cách xử lý như nào khi mất hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào như nào?

Câu trả lời của luật sư:

     Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về mất hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về mất hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào như sau:

Cơ sở pháp lý:

1. Cách xử lý khi mất hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào 

      Tại điều 24, Thông tư 39/2014/TT- BTC quy định về cách xử lý trong trường hợp mất hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào như sau:

1. Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh nếu phát hiện mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập hoặc chưa lập phải lập báo cáo về việc mất, cháy, hỏng và thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.8 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này) chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn.

Trường hợp ngày cuối cùng (ngày thứ 05) trùng với ngày nghỉ theo quy định của pháp luật thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày tiếp theo của ngày nghỉ đó.

2. Trường hợp khi bán hàng hóa, dịch vụ người bán đã lập hóa đơn theo đúng quy định nhưng sau đó người bán hoặc người mua làm mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn bản gốc đã lập thì người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, trong biên bản ghi rõ liên 1 của hóa đơn người bán hàng khai, nộp thuế trong tháng nào, ký và ghi rõ họ tên của người đại diện theo pháp luật (hoặc người được ủy quyền), đóng dấu (nếu có) trên biên bản và người bán sao chụp liên 1 của hóa đơn, ký xác nhận của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu trên bản sao hóa đơn để giao cho người mua. Người mua được sử dụng hóa đơn bản sao có ký xác nhận, đóng dấu (nếu có) của người bán kèm theo biên bản về việc mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn để làm chứng từ kế toán và kê khai thuế. Người bán và người mua phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc mất, cháy, hỏng hóa đơn.

    Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn liên 2 đã sử dụng có liên quan đến bên thứ ba (ví dụ: bên thứ ba là bên vận chuyển hàng hoặc bên chuyển hóa đơn) thì căn cứ vào việc bên thứ ba do người bán hoặc người mua thuê để xác định trách nhiệm và xử phạt người bán hoặc người mua theo quy định.

     Như vậy khi bị mất hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào thì bên bán và bên mua phải:

 • Thông báo đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày xảy ra sự việc mất, hỏng, cháy hóa đơn. Nếu ngày cuối cùng (ngày thứ năm)  trùng với ngày nghỉ theo quy định của pháp luật thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày tiếp theo của ngày nghỉ
 • Hai bên người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc: Trong biên bản ghi rõ liên 1 của hóa đơn người bán hàng khai, nộp thuế trong tháng nào, ký và ghi rõ họ tên của người đại diện theo pháp luật, đóng dấu (nếu có) trên biên bản. Người bán sao chụp, ký tên, đóng dấu lên bảo sao liên 1 hóa đơn để giao cho người mua. Người mua sử dụng bản sao hóa đơn liên 1 có ký xác nhận, đóng dấu của người bán và biên bản xác nhận sự việc mất, cháy, hỏng hóa đơn để làm chứng từ kế toán, kê khai thuế
 • Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn liên 2 đã sử dụng có liên quan đến bên thứ ba thì căn cứ vào việc bên thứ ba do người bán hoặc người mua thuê để xác định trách nhiệm và xử phạt người bán hoặc người mua.
Mức phạt khi mất hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào

2. Mức xử phạt khi làm mất hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào 

     Tại khoản 1, điều 6, Thông tư 176/2016/TT-BTC quy định mức xử phạt đối với trường hợp làm mất hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào như sau:

 

1. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi làm mất, cháy, hỏng hoá đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) để hạch toán kế toán, kê khai thuế và thanh toán vốn ngân sách; trừ trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn hoặc do sự kiện bất ngờ, sự kiện bất khả kháng khác thì không bị xử phạt tiền.      

Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng), người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, người bán đã kê khai, nộp thuế, có hợp đồng, chứng từ chứng minh việc mua bán hàng hóa, dịch vụ và có một tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt ở mức tối thiểu của khung tiền phạt; nếu có từ hai tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt cảnh cáo.      

Trường hợp người mua tìm lại được hoá đơn đã mất và báo cáo lại với cơ quan thuế trước khi cơ quan thuế ban hành quyết định xử phạt thì người mua không bị phạt tiền.      

Trường hợp trong cùng một thời điểm, tổ chức, cá nhân thông báo mất nhiều số hoá đơn cho cơ quan thuế nhưng cơ quan thuế đủ căn cứ xác định tổ chức, cá nhân gộp nhiều lần mất hoá đơn để báo cáo cơ quan thuế thì xử phạt theo từng lần mất hoá đơn.    

Trường hợp mất, cháy, hỏng hoá đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) có liên quan đến bên thứ ba, bên thứ ba do người mua thuê thì xử phạt người mua theo quy định tại khoản này.      

Trường hợp mất, cháy, hỏng hoá đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) trong thời gian lưu trữ thì xử phạt theo pháp luật về kế toán.

      Như vậy mức xử phạt khi bị mất hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào đối với các trường họp như sau:

 • Trường hợp mất, hỏng, cháy  hóa đơn (liên giao cho khách hàng) đã lập để hoạch toán kế toán, kê khai thuế và thanh toán vốn ngân sách bị phạt 4.000.000 đến 8.000.000 đồng.
 • Trường hợp mất, hỏng, cháy do thiên tai, hỏa hoạn hoặc do sự kiện bất ngờ, sự kiện bất khả kháng khác thì không bị xử phạt tiền. Nếu người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc thì xử phạt ở mức tối thiểu khung hình phạt. Trương hợp người mua tìm lại được hóa đơn đã mất và báo cáo lại cơ quan thuế trước khi cơ quan thuế ban hành quyết định xử phạt thì người mua không bị phạt tiền.
 • Trường hợp trong cùng một thời điểm, tổ chức, cá nhân thông báo mất nhiều hóa đơn cho cơ quan thuế nhưng cơ quan thuế có đủ căn cứ xác định tổ chức, cá nhân gộp nhiều lần mất hóa đơn để báo cáo cơ quan thuế thì xử phạt theo từng lần mất hóa đơn.
 • Trường hợp mất, hỏng, cháy hóa đơn đã lập trong thời gian lưu trữ thì xử phạt theo pháp luật về kế toán.

     Một số bài viết cùng chuyên mục tham khảo:

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về mất hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào:

Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi liên quan mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900 6178