Luật tư vấn lập di chúc hợp pháp qua tổng đài 19006500

Để được Luật sư tư vấn lập di chúc miễn phí, quý khách liên hệ Tổng đài tư vấn luật dân sự miễn phí 19006500, mọi vấn đề vướng mắc sẽ được giải đáp kịp thời

1. Di chúc là gì?

     Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Từ đó, có thể hiểu lập di chúc chính là việc một người thể hiện những mong muốn, nguyện vọng của mình trong việc định đoạt tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của mình sẽ phân chia như thế nào, phân chia cho ai sau khi người đó chết thông qua những hình thức khác nhau đã được pháp luật quy định.

      Để đảm bảo quyền lợi của người thừa kế pháp luật đã có những quy định chặt chẽ về di chúc, di chúc hợp pháp khi nào, ai có quyền nhận thừa kế không phụ thuộc và di chúc. Nhiều trường hợp người đã mất đã để lại chúc về tài sản của mình nhưng với nhiều lý do không đúng quy định pháp luật mà di chúc không có hiệu lực một phần hoặc vô hiệu toàn bộ. 

       Việc lập di chúc phải vừa thể hiện được ý chí của cá nhân trước khi chết đồng thời cũng không được trái luật, vì vậy việc tư vấn lập di chúc hợp pháp chính nhằm phục vụ nhu cầu của khách hàng, đảm bảo tính hợp lý của di chúc. Vì nếu di chúc vô hiệu vì không hợp pháp thì tài sản thừa kế sẽ được chia theo pháp luật khi đó đương nhiên ý chí của người để lại di chúc là vô hiệu. Tư vấn lập di chúc là cần thiết của nhiều chủ thể trong xã hội.

2. Có mấy loại di chúc?

Tại Điều 627 Bộ luật dân sự 2015 quy định:

Điều 627. Hình thức của di chúc

Di chúc phải được lập thành văn bản; nếu không thể lập được di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc miệng.

     Như vậy, di chúc có thể được lập theo hai hình thức: di chúc bằng văn bản và di chúc bằng miệng.

     Đối với hình thức lập di chúc bằng văn bản: người lập di chúc có thể lựa chọn lập di chúc bằng văn bản trong bất kỳ trường hợp nào và lập theo 1 trong 4 hình thức:

 • Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng
 • Di chúc bằng văn bản có người làm chứng
 • Di chúc bằng văn bản có công chứng;
 • Di chúc bằng văn bản có chứng thực.

     Đối với hình thức lập di chúc bằng miệng: người lập di chúc chỉ được lựa chọn lập di chúc theo hình thức này trong trường hợp tính mạng một người bị cái chết đe dọa và không thể lập di chúc bằng văn bản.

3. Ưu điểm và nhược điểm của từng loại di chúc là gì?

     Trước khi tiến hành lập di chúc, người lập di chúc cần hiểu rõ yêu cầu đối với từng loại di chúc là gì và ưu, nhược điểm của nó để quyết định lựa chọn hình thức di chúc phù hợp.

Một là, di chúc được lập thành văn bản không có người làm chứng:

Trong trường hợp lựa chọn lập di chúc theo hình thức này, người lập di chúc cần lưu ý:

 • Người lập di chúc phải tự viết và ký vào bản di chúc.
 • Việc lập di chúc bằng văn bản không có người làm chứng phải tuân theo quy định tại Điều 631 BLDS 2015 về nội dung di chúc và các yêu cầu khi lập di chúc.

     Di chúc được lập theo hình thức này có ưu điểm là: người lập di chúc có thể tự mình soạn thảo nội dung di chúc theo mẫu di chúc thể hiện mong muốn, nguyện vọng của mình, từ đó mọi thông tin về việc lập di chúc sẽ được bảo mật. Ngoài ra, người lập di chúc chủ động được trong việc thay đổi, hủy bỏ nội dung di chúc. Khi lập di chúc cũng không cần giấy tờ chứng minh tài sản.

     Nhược điểm của hình thức này là người lập di chúc nếu không nắm rõ quy định của pháp luật có thể di chúc lập ra sẽ không phải là di chúc hợp pháp, dẫn đến tình trạng tranh chấp giữa những người hưởng thừa kế khi người đó chết. Nếu không có tranh chấp thì việc phân chia cũng hết sức phức tạp.

Hai là, di chúc được lập thành văn bản có người làm chứng:

Khi lập di chúc bằng văn bản có người làm chứng cần lưu ý một số vấn đề sau đây:

 • Lựa chọn người làm chứng: ngoại trừ người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di chúc; người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung di chúc và người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thì những người khác đều có thể làm chứng cho việc lập di chúc;
 • Số lượng người làm chứng: người lập di chúc không tự mình viết bản di chúc thì có thể tự mình đánh máy hoặc nhờ người khác viết hoặc đánh máy bản di chúc, nhưng phải có ít nhất là hai người làm chứng. Người lập di chúc phải ký hoặc điểm chỉ vào bản di chúc trước mặt những người làm chứng; những người làm chứng xác nhận chữ ký, điểm chỉ của người lập di chúc và ký vào bản di chúc.

     Theo đó, khi lập di chúc bằng văn bản có người làm chứng, người lập di chúc lựa chọn những người mà mình cảm thấy tin tưởng, có thể tự mình soạn thảo di chúc hoặc nhờ người làm chứng soạn. Ưu điểm khi lập di chúc theo hình thức này cũng tương tự như hình thức lập di chúc không có người làm chứng là: chủ động, đơn giản, nhanh chóng, không cần giấy tờ chứng minh tài sản, khi nhờ người làm chứng sẽ đảm bảo tính khách quan, trung thực của việc lập di chúc.

     Nhược điểm: giá trị pháp lý của di chúc không cao, nếu không soạn thảo di chúc chặt chẽ hoặc người làm chứng thuộc những trường hợp không được lập di chúc thì di chúc sẽ không hợp pháp. Thủ tục khai nhận di sản thừa kế phức tạp, khả năng xảy ra tranh chấp về di sản thừa kế tương đối cao.

Ba là, di chúc được lập thành văn bản có công chứng, chứng thực:

     Theo quy định, người lập di chúc có thể yêu cầu công chứng hoặc chứng thực bản di chúc. Di chúc được công chứng tại các tổ chức hành nghề công chứng hoặc chứng thực tại UBND cấp xã.

     So với hai hình thức trên thì di chúc được lập thành văn bản có công chứng, chứng thực là hình thức di chúc có giá trị pháp lý cao nhất, ít gây khó khăn nhất cho người hưởng thừa kế khi tiến hành khai nhận di sản thừa kế. Tuy nhiên, hình thức này có nhược điểm là người lập di chúc muốn công chứng, chứng thực di chúc thì phải xuất trình được các giấy tờ chứng minh quyền sử dụng, quyền sở hữu của mình đối với tài sản muốn định đoạt trong di chúc.

     Do vậy, với những trường hợp vì lý do nào đó, người lập di chúc không có giấy tờ về quyền tài sản thì chỉ có thể lập di chúc theo hình thức bằng văn băn có người làm chứng hoặc bằng văn bản không có người làm chứng, không thể lập được di chúc có công chứng, chứng thực.

     Từ những phân tích trên, có thể thấy, việc lập di chúc đã được quy định khá cụ thể tại BLDS 2015, tuy nhiên để áp dụng trên thực tế lại là vấn đề không hề đơn giản. Thực tế hiện nay các tranh chấp về di sản thừa kế bao gồm cả thừa kế theo di chúc và thừa kế theo pháp luật đang diễn ra khá phổ biến. Nguyên nhân một phần xuất phát từ việc không có di chúc hoặc di chúc được lập không đáp ứng yêu cầu luật định.

4. Nội dung tư vấn lập di chúc hợp pháp của Luật Toàn Quốc

4.1 Tư vấn các quy định pháp luật về thừa kế

 • Tư vấn về quyền nhận thừa kế
 • Tư vấn về di sản thừa kế
 • Tư vấn về thời điểm và địa điểm mở thừa kế
 • Tư vấn về hàng thừa kế, diện thừa kế
 • Tư vấn về thủ tục nhận thừa kế
 • Tư vấn về thủ tục từ trối nhận di sản thừa kế
 • Tư vấn về thời điểm phát sinh quyền và nghĩa vụ về thừa kế
 • Tư vấn về người không được nhận thừa kế
 • Tư vấn về các nghĩa vụ về tài sản thừa kế

4.2 Tư vấn các quy định pháp luật về thừa kế theo di chúc

 • Tư vấn về hiệu lực của di chúc
 • Tư vấn về nội dung di chúc
 • Tư vấn về ai có quyền được nhận thừa kế không phụ thuộc vào di chúc
 • Tư vấn về ai bị truất quyền hưởng di sản
 • Tư vấn về lập di chúc bằng miện khi nào?
 • Tư vấn về các hình thức lập di chúc bằng văn bản
 • Tư vấn về các quy định pháp luật liên quan đến thừa kế theo di chúc
 • tư vấn di chúc vô hiệu một phần

4.3 Tư vấn lập di chúc hợp pháp

 • Tư vấn về hình thức di chúc? 
 • Ưu nhược điểm của từng loại di chúc?
 • Tư vấn về di chúc bằng miệng?
 • Tư vấn lập di chúc bằng văn bản hợp pháp
 • Tư vấn về thủ tục công chứng di chúc
 • Dịch vụ soạn thảo di chúc, làm chứng di chúc, công chứng, chứng thực di chúc; khai nhận thừa kế theo di chúc..
 • Tư vấn nội dung di chúc bao gồm những nội dung nào?
 • Điều kiện để di chúc hợp pháp?
 • Cung cấp mẫu di chúc

4.4 Tư vấn về thừa kế theo pháp luật

 • Khi nào được chia thừa kế theo pháp luật
 • Người thừa kế theo pháp luật là ai?
 • Người thừa kế thế vị như thế nào
 • Cong riêng có được chia thừa kế không
 • Xác định tài sản chia thừa kế của vợ chồng
 • công chứng văn bản thỏa thuận phân chia thừa kế;
 • Đăng ký quyền sở hữu tài sản sau khi nhận thừa kế…

4.5 Tư vấn về giải quyết tranh chấp di sản thừa kế

     Khi bạn phát sinh các tranh chấp về chia di sản thừa kế theo di chúc, theo pháp luật về các vấn đề như:

 • Tranh chấp về việc chia thừa kế theo di chúc
 • tranh chấp về việc xác định tài sản để chia thừa kế
 • Tham gia tố tụng bảo vệ quyền lợi cho khách hàng.
 • Giải quyết tranh chấp về thừa kế…

5. Mẫu di chúc

     Hiện nay, pháp luật chỉ quy định về nội dung cơ bản của di chúc tại BLDS 2015, ngoài ra không có văn bản ban hành mẫu di chúc.

     Nếu bạn đang có nhu cầu lập di chúc nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu thì có thể tham khảo mẫu di chúc của Công ty Luật Toàn Quốc dưới đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————

DI CHÚC

Hôm nay, Ngày…tháng…năm…, tại …………………………………………………………….

Tôi là (ghi rõ họ và tên):………………………………………………….. Sinh ngày: ……/……./……..

Chứng minh nhân dân số:…………..ngày…./…../….tại…………………………………….

Đăng ký thường trú tại: (Trường hợp không có hộ khẩu thường trú, thì ghi đăng ký tạm trú) …………………………………………………………………….

Trong trạng thái tinh thần minh mẫn, sáng suốt, tôi lập Di chúc này như sau:

1. Về quan hệ nhân thân

 • Phần này trình bày về quan hệ nhân thân của người lập di chúc chủ yếu trình bày về mối quan hệ: cha – con; vợ- chồng
 • Nội dung về trình bày quan hệ nhân thân nêu rõ tên, năm sinh của những người thân (kể cả những người đã mất, con nuôi, con trong giá thú, con ngoài giá thú, con ngoài giá thú…)

2. Về tài sản định đoạt

 • Phần này trình bày những tài sản thuộc sở hữu riêng, sở hữu riêng của người lập di chúc.
 • Nội dung phần này trình bày về: đặc điểm, vị trí, giá trị, nguồn gốc tài sản, các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu đối với trường hợp tài sản cần đăng ký.

>>> Tải mẫu di chúc mới nhất TẠI ĐÂY

6. Dịch vụ tư vấn lập di chúc tại Luật Toàn Quốc

     Trên thực tế việc lập di chúc của bạn thường gặp nhiều vướng mắc, khó khăn khi không hiểu hết được các quy định pháp luật đồng thời thực tế khá khác xa với quy định nên nhiều bạn đã rất lúng túng và lo lắng về vấn đề của mình. Nhìn chung khi khách hàng liên hệ đến chúng tôi thường gặp các vấn đề sau về lập di chúc:

 • Không biết nên lựa chọn hình thức lập di chúc nào?
 • Không biết di chúc của mình hoặc người thân có hợp pháp không?
 • Không thể tự soạn thảo được di chúc
 • Thắc mắc về lập di chúc bằng miệng có hợp pháp không
 • Thủ tục và chi phí công chứng di chúc
 • Phát sinh các tranh chấp khi chia tài sản thừa kế và nhiều vấn đề khác liên quan

     Nếu bạn đang gặp các khó khăn nêu trên hoặc những vấn đề mà mình không thể tự giải quyết về di chúc, bạn có thể liên hệ ngay chúng tôi  về 19006500 để giải quyết nhanh nhất và dứt điểm vấn đề. Chúng tôi cam kết chất lượng dịch vụ và đảm bảo các nguyên tắc trong việc tư vấn, hỗ trợ soạn thảo và các dịch vụ pháp lý khác. 

     Những ưu điểm khi bạn lựa chọn tư vấn lập di chúc tại Luật Toàn Quốc

 • Tư vấn lập di chúc là một thế mạnh tuyệt đối của Luật Toàn Quốc
 • Giải quyết dứt điểm vấn đề của khách hàng bằng một cuộc gọi;
 • Cam kết nội dung tư vấn được áp dụng trên thực tế;
 • Gặp trực tiếp luật sư nhiều kinh nghiệm tư vấn dân sự;
 • Tiết kiệm thời gian, công sức và chi phí đi lại của khách hàng;
 • Giúp khách hàng có hướng giải quyết và sử dụng các dịch vụ pháp lý;
 • Nếu vụ việc tư vấn qua tổng đài quý khách chưa thỏa đáng và phức tạp quý khách có thể yêu cầu Công ty Luật Toàn Quốc trả lời lại cho quý khách qua địa chỉ Email do quý khách cung cấp hoặc đặt lịch gặp luật sư để được hỗ trợ tư vấn trực tiếp tại Công ty Luật Toàn Quốc.

     Vì vậy cách tốt nhất để giải quyết vướng mắc của bạn là bạn hãy gọi ngay cho Luật Toàn Quốc. Mọi vấn đề hãy để Luật Toàn Quốc tư vấn và định hướng pháp lý giải quyết cho bạn vì chúng tôi là một trong những đơn vị giải đáp thắc mắc về lập di chúc tốt nhất hiện nay.

7. Cách thức liên hệ để được tư vấn lập di chúc

     Khách hàng có nhu cầu tư vấn mẫu di chúc hoặc hỗ trợ, sử dụng các dịch vụ có thể liên hệ Luật Toàn Quốc theo một trong các hình thức sau đây:

8. Câu hỏi thường gặp về tư vấn lập di chúc

Câu hỏi 1: Pháp luật có quy định mỗi người được lập bao nhiêu bản di chúc không?

     Hiện nay, pháp luật không có bất cứ quy định nào quy định về số lượng bản di chúc mà mỗi cá nhân được lập. Do đó, cá nhân có thể lập, sửa đổi, bổ sung hay hủy bỏ di chúc tùy theo mong muốn và nguyện vọng của mình.

Câu hỏi 2: Khi nào di chúc được coi là hợp pháp?

Điều kiện chung để di chúc được coi là di chúc hợp pháp khi có đủ các điều kiện sau đây:

 • Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe dọa, cưỡng ép;
 • Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật.

Câu hỏi 3: Người nào được thừa kế không phụ thuộc và di chúc

     Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó:

 • Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;
 • Con thành niên mà không có khả năng lao động.

Câu hỏi 4: Nội dung của di chúc bao gồm những gì?

     Theo quy định tại Điều 631 BLDS 2015, di chúc bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

 • Ngày, tháng, năm lập di chúc;
 • Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc;
 • Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản;
 • Di sản để lại và nơi có di sản.

Câu hỏi 5: Thủ tục công chứng di chúc như thế nào?

Quy trình thực hiện thủ tục công chứng di chúc có thể được tóm tắt thành 5 bước chính như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ

Bước 2: Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ

Bước 3: Kiểm tra dự thảo di chúc

Bước 4: Ký chứng nhận

Bước 5: Trả kết quả công chứng

     Luật Toàn Quốc hi vọng là điểm đến tin cậy và là sự lựa chọn uy tín của mọi khách hàng!

     Xin chân thành cảm ơn!