Thủ tục đăng ký thuế trong trường hợp tạm ngừng kinh doanh

Thủ tục đăng ký thuế trong trường hợp tạm ngừng kinh doanh5 (100%) 1 vote THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THUẾ TRONG TRƯỜNG HỢP TẠM NGỪNG KINH DOANH     Kiến thức của bạn:      Thủ tục đăng ký thuế trong trường hợp tạm ngừng kinh doanh Kiến thức của Luật sư: Căn cứ pháp […]

Thủ tục đăng ký thuế trong trường hợp tạm ngừng kinh doanh
5 (100%) 1 vote

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THUẾ TRONG TRƯỜNG HỢP TẠM NGỪNG KINH DOANH

 

 

Kiến thức của bạn:

     Thủ tục đăng ký thuế trong trường hợp tạm ngừng kinh doanh

Kiến thức của Luật sư:

Căn cứ pháp lý:

  • Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006; Luật số 21/2012/QH12 ngày 20 tháng 11 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành;
  • Luật, Pháp lệnh về thuế, phí, lệ phí, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành;
  • Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn Giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.
  • Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế.

Nội dung tư vấn:

     Tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh gửi thông báo bằng văn bản cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý và cơ quan cấp Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh chậm nhất 15 (mười lăm) ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn. Trường hợp hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh không phải đăng ký kinh doanh thì thời hạn gửi thông báo tạm ngừng kinh doanh đến cơ quan thuế trực tiếp quản lý chậm nhất là 01 (ngày) làm việc trước khi tạm ngừng kinh doanh.

  1. Hồ sơ gồm:

     Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh mẫu số 23/ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC

  1. Nộp hồ sơ:

     Tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh nộp 01 bộ hồ sơ tại chi cục thuế hoặc gửi qua hệ thống bưu chính hoặc nộp hồ sơ đăng ký thuế điện tử qua cổng thông tin đăng ký điện tử của cơ quan thuế.

đăng ký thuế trong trường hợp tạm ngừng kinh doanh

đăng ký thuế trong trường hợp tạm ngừng kinh                                      doanh

  1. Thời hạn giải quyết:

     Không phải trả kết quả cho người nộp thuế.

  1. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

        Hồ sơ gửi đến cơ quan Thuế không có kết quả giải quyết.

     Bạn có thể tham khảo bài viết sau:

     >>>   Thủ tục đăng ký thuế của doanh nghiệp mới thành lập.

     >>>  Thủ tục đăng ký mã số thuế đối với người nộp thuế là tổ chức, cá nhân khấu trừ nộp thay cho nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài

    >>> Thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh.

     Luật Toàn Quốc mong là những gì chúng tôi tư vấn nêu trên sẽ giúp cho quý khách có thêm những kiến thức tốt nhất về lĩnh lực vực pháp luật. Còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn luật doanh nghiệp miễn phí 24/7: 19006500 để gặp luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi qua Email: lienhe@luattoanquoc.com

     Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách. 

     Trân trọng!

     Liên kết tham khảo: