Khai thuế đối với cá nhân có tài sản cho thuê được quy định như thế nào?

Khai thuế đối với cá nhân có tài sản cho thuê...Cá nhân có tài sản cho thuê chuẩn bị hồ sơ khai thuế theo kỳ thanh toán hoặc theo năm,...

KHAI THUẾ ĐỐI VỚI CÁ NHÂN CÓ TÀI SẢN CHO THUÊ

 

Kiến thức của Luật sư:

     Khai thuế đối với cá nhân có tài sản cho thuê

Kiến thức của bạn:

      Cá nhân có tài sản cho thuê chuẩn bị hồ sơ khai thuế theo kỳ thanh toán hoặc theo năm, gửi đến cơ quan Thuế địa phương nơi có tài sản cho thuê. Thời hạn khai thuế theo quý chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với cá nhân khai thuế theo kỳ hạn thanh toán chậm nhất là ngày thứ 30 (ba mươi) của quý tiếp theo quý bắt đầu thời hạn cho thuê. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với cá nhân khai thuế một lần theo năm chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi) kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.

 1. Hồ sơ khai thuế đối với cá nhân có tài sản cho thuê

 • Tờ khai theo mẫu số 01/TTS ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC;
 • Phụ lục theo mẫu số 01-1/BK-TTS ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC (nếu là lần khai thuế đầu tiên của Hợp đồng hoặc Phụ lục hợp đồng);
 • Bản chụp hợp đồng thuê tài sản, phụ lục hợp đồng (nếu là lần khai thuế đầu tiên của Hợp đồng hoặc Phụ lục hợp đồng);
 • Bản chụp Giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật (trường hợp cá nhân cho thuê tài sản uỷ quyền cho đại diện hợp pháp thực hiện thủ tục khai, nộp thuế).
cá nhân có tài sản cho thuê

cá nhân có tài sản cho thuê

 1. Nộp hồ sơ khai thuế đối với cá nhân có tài sản cho thuê

 • Cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp tại chi cục thuế, hoặc gửi qua hệ thống bưu chính hoặc gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế
 • Trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp tại cơ quan thuế, công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận số lượng tài liệu trong hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.
 • Trường hợp hồ sơ được gửi qua đường bưu chính, công chức thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.
 • Trường hợp hồ sơ được nộp thông qua giao dịch điện tử, việc tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận hồ sơ khai thuế do cơ quan thuế thực hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử.
 1. Thời hạn giải quyết:

       Không phải trả kết quả cho người nộp thuế.

 1. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

      Hồ sơ gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải quyết.

      Bạn có thể tham khảo bài viết sau:

      >>>   Khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên GTGT được quy định như thế nào?

      >>>   Khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ được quy định như thế nào?

      Luật Toàn Quốc mong là những gì chúng tôi tư vấn nêu trên sẽ giúp cho quý khách có thêm những kiến thức tốt nhất về lĩnh lực vực pháp luật. Còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn luật doanh nghiệp miễn phí 24/7: 19006500 để gặp luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi qua Email:lienhe@luattoanquoc.com

     Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách. 

     Trân trọng!

     Liên kết tham khảo: