Thủ tục mua hóa đơn của cơ quan thuế

Thủ tục mua hóa đơn của cơ quan thuế... Cơ quan thuế bán hoá đơn cho doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh... Số lượng hoá đơn bán cho tổ chức...

THỦ TỤC MUA HÓA ĐƠN CỦA CƠ QUAN THUẾ 

 

Kiến thức của bạn:

     Thủ tục mua hóa đơn của cơ quan thuế theo pháp luật mới nhất

Kiến thức của Luật sư:

Căn cứ pháp lý:

  • Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ; Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ;
  • Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

Nội dung tư vấn:

  1. Hồ sơ mua hóa đơn do cơ quan thuế đặt in

  • Đơn đề nghị mua hoá đơn theo mẫu tại Điểm 3.3, Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC;
  • Xuất trình giấy chứng minh nhân dân còn trong thời hạn sử dụng theo quy định của pháp luật về giấy chứng minh nhân dân;
  • Văn bản cam kết (Mẫu số CK01/AC, Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC) về địa chỉ sản xuất, kinh doanh phù hợp với giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy phép đầu tư (giấy phép hành nghề) hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền (đối với tổ chức, hộ, cá nhân mua hóa đơn lần đầu);
  • Giấy ủy quyền (đối với trường hợp ủy quyền)
mua hóa đơn của cơ quan thuế

mua hóa đơn của cơ quan thuế

  1. Nộp hồ sơ mua hóa đơn do cơ quan thuế đặt in

      Nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp tại chi cục thuế

  1. Thời hạn giải quyết thủ tục mua hóa đơn do cơ quan thuế đặt in:

      Giải quyết ngay trong ngày làm việc kể từ khi nhận được bộ hồ sơ hợp lệ.

  1. Kết quả thực hiện thủ tục mua hóa đơn do cơ quan thuế đặt in:

     Cơ quan thuế bán hoá đơn cho doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh.

     Số lượng hoá đơn bán cho tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh lần đầu không quá một quyển năm mươi (50) số cho mỗi loại hoá đơn. Trường hợp chưa hết tháng đã sử dụng hết hoá đơn mua lần đầu, cơ quan thuế căn cứ vào thời gian, số lượng hóa đơn đã sử dụng để quyết định số lượng hoá đơn bán lần tiếp theo. 

    Đối với các lần mua hoá đơn sau, sau khi kiểm tra tình hình sử dụng hoá đơn, tình hình kê khai nộp thuế và đề nghị mua hoá đơn trong đơn đề nghị mua hoá đơn, cơ quan thuế giải quyết bán hoá đơn cho tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh trong ngày. Số lượng hoá đơn bán cho tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh không quá số lượng hoá đơn đã sử dụng của tháng mua trước đó.

    Trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh không có nhu cầu sử dụng hóa đơn quyển nhưng có nhu cầu sử dụng hóa đơn lẻ thì cơ quan thuế bán cho hộ, cá nhân kinh doanh hóa đơn lẻ (01 số) theo từng lần phát sinh và không thu tiền.

      Bạn có thể tham khảo các bài viết sau:

      >>>Thủ tục khai thuế thu nhập cá nhân do chuyển nhượng bất động sản trong trường hợp góp vốn bằng bất động sản.

     >>>  Khai thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng vốn, trong trường hợp góp vốn bằng phần vốn góp.

     Luật Toàn Quốc mong là những gì chúng tôi tư vấn nêu trên sẽ giúp cho quý khách có thêm những kiến thức tốt nhất về lĩnh lực vực pháp luật. Còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn luật doanh nghiệp miễn phí 24/7: 19006500 để gặp luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi qua Email:lienhe@luattoanquoc.com

     Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách. 

     Trân trọng!

     Liên kết tham khảo: