Mẫu bản kê khai về người phải trực tiếp nuôi dưỡng

Cá nhân đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh phải khai thuế theo bản kê khai về người phải trực tiếp nuôi dưỡng ban hành theo thông tư 156/2013/TT-BTC

1. Bản kê khai người trực tiếp nuôi dưỡng là gì?

      Bản kê khai về người trực tiếp nuôi dưỡng là một loại mẫu được lập ra nhằm kê khai những thông tin liên quan về người phải trực tiếp nuôi dưỡng đối với người phải nộp thuế để được giảm trừ số tiền nộp thuế.

2. Bản kê khai về người phải trực tiếp nuôi dưỡng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN KÊ KHAI VỀ NGƯỜI PHẢI TRỰC TIẾP NUÔI DƯỠNG

     Kính gửi: Ủy ban nhân dân (UBND) xã (phường) ……………………………………………

     Họ và tên người nộp thuế: …….……………..………………………………………………………………

     Mã số thuế (nếu có)………………………………………………………………………………………………….

     Số CMND/Hộ chiếu: …..……………………………………….…  Ngày cấp: ……………………………………….

     Nơi cấp: ………………………………………………………………………………………………………….

    Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………

     Căn cứ Luật thuế Thu nhập cá nhân (TNCN), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế TNCN về việc chính quyền xã phường xác nhận thực tế đang nuôi dưỡng người phụ thuộc là ông bà nội, ông bà ngoại, cô, dì, chú , bác, cậu ruột, anh chị em ruột, cháu ruột và các cá nhân khác để được tính giảm trừ cho người phụ thuộc.

     Tôi kê khai người sau đây đang sống cùng với tôi:

STT

Họ và tên

người phụ thuộc

Ngày, tháng, năm sinh

Số CMND /Hộ chiếu

Quan hệ với người khai

Địa chỉ thường trú của người phụ thuộc

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Tôi cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./.

 

 

        ….., ngày …… tháng ……năm  ….

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(ký, ghi rõ họ tên)


XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ, PHƯỜNG (nơi người nộp thuế cư trú):

     UBND xã (phường)………………………………………… xác nhận người được kê khai trong biểu (nêu trên) hiện đang sống cùng ông (bà) ………………………tại địa chỉ……………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………/.

 

., ngày …… tháng …… năm  ……

TM. UBND………………………….……….

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

     Trên đây là bản kê khai về người phải trực tiếp nuôi dưỡng. Bạn có thể tải trực tiếp link tại đây:

     >>> Mẫu bản kê khai người phải trực tiếp nuôi dưỡng

     Bài viết tham khảo:

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về mẫu bản kê khai về người phải trực tiếp nuôi dưỡng:

Tư vấn qua điện thoại: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về mẫu bản kê khai về người phải trực tiếp nuôi dưỡng hoặc các vấn đề khác liên quan mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cư thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

Tư vấn trực tiếp: Nếu bạn sắp xếp được công việc và thời gian bạn có thể đến trực tiếp Công ty Luật Toàn Quốc để được tư vấn. Lưu ý trước khi đến bạn nên gửi câu hỏi, tài liệu kèm theo và gọi điện đặt lịch hẹn tư vấn trước để Luật Toàn Quốc sắp xếp Luật Sư tư vấn cho bạn, khi đi bạn nhớ mang theo hồ sơ.

Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.