• Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội
 • Công ty Luật TNHH Toàn Quốc
 • MST: 0108718004

Luật sư tư vấn gọi: 1900 6500

Dịch vụ tư vấn trực tiếp: 0918243004

Ngoài ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân thì dịch Covid-19 còn ảnh hưởng đến việc làm của NLĐ, vậy bị cách ly do dịch covid có được hưởng lương không?

 • Bị cách ly do dịch covid có được hưởng lương không?
 • Bị cách ly do dịch covid có được hưởng lương không
 • Pháp luật lao động
 • 19006500
 • Tác giả:
 • Đánh giá bài viết

Câu hỏi của bạn:

     Chào Luật sư, do đi gặp khách hàng của công ty nên hiện tại tôi đang bị cách ly y tế tập trung do dịch Covi-19, Luật sư cho tôi hỏi là bị cách ly do dịch Covid có được hưởng lương không? trong trường hợp bị cách ly y tế doanh nghiệp có được đơn phương chấm dứt hợp đồng do Covid không? 

Câu trả lời của Luật sư:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về bị cách ly do dịch covid có được hưởng lương không? Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về vấn đề bị cách ly do dịch covid có được hưởng lương không như sau:

Căn cứ pháp lý:

1. Thế nào là bị cách ly do dịch Covid?

     Hiện nay tình hình dịch bệnh diễn biến vô cùng phức tạp, ảnh hưởng lớn đến đời sống kinh tế của nhiều chủ thế đặc biệt là đối với người lao động. Trước diễn biến khó lường của dịch bệnh việc cách ly đối với một số bộ phận người lao động liên quan đến dịch bệnh hoặc việc cách ly xã hội theo chỉ thị 16 của các khu vực dịch bệnh là không tránh khỏi. 

     Người dân bị ảnh nghiêm trọng do tình hình covid-19, nhiều người lao động mất việc làm gây khó khăn rất lớn trong đời sống nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn. Để tạo điều kiện cho người dân Nhà nước đã có những chính sách an sinh nhằm hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng do dịch covid. 

     Khi bị cách ly do covid người lao động không thể trực tiếp làm được công việc, thông thường theo nguyên tắc là không làm việc không có lương. Vậy khi người lao động bị cách ly do covid hoặc nhiều địa phương phải giãn cách xã hội nhiều người lao động phải ngừng việc do covid, khi người lao động bị cách ly do covid có được hưởng lương không? Luật Toàn Quốc sẽ giải đáp giúp bạn về những vấn đề liên quan.

2. Bị cách ly do dịch Covid có được hưởng lương không?

    Công văn 264/QHLĐTL-TL  ngày 15/7/2021 về trả lương ngừng việc cho người lao động trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch bệnh Covid-19 quy định đối với trường hợp người lao động phải ngừng việc do tác động của dịch covid-19 như sau:

 • Người lao động phải ngừng việc trong thời gian thực hiện cách ly theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; 
 • Người lao động phải ngừng việc do nơi làm việc hoặc nơi cư trú bị phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;
 • Người lao động phải ngừng việc do doanh nghiệp hoặc bộ phận doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động để phòng, chống dịch bệnh theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;
 • Người lao động phải ngừng việc do doanh nghiệp hoặc bộ phận doanh nghiệp không hoạt động được vì chủ sử dụng lao động hoặc những người lao động khác cùng doanh nghiệp, bộ phận doanh nghiệp đó đang trong thời gian phải cách ly hoặc chưa quay trở lại doanh nghiệp làm việc

     Như vậy, nếu người lao động bị ngừng việc do bị cách ly do covid thuộc trường hợp được trả lương do ngừng việc, tuy nhiên trong trường hợp bị cách ly này người lao động phải đáp ứng điều kiện tại mục dưới đây.

3. Điều kiện để người lao động bị cách ly do covid được hưởng lương

Người lao động bị cách ly hưởng lương ngừng việc khi:

 • Người lao động bị cách ly theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền không do lỗi của người lao động; hoặc
 • Người lao động bị cách ly do lỗi của người sử dụng lao động

    Theo đó, nếu người lao động bị cách ly do covid mà do lỗi của người lao động thì người lao động không được hưởng lương. Trong trường hợp của bạn bạn bị cách ly y tế do đi gặp khách hàng của công ty là công việc của bạn thực hiện cho công ty nên nếu xét thì bạn không có lỗi trong việc bạn bị cách ly. Nên khi bị cách ly y tế trong trường hợp này bạn vẫn được hưởng lương ngừng việc theo quy định.

    Như vậy nếu người lao động bị cách ly do covid vẫn được hưởng lương nếu không do lỗi người lao động.

4. Mức lương được hưởng khi bị cách ly do covid

     Mức lương đối với người lao động bị ngừng việc do dịch covi được xác định trong các trường hợp gây ra ngừng việc: do lỗi của người sử dụng lao động hay người lao động hay do các nguyên nhân khách quan khác. Điều 99 Bộ luật lao động năm 2019 quy định về tiền lương ngừng việc như sau:

Điều 99. Tiền lương ngừng việc
Trường hợp phải ngừng việc, người lao động được trả lương như sau:
1. Nếu do lỗi của người sử dụng lao động thì người lao động được trả đủ tiền lương theo hợp đồng lao động;
2. Nếu do lỗi của người lao động thì người đó không được trả lương; những người lao động khác trong cùng đơn vị phải ngừng việc thì được trả lương theo mức do hai bên thỏa thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu;
3. Nếu vì sự cố về điện, nước mà không do lỗi của người sử dụng lao động hoặc do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch họa, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc vì lý do kinh tế thì hai bên thỏa thuận về tiền lương ngừng việc như sau:
a) Trường hợp ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở xuống thì tiền lương ngừng việc được thỏa thuận không thấp hơn mức lương tối thiểu;
b) Trường hợp phải ngừng việc trên 14 ngày làm việc thì tiền lương ngừng việc do hai bên thỏa thuận nhưng phải bảo đảm tiền lương ngừng việc trong 14 ngày đầu tiên không thấp hơn mức lương tối thiểu.

5. Doanh nghiệp có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động do Covid không

Điều 36 Bộ luật lao động 2019, các trường hợp người sử dụng lao động được đơn phương chấm dứt hợp đồng như sau:

Điều 36. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động
1. Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp sau đây:
a) Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động được xác định theo tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc trong quy chế của người sử dụng lao động. Quy chế đánh giá mức độ hoàn thành công việc do người sử dụng lao động ban hành nhưng phải tham khảo ý kiến tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở;
b) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc đã điều trị 06 tháng liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng hoặc quá nửa thời hạn hợp đồng lao động đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục.
Khi sức khỏe của người lao động bình phục thì người sử dụng lao động xem xét để tiếp tục giao kết hợp đồng lao động với người lao động;
c) Do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch họa hoặc di dời, thu hẹp sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải giảm chỗ làm việc;
d) Người lao động không có mặt tại nơi làm việc sau thời hạn quy định tại Điều 31 của Bộ luật này;
đ) Người lao động đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Điều 169 của Bộ luật này, trừ trường hợp có thỏa thuận khác;
e) Người lao động tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng từ 05 ngày làm việc liên tục trở lên;
g) Người lao động cung cấp không trung thực thông tin theo quy định tại khoản 2 Điều 16 của Bộ luật này khi giao kết hợp đồng lao động làm ảnh hưởng đến việc tuyển dụng người lao động.
.................

    Như vậy, nếu do ảnh hưởng bởi dịch bệnh mà doanh nghiệp đã tìm mọi biện pháp khắc phục những vẫn buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc thì doanh nghiệp có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.

6. Tình huống tham khảo:

      Chào Luật sư, Luật sư cho tôi hỏi là: Doanh nghiệp có được giảm lương không khi người lao động làm việc tại nhà do ảnh hưởng của dịch covid-19?

     Theo Khoản 1 Điều 95 Bộ luật lao động 2019 quy định: Người sử dụng lao động trả lương cho người lao động căn cứ vào tiền lương đã thỏa thuận, năng suất lao động và chất lượng thực hiện công việc.

     Như vậy, việc trả lương cho NLĐ căn cứ vào tiền lương thỏa thuận, năng suất và chất lượng thực hiện công việc chứ không căn cứ vào địa điểm làm việc. Do đó, nếu NLĐ có năng suất và chất lượng công việc bằng hoặc tốt hơn so với năng suất và chất lượng khi làm tại doanh nghiệp thì doanh nghiệp không được giảm lương của NLĐ mà phải trả đầy đủ lương cho NLĐ theo thỏa thuận.

Câu hỏi thường gặp về bị cách ly do Covid có được hưởng lương không

Câu 1:  Ngừng việc vì giãn cách xã hội người lao động có được hưởng lương?

Theo công văn 264/QHLĐTL-TL có quy định: người lao động phải ngừng việc do nơi làm việc hoặc nơi cư trú bị phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền thì người lao động vẫn được hưởng tiền lương. Tiền lương người lao động trong trường hợp này do hai bên thỏa thuận, nhưng:

 • Trường hợp ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở xuống thì tiền lương ngừng việc được thỏa thuận không thấp hơn mức lương tối thiểu.
 • Trường hợp phải ngừng việc trên 14 ngày làm việc thì tiền lương ngừng việc do hai bên thỏa thuận nhưng phải bảo đảm tiền lương ngừng việc trong 14 ngày đầu tiên không thấp hơn mức lương tối thiểu.

Câu 2: Điều kiện hỗ trợ đối với người lao động ngừng việc 

Theo điều 17 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg về điều kiện hưởng hỗ trợ đối với người lao động ngừng việc do covid như sau:

 • Làm việc theo chế độ hợp đồng lao động bị ngừng việc theo khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động và thuộc đối tượng phải cách ly y tế hoặc trong các khu vực bị phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ 14 ngày trở lên trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021.
 • Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại tháng trước liền kề tháng người lao động ngừng việc theo khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động.

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về bị cách ly do dịch covid có được hưởng lương không:

Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi như bị cách ly do dịch covid có được hưởng lương không, tiền lương ngừng việc,… hoặc các vấn đề khác liên quan đến thủ tục ghi nợ tiền sử dụng đất theo quy định pháp luật mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi câu hỏi về bị cách ly do dịch covid có được hưởng lương không về địa chỉ: [email protected] chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

Luật Toàn Quốc, xin cảm ơn./.

Chuyên viên: Minh Huyền

Tư vấn miễn phí gọi: 1900 6178