• Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội
 • Công ty Luật TNHH Toàn Quốc
 • MST: 0108718004

Luật sư tư vấn gọi: 1900 6500

Dịch vụ tư vấn trực tiếp: 0918243004

Soạn thảo đơn khởi kiện đòi tiền lương chính là căn cứ để Tòa án thụ lý và giải quyết tranh chấp lao động về tiền lương

 • Dịch vụ soạn thảo đơn khởi kiện đòi tiền lương
 • soạn thảo đơn khởi kiện đòi tiền lương
 • Pháp luật lao động
 • 19006500
 • Tác giả:
 • Đánh giá bài viết

Soạn thảo đơn khởi kiện đòi tiền lương

Câu hỏi của bạn:

      Chào luật sư, tôi có câu hỏi mong Luật sư giải đáp giúp tôi như sau:

     Hiện nay tôi đã nghỉ việc ở công ty cũ. Tuy nhiên công ty vẫn chưa thanh toán hết cho tôi số lương còn thiếu. Tôi đã nhiều lần liên hệ nhưng vẫn không được giải quyết.

     Như vậy, tôi có nên viết đơn khởi kiện đòi tiền lương ra Tòa án hay không? Cách viết đơn như thế nào?

Câu trả lời của Luật sư:

      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về soạn thảo đơn khởi kiện đòi tiền lương, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về soạn thảo đơn khởi kiện đòi tiền lương như sau:

Căn cứ pháp lý:

1. Tiền lương là gì?

     Trong quan hệ lao động, tiền lương là vấn đề đặc biệt quan trọng mà các bên quan tâm, tiền lương chính là mục tiêu mà người lao động hướng tới khi tham gia quan hệ lao động. Tiền lương là số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động theo thỏa thuận để thực hiện công việc, bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

     Mức tiền lương người lao động trả cho người lao động tùy theo vị trí công việc, khả năng, nhu cầu của người lao động, người sử dụng lao động, nhưng mức lương theo công việc hoặc chức danh không được thấp hơn mức lương tối thiểu chính phủ quy định. Người sử dụng lao động phải bảo đảm trả lương bình đẳng, không phân biệt giới tính đối với người lao động làm công việc có giá trị như nhau.

      Tiền lương ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người lao động, là quyền lợi ích của người lao động khi tham gia quan hệ lao động, tuy nhiên trong thực tế người lao động thường bị chậm trả lương, nợ lương, trả lương không đúng quy định,... Trong những trường hợp này người lao động cần phải có  những biện pháp nhất định để bảo vệ quyền và lợi ích của mình. Có rất nhiều người lao động rơi vào tình trạng bị công ty nợ lương, vì vậy khách hàng luôn mong muốn có phương án kiện chậm lương, thậm chí có nhiều khách hàng mong muốn tư vấn cách nhắn tin đòi tiền lương.

2. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp về tiền lương.

     Tranh chấp lao động phát sinh giữa bạn và công ty là tranh chấp lao động cá nhân, theo đó thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động cá nhân theo Điều 187 BLLĐ năm 2019:

Điều 187. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động cá nhân
Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động cá nhân bao gồm:
1. Hòa giải viên lao động;
2. Hội đồng trọng tài lao động;
3. Tòa án nhân dân.

     Theo quy định của BLLĐ năm 2019 thì tranh chấp lao động cá nhân phải thông qua thủ tục hòa giải viên lao động, trừ một số trường hợp thuộc Khoản 1 Điều 188. Theo đó tranh chấp lao động về tiền lương là tranh chấp bắt buộc phải thông qua thủ tục hòa giải của hòa giải viên lao động trước khi yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động hoặc Tòa án giải quyết. 

      Như vậy, trong trường hợp của bạn, bạn muốn khởi kiện ra Tòa án để giải quyết thì trước hết phải thực hiện thủ tục hòa giải của hòa giải viên lao động. Nếu Hòa giải không thành hoặc một trong hai bên không thực hiện các thỏa thuận trong biên bản hòa giải thành hoặc hết thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật mà hoà giải viên lao động không tiến hành hoà giải thì mỗi bên tranh chấp có quyền yêu cầu Toà án giải quyết.

Tòa án có thẩm quyền giải quyết về tranh chấp đòi tiền lương:

    Như chúng tôi đã phân tích ở trên thì tranh chấp về tiền lương cần phải qua thủ tục hòa giải, nếu hòa giải không thành, hết thời hạn hoặc sau khi hòa giải mà bên có nghĩa vụ không thực tiện đúng nghĩa vụ thì người yêu cầu có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết. 

     Tòa án có thẩm quyền giải quyết là Tòa án nơi bị đơn cư trú. Theo đó, nếu hòa giải không thành mà bạn khởi kiện ra Tòa án thì Tòa án có thẩm quyền giải quyết là Tòa án nhân dân cấp huyện nơi công ty bạn có trụ sở.

3. Thủ tục kiện đòi tiền lương tại Tòa án

Bước 1: Người khởi kiện nộp đơn đến tòa án có thẩm quyền, kèm theo đơn khỏi kiện là các tài liệu chứng cứ về việc khởi kiện đòi tiền lương: quyết định nghỉ việc, hợp đồng lao động, quyết định giải quyết khiếu nạy, kết quả hòa giải lao động,..

Bước 2: Tòa án xem xét đơn, nếu hợp lệ thông báo tạm ứng án phí cho người khởi kiện.

Bước 3: Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo tạm ứng án phí, người khởi kiện nộp tiền tạm ứng án phí cho Tòa án

Bước 4: Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày nhận được biên lai đóng tiền tạm ứng án phí của người khởi kiện, tòa án tiến hành thụ lý vụ án theo quy định pháp luật.

Thời hạn chuẩn bị xét xử từ 02 đến 04 tháng, thời gian xét xử tại phiên tòa từ 01 đến 02 tháng.

Tham khảo bài viết về thủ tục khỏi kiện tranh chấp lao động tại Tòa án: Thủ tục khởi kiện vụ án lao động

4. Các nội dung cơ bản của đơn khởi kiện đòi tiền lương

Đơn khởi kiện phải có các nội dung chính sau đây:
 • Ngày, tháng, năm làm đơn khởi kiện;
 • Tên Tòa án nhận đơn khởi kiện;
 • Tên, nơi cư trú, làm việc của người khởi kiện là cá nhân hoặc trụ sở của người khởi kiện là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có).
 • Tên, nơi cư trú, làm việc của người có quyền và lợi ích được bảo vệ là cá nhân hoặc trụ sở của người có quyền và lợi ích được bảo vệ là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có);
 • Tên, nơi cư trú, làm việc của người bị kiện là cá nhân hoặc trụ sở của người bị kiện là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có). Trường hợp không rõ nơi cư trú, làm việc hoặc trụ sở của người bị kiện thì ghi rõ địa chỉ nơi cư trú, làm việc hoặc nơi có trụ sở cuối cùng của người bị kiện;
 • Tên, nơi cư trú, làm việc của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là cá nhân hoặc trụ sở của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có).
  Trường hợp không rõ nơi cư trú, làm việc hoặc trụ sở của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan thì ghi rõ địa chỉ nơi cư trú, làm việc hoặc nơi có trụ sở cuối cùng của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan
 • Quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm; những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết đối với người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
 • Họ, tên, địa chỉ của người làm chứng (nếu có);
 • Danh mục tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện: Chứng cứ kèm theo: Hợp đồng lao động, quyết định cho thôi việc, bảng lương thang lương,... các tài liệu khác liên quan

soạn thảo đơn khởi kiện đòi tiền lương

5. Mẫu đơn khởi kiện đòi tiền lương

Mẫu đơn khởi kiện dưới đây chỉ là mẫu đơn chung nhất cho khởi kiện vụ án lao động, hiện nay chưa có mẫu cụ thể cho đơn kiện đòi nợ lương theo quy định. Vì vậy trong trường hợp người lao động muốn kiện đòi nợ lương thì cần điền đầy đủ thông tin vào đơn, kèm theo chứng cứ, tài liệu liên quan.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN KHỞI KIỆN

(V/V:….)

Kính gửi: Tòa án nhân dân …

Họ và tên người khởi kiện:

(Nếu người khởi kiện là cá nhân thi ghi rõ họ tên và năm sinh. Nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức thi ghi rõ tên cơ quan, tổ chức – người đại diện hợp pháp).

Địa chỉ:

Năm sinh: 

CMTND:                                        Ngày cấp:                          Nơi cấp: 

Họ và tên người bị kiện:

(Nếu người khởi kiện là cá nhân thì ghi rõ họ tên và năm sinh. Nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức thì ghi rõ tên cơ quan, tổ chức-người đại diện hợp pháp).

Địa chỉ:

 Năm sinh: 

 CMTND:                                        Ngày cấp:                          Nơi cấp: 

Họ và tên người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:

Địa chỉ:

Khởi kiện về việc:

Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau với người bị kiện, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan (nêu cụ thể nội dung)

...............................

>> Tải mẫu đơn khởi kiện đòi tiền lương

6. Hướng dẫn soạn thảo đơn khởi kiện đòi tiền lương

 • Đầu tiên phải có tên Tòa án có thẩm quyền giải quyết. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động được xác định tại Điều 32 và Điều 35 Bộ luật tố tụng dân sự 2015. Thông thường là Tòa án cấp huyện nơi cư trú của bị đơn.
 • Tiếp theo là ghi tên, nơi cư trú của người khởi kiện; ghi rõ tên, trụ sở làm việc, số điện thoại…  của người bị kiện; người có quyền và nghĩa vụ liên quan (nếu có).
 • Trình bày nội dung khởi kiện: lý do, mục đích, yêu cầu giải quyết để tòa án có thẩm quyền giải quyết.
 • Tóm tắt vụ việc dẫn đến tranh chấp: các sự việc diễn ra theo trình tự thời gian, thời gian ký hợp đồng lao động, các điều khoản về phương thức trả lương, người sử dụng lao động không thanh toán lương từ khi nào,…
 • Yêu cầu giải quyết: người sử dụng lao động trả lương đúng hạn, bồi thường thiệt hại,…
 • Cuối đơn là chữ ký cũng như họ tên đầy đủ của người khởi kiện.
 • Trình bày danh mục tài liệu, chứng cứ liên quan đến tranh chấp đất đai kèm theo đơn khởi kiện như: hợp đồng lao động, chứng minh nhân dân,…

 

7. Dịch vụ soạn thảo khởi kiện đòi tiền lương

Tiền lương là vấn đề quan trọng đối với mọi người lao động, khi công ty nợ lương, không trả lương người lao động có thể thực hiện các thủ tục để cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Khởi kiện ra Tòa án chính là con đường cuối cùng và chắc chắn được nhiều người sử dụng nhất khi người sử dụng lao động không trả lương. Bên cạnh việc thực hiện thủ tục khởi kiện ra Tòa án, nhiều người lao động gặp rất nhiều khó khăn vướng mắc trong việc soạn thảo đơn khởi kiện đòi tiền lương. Cụ thể:

 • Người lao động không biết gửi đơn khởi kiện đến cơ quan tòa án nào theo quy định;
 • Người lao động không biết cách thu thập tài liệu chứng cứ để gửi kèm đơn khởi kiện;
 • Chưa hòa giải ở hòa giải viên đã gửi đơn lên Tòa án nhân dân không đáp ứng quy định pháp luật;
 • Không thu thập được thông tin công ty;
 • Không nắm được thời hiệu yêu cầu hòa giải, thời hiệu nộp đơn lên tòa án;
 • Không nắm rõ cách trình bày, soạn thảo đơn khởi kiện.

Hiểu được những khó khắc đó, Công ty Luật Toàn Quốc cung cấp các dịch vụ về soạn thảo đơn khởi kiện đòi nợ lương, kiện chậm trả lương như sau:

 • Xác định cơ quan có thẩm quyền giải quyết
 • Soạn thảo đơn khởi kiện
 • Tư vấn những vấn đề khách hàng có thắc mắc về đơn khởi kiện
 • Tư vấn nộp đơn khởi kiện
 • Tư vấn hồ sơ khởi kiện đòi tiền lương

Phương thức tiếp cận dịch vụ soạn thảo đơn khởi kiện của công ty Luật Toàn Quốc:

 • Liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006500;
 • Gửi yêu cầu được cung cấp dịch vụ về địa chỉ email: [email protected];
 • Liên hệ trực tiếp tại trụ sở Công ty Luật Toàn Quốc: số 463 Hoàng Quốc Việt, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

soạn thảo đơn khởi kiện đòi tiền lương

Kết luận:

      Như vậy trong trường hợp của bạn, trước khi khỏi kiện ra Tòa án bạn giải quyết theo thủ tục hòa giải của hòa giải viên lao động. Nếu không hòa giả được hoặc hòa giải không thành thì mới có thể khởi kiện ra Tòa án để giải quyết. Khi viết đơn khởi kiện đòi tiền lương người khởi kiện cần lưu ý thẩm quyền giải quyết của Tòa án, ghi đúng, đủ những nội dung của đơn khởi kiện và kèm theo chứng cứ, tài liệu liên quan để chứng minh.

8. Tình huống tham khảo về soạn thảo đơn khởi kiện đòi tiền lương

      Chào Luật sư, tôi đã nghỉ việc tại công ty cũ được 3 tháng rồi nhưng công ty không trả số lương còn lại cho tôi. Việc giữa tôi và công ty đã được hòa giải viên lao động giải quyết nhưng công ty vẫn không chịu trả số lương còn lại cho tôi. Giời tôi muốn khởi kiện ra Tòa án thì có phải chịu án phí, lệ phí gì không?

Trả lời:

      Theo nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 các trường hợp được miễn tiền tạm ứng án phí, lệ phí bao gồm:

 • Người lao động khởi kiện đòi tiền lương, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, tiền bồi thường về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệpgiải quyết những vấn đề bồi thường thiệt hại hoặc vì bị sa thải, chm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật;

      Theo đó, trong trường hợp của bạn khi khỏi kiện đòi tiền lương tại Tòa án  thì sẽ không phải nộp tiền ứng án phí, lệ phí.

Câu hỏi thường gặp về soạn thảo đơn khởi kiện đòi tiền lương

Câu hỏi 1: Thời hiệu khởi kiện đòi tiền lương tại Tòa án là bao lâu

     Theo 190 BLLĐ 2019 thời hiệu khởi kiện tiền lương tại Tòa án là là 01 năm kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà bên tranh chấp cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị vi phạm.

     Trường hợp người yêu cầu chứng minh được vì sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan hoặc lý do khác theo quy định của pháp luật mà không thể yêu cầu đúng thời hạn quy định  thì thời gian có sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan hoặc lý do đó không tính vào thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động cá nhân.

Câu hỏi 2: Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm được tính như thế nào?

- Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm như sau:
 • Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;
 • Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;
 • Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.
- Người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường. - Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 98 BLLĐ 2019, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết.

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về soạn thảo đơn khởi kiện đòi tiền lương

Tư vấn qua điện thoại: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về soạn thảo đơn khởi kiện đòi tiền lương theo quy định mới nhất hiện nay hoặc các vấn đề khác liên quan mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cư thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về địa chỉ: [email protected] chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

Tư vấn trực tiếp: Nếu bạn sắp xếp được công việc và thời gian bạn có thể đến trực tiếp Công ty Luật Toàn Quốc để được tư vấn. Lưu ý trước khi đến bạn nên gửi câu hỏi, tài liệu kèm theo và gọi điện đặt lịch hẹn tư vấn trước để Luật Toàn Quốc sắp xếp Luật Sư tư vấn cho bạn, khi đi bạn nhớ mang theo hồ sơ.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên viên: Minh Huyền

Tư vấn miễn phí gọi: 1900 6178