Tải mẫu quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với bị can

Xem mục lục của bài viết1 QUYẾT ĐỊNH ĐÌNH CHỈ ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ  ĐỐI VỚI BỊ CAN2 QUYẾT ĐỊNH ĐÌNH CHỈ ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ ĐỐI VỚI BỊ CAN3 Bạn có thể tải mẫu quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với bị can theo đường link dưới […]

QUYẾT ĐỊNH ĐÌNH CHỈ ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ  ĐỐI VỚI BỊ CAN

……………………………………….

………………………………………..

 

Mẫu số: 214

BH theo TT số 61/2017/TT-BCA

ngày 14/12/2017

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:……………………..

 

…………, ngày ……….. tháng …….. năm…….

 

QUYẾT ĐỊNH ĐÌNH CHỈ ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ ĐỐI VỚI BỊ CAN

 

Tôi: …………………………………………………………………………………………………………………….

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………………………………..

Sau khi tiến hành điều tra thấy(1) …………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

Căn cứ điểm ……………. khoản 1 Điều 230 Bộ luật Tố tụng hình sự,

Căn cứ quy định tại điểm ………. khoản ………. Điều ………….. Bộ luật………………………… (2),               

QUYẾT ĐỊNH:

Đình chỉ điều tra vụ án hình sự………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

xảy ra tại: ……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….

theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số:………………ngày…………tháng…………..năm ……

của……………………………………………………………………………………………….đối với bị can:

Họ tên: ……………………………………………………………………………….. Giới tính:……………..                

Tên gọi khác: …………………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày………….tháng………năm…………….tại: ……………………………………………………..

Quốc tịch:……………………….; Dân tộc:………………………………….; Tôn giáo:…………………

Nghề nghiệp: …………………………………………………………………………………………………….

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: …………………………………………………………………………..

cấp ngày………..tháng……….năm …………………….. Nơi cấp: ……………………………………..

Nơi cư trú: …………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Đã bị khởi tố bị can theo Quyết định khởi tố bị can số:………..ngày …….. tháng…….năm …..

của Cơ quan ………………………………………………………………………………………………về tội 

……………………………………………………………………………..quy định tại khoản ………… Điều …………… Bộ luật Hình sự.

Hủy bỏ biện pháp ngăn chặn…………………………………………………………………………………..

theo Quyết định/Lệnh số:……………… ngày …….. tháng …….. năm………. của Cơ quan……

……………………………………………………………………………………………………………………………

Hủy bỏ biện pháp cưỡng chế (nếu có) ……………………………………………………………………

theo Quyết định/Lệnh số:…………… ngày …….. tháng …….. năm………. của Cơ quan……..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………

Trả lại tài liệu, đồ vật, tài sản đã tạm giữ (nếu có) bao gồm(3): ……………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Xử lý vật chứng và những vấn đề khác có liên quan (nếu có):. ……………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Quyết định này gửi đến Viện kiểm sát………………………………………………………và gửi cho bị can.

Nơi nhận:

– …………………………………………

– …………………………………………

– …………………………………………

– Hồ sơ 02 bản.

……………………………………………………………………

 

Bạn có thể tải mẫu quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với bị can theo đường link dưới đây:

     >>> Tải mẫu quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với bị can

Hướng dẫn kê khai quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với bị can

(1) Ghi rõ lý do đình chỉ điều tra vụ án đối với bị can;

(2) Ghi rõ một trong các căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 155 hoặc Điều 157 của BLTTHS hoặc có căn cứ quy định tại Điều 16 hoặc Điều 29 hoặc khoản 2 Điều 91 Bộ luật hình sự;

(3) Ghi rõ tên, số lượng, tình trạng, đặc điểm đồ vật, tài sản, tài liệu.

      Để được tư vấn chi tiết về quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với bị can, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật hình sự 24/7: 19006500 hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ email: lienhe@luattoanquoc.com.

    Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Xin chân thành cảm ơn.

Tải mẫu quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với bị can
Đánh giá bài viết