Mẫu biên bản giao nhận tiền mới nhất

Mẫu biên bản giao nhận tiền mới nhất ... Bên giao đã bàn giao và bên nhận đã nhận đủ số tiền là: ……….(Bằng chữ:……)...Biên bản này được lập thành....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————–

 

BIÊN BẢN GIAO NHẬN TIỀN

 

     Hôm nay, ngày … tháng … năm …, tại địa chỉ……………… Chúng tôi gồm:

     Bên giao: Ông (bà)……., sinh năm ….., mang chứng minh nhân dân số …… do ……..cấp ngày …../…../……;

     Bên nhận: Ông (bà)…….,sinh năm….., mang chứng minh nhân dân số ….. do ……..cấp ngày …../…../…….

      Bên giao đã bàn giao và bên nhận đã nhận đủ số tiền là: ……….(Bằng chữ:……)

      Lý do giao nhận: …………………………………………

       Biên bản này  được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị như nhau.

                         

                                   Người giao                                                  Người nhận

 

       Tải: Mẫu biên bản giao nhận tiền

       Trên đây là ý kiến tư vấn pháp luật của chúng tôi. Nếu còn bất cứ vướng mắc nào, bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật dân sự miễn phí 24/7: 19006500 để gặp trực tiếp luật sư tư vấn và  để  yêu cầu  cung cấp dịch vụ. Hoặc Gửi nội dung tư vấn qua email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của bạn. Chúng tôi luôn mong nhận được ý kiến đóng góp của mọi người để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn.

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của mọi người.

     Trân trọng ./.

     Liên kết ngoài tham khảo: