Mẫu biên bản họp gia đình cử người đại diện các đồng thừa kế

Mẫu biên bản họp gia đình cử người đại diện các đồng thừa kế...Biên bản họp ...Chúng tôi đã tiến hành họp gia đình và thống nhất các nội dung dưới đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————-

 

BIÊN BẢN HỌP GIA ĐÌNH

 

     Chúng tôi gồm có:

  1. Ông ( Bà)……., sinh năm ….., mang CMND số ….. do …..cấp ngày …/…/…, đăng ký hộ khẩu thường trú tại:………
  2. Ông ( Bà)……., sinh năm ….., mang CMND số ….. do …..cấp ngày …/…/…, đăng ký hộ khẩu thường trú tại:………
  3. Ông ( Bà)……., sinh năm ….., mang CMND số ….. do …..cấp ngày …/…/…, đăng ký hộ khẩu thường trú tại:………
  4. Ông ( Bà)……., sinh năm ….., mang CMND số ….. do …..cấp ngày …/…/…, đăng ký hộ khẩu thường trú tại:………

      Chúng tôi đã  tiến hành họp gia đình và thống nhất các nội dung dưới đây:

      –    Chúng tôi là vợ và các con đẻ của ông . Ông ….. sinh năm …., mất ngày ……., nơi thường trú cuối cùng trước khi mất: ………… Bố mẹ đẻ của ông……… đã mất trước ông……. Trước khi chết, ông ……….. có vợ là bà ……..và ba người con đẻ là các anh/ chị: ……….., ………. Và……………

      –    Ngày … /…. /….., ông ….. đã ký “Hợp đồng mua bán căn hộ” số ………, với Công ty ……. để mua căn hộ số …., tầng ….., tòa nhà chung cư ….., thuộc dự án………….. Chi tiết căn hộ và các điều khoản mua bán cụ thể được thể hiện trong hợp đồng nêu trên.

      –    Để thuận tiện cho việc làm các thủ tục liên quan đến quyền thừa kế tài sản của ông _____ – chúng tôi thống nhất: bà ____ sẽ là người đại diện cho các đồng thừa kế của ông _____ trực tiếp làm việc với chủ đầu tư và các cơ quan chức năng có thẩm quyền để tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Bên Mua phát sinh tại “Hợp đồng mua bán căn hộ” số ……….. nên trên. Bà ……. được đại diện và nhân danh các đồng thừa kế để làm thủ tục xin cấp và nhận Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đối với căn hộ số …., tầng ….., tòa nhà chung cư ….., thuộc dự án…….., theo quy định của Pháp luật.

     *   Chúng tôi xin cam đoan:

      –    Những thông tin về nhân thân, tài sản và nội dung đã trình bày trong biên bản này là đúng sự thật;

     –    Chúng tôi đã tự đọc/nghe đọc lại toàn bộ văn bản, đã hiểu rõ nội dung và trách nhiệm của mình khi lập văn bản và cùng tự nguyện ký tên/ điểm chỉ vào văn bản này để làm bằng chứng.

 

NHỮNG NGƯỜI THAM GIA LẬP BIÊN BẢN

 

> Tải Mẫu biên bản họp gia đình cử người đại diện các đồng thừa kế

     Ngoài ra, bạn có thể tham khảo bài viết:

     Để được tư vấn chi tiết về Mẫu biên bản họp gia đình cử người đại diện các đồng thừa kếquý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật dân sự 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.