Đã thôi quốc tịch Việt Nam thì có trở lại quốc tịch Việt Nam được không?

Đã thôi quốc tịch Việt Nam thì có trở lại quốc tịch Việt Nam được không?Đánh giá bài viết ĐÃ THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM THÌ CÓ TRỞ LẠI QUỐC TỊCH VIỆT NAM ĐƯỢC KHÔNG? Câu hỏi của bạn:      Hiện tại em có em gái đang sinh sống tại Đài loan và đã […]

Đã thôi quốc tịch Việt Nam thì có trở lại quốc tịch Việt Nam được không?
Đánh giá bài viết

ĐÃ THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM THÌ CÓ TRỞ LẠI QUỐC TỊCH VIỆT NAM ĐƯỢC KHÔNG?

Câu hỏi của bạn:

     Hiện tại em có em gái đang sinh sống tại Đài loan và đã cắt quốc tịch Việt Nam và bây giờ muốn lấy lại quốc tịch Việt Nam thì có được không? Mang hai quốc tịch cùng một lúc có được không? Cả chồng và con gái muốn lấy cả quốc tịch Đài Loan và quốc tịch Việt Nam thì có được không? Em xin cảm ơn!

Câu trả lời của Luật sư:

     Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Phòng tư vấn luật qua email- Luật Toàn quốc. Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau: 

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn:

  1. Đã thôi quốc tịch Việt Nam thì có trở lại quốc tịch Việt Nam được không?

     Điều 23 Luật quốc tịch quy định các trường hợp được trở lại quốc tịch Việt Nam như sau:

     “1. Người đã mất quốc tịch Việt Nam theo quy định tại Điều 26 của Luật này có đơn xin trở lại quốc tịch Việt Nam thì có thể được trở lại quốc tịch Việt Nam, nếu thuộc một trong những trường hợp sau đây:

     a) Xin hồi hương về Việt Nam;

     b) Có vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ hoặc con đẻ là công dân Việt Nam;

     c) Có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam;

     d) Có lợi cho Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

     đ) Thực hiện đầu tư tại Việt Nam;

     e) Đã thôi quốc tịch Việt Nam để nhập quốc tịch nước ngoài, nhưng không được nhập quốc tịch nước ngoài.

     2. Người xin trở lại quốc tịch Việt Nam không được trở lại quốc tịch Việt Nam, nếu việc đó làm phương hại đến lợi ích quốc gia của Việt Nam.

     3. Trường hợp người bị tước quốc tịch Việt Nam xin trở lại quốc tịch Việt Nam thì phải sau ít nhất 5 năm, kể từ ngày bị tước quốc tịch mới được xem xét cho trở lại quốc tịch Việt Nam.

     4. Người xin trở lại quốc tịch Việt Nam phải lấy lại tên gọi Việt Nam trước đây, tên gọi này phải được ghi rõ trong Quyết định cho trở lại quốc tịch Việt Nam.

     5. Người được trở lại quốc tịch Việt Nam thì phải thôi quốc tịch nước ngoài, trừ những người sau đây, trong trường hợp đặc biệt, nếu được Chủ tịch nước cho phép:

     a) Là vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ hoặc con đẻ của công dân Việt Nam;

     b) Có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam;

     c) Có lợi cho Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

     6. Chính phủ quy định cụ thể các điều kiện được trở lại quốc tịch Việt Nam.”

đã thôi quốc tịch việt nam thì có trở lại quốc tịch việt nam được không

Đã thôi quốc tịch việt nam thì có trở lại quốc tịch việt nam được không?

     Theo đó, trước đây em gái bạn đã thôi quốc tịch Việt Nam nhưng giờ muốn lấy lại quốc tịch Việt Nam. Việc lấy lại quốc tịch Việt Nam hoàn toàn có thể thực hiện được nếu em gái bạn có đơn xin trở lại quốc tịch Việt Nam và đáp ứng đủ các điều kiện tại khoản 1 Điều 23 Luật quốc tịch.

  1. Có được mang hai quốc tịch một lúc?

     Theo quy định tại khoản 5 Điều 23 Luật quốc tịch thì người muốn trở lại quốc tịch Việt Nam sẽ phải thôi quốc tịch nước ngoài trừ những trường hợp đặc biệt nếu được Chủ tịch nước cho phép sau đây:

  • Là vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ hoặc con đẻ của công dân Việt Nam;
  • Có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam;
  • Có lợi cho Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

     Như vậy, theo pháp luật Việt Nam thì em gái bạn sẽ không thể mang 2 quốc tịch cùng lúc được, trừ trường hợp em gái bạn chứng minh được bố mẹ mình là công dân Việt Nam. Tương tự với chồng và con gái muốn lấy cả quốc tịch Đài Loan và quốc tịch Việt Nam thì 2 người cũng cần có đủ điều kiện như em gái bạn.

     Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết:

     – Ai có quyền có quốc tịch Việt Nam?

     – Tải mẫu đơn xin trở lại quốc tịch Việt Nam

   Để được tư vấn chi tiết về đã thôi quốc tịch việt nam thì có trở lại quốc tịch việt nam được không, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật dân sự 24/7: 19006500 để được luật sư tư vấn hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail:lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

       Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.