Mẫu biên bản họp gia đình về việc công bố di chúc

Mẫu biên bản họp gia đình về việc công bố di chúc... Đã cùng tiến hành họp gia đình để công bố nội dung di chúc ông ……… và bà ……....

Mẫu biên bản họp gia đình về việc công bố di chúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN HỌP GIA ĐÌNH

(về việc: Công bố di chúc)

     Hôm nay, ngày …/… /…. – Chúng tôi, các con ;đẻ của ông ………. và bà …….. gồm:

     1 – Ông ( Bà) ……….;

      2 – Ông ( Bà) ……….;

      3 – Ông ( Bà) ……….;

      4 – Ông ( Bà) ……….;

      Đã cùng tiến hành họp gia đình để công bố nội dung di chúc của ông ……… và bà ……., cụ thể như sau:

       Bố mẹ chúng tôi đều đã qua đời (ông ……… đã mất ngày …./…/… và bà ……. đã mất ngày …/…/….). Khi ông bà còn sống, ngày …./…./…., ông bà có lập văn bản “Di chúc chung” do Văn phòng công chứng ………. chứng nhận, số công chứng …./HĐ-GD.

     Chúng tôi đã được nghe ông …….. thay mặt gia đình công bố nội dung bản di chúc và từng người một đã được đọc lại di chúc nêu trên. Chúng tôi cũng xác nhận:

     Đây là Bản di chúc cuối cùng của ông ………… và bà …….. mà chúng tôi được biết. Nội dung di chúc là để lại quyền thừa kế toàn bộ ngôi nhà và thửa đất tại địa chỉ số……… cho Bà …………

     Ông bà Nội Ngoại của chúng tôi đều đã qua đời từ lâu (trước bố mẹ chúng tôi); Tại thời điểm bố mẹ tôi mất, bố mẹ tôi không có người con nào mất khả năng lao động và cũng không còn ai phải nuôi dưỡng. Ngoài chúng tôi là các con đẻ, bố mẹ tôi còn có hai người con khác là ông ………. và ông …………. Ông …….. từ lúc bố mẹ tôi còn sống đã không qua lại thăm hỏi, khi các cụ mất cũng không đến chịu tang. Còn ông…………. thì đã  được chúng tôi thông báo qua nội dung di chúc nhưng không hợp tác vì muốn chia tài sản.

     Sau khi biết rõ nội dung di chúc nêu trên, chúng tôi hoàn toàn không có tranh chấp, khiếu kiện gì. Bà ……… sẽ có trách nhiệm gửi lại cho chúng tôi, ông …….. và ông ……….. mỗi người một bản sao di chúc để cùng nắm được.

Chúng tôi cùng tự nguyện ký tên vào biên  bản này để làm bằng chứng

       >>Tải: Mẫu biên bản họp gia đình về việc công bố di chúc

     Ngoài ra, bạn có thể tham khảo bài viết sau:

     Quy định của pháp luật về công bố di chúc

     Có được hủy bỏ di chúc đã công chứng hay không?

     Để được tư vấn chi tiết về mẫu biên bản họp gia đình về việc công bố di chúcquý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật dân sự 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.