• Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội
 • Công ty Luật TNHH Toàn Quốc
 • MST: 0108718004

Luật sư tư vấn gọi: 1900 6500

Dịch vụ tư vấn trực tiếp: 0918243004

Tải mẫu quyết định truy nã theo quy định của pháp luật: Tôi:.........Chức vụ:............ Căn cứ Quyết định khởi tố bị can số:.....

 • Tải mẫu quyết định truy nã theo quy định cuả pháp luật
 • quyết định truy nã
 • Biểu mẫu
 • 19006500
 • Tác giả:
 • Đánh giá bài viết

Tải mẫu quyết định truy nã

      Căn cứ theo Điều 231 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, có thể hiểu truy nã là một lệnh của cơ quan điều tra ra quyết định để truy tìm xác định vị trí của người vi phạm quy định của pháp luật khi không biết người đó đang ở đâu hoặc trong quá trình phạm tội đã có hành vi lẩn trốn.

     Quyết định truy nã có thể được ban hành trong giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử hoặc trong giai đoạn thi hành án.

      Mẫu quyết định truy nã hiện nay được quy định kèm theo trong Thông tư 119/2021/TT-BCA, cụ thể như sau:

1. Mẫu quyết định truy nã trong giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử: Mẫu số 98, ban hành kèm theo Thông tư 119/2021/TT-BCA.

                                                                                                                                   Mẫu số: 98

                                                                                                                  BH theo TT số 119/2021/TT-BCA

                                                                                                                            ngày 08/12/2021       

...................................................                                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

...................................................                                                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:............../QĐTN-...................                                                      .................., ngày......tháng......năm.......   (Ảnh 4*6)

QUYẾT ĐỊNH TRUY NÃ (1)

...................................................................................................................................................... (2)

Căn cứ (3): ............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................

         Căn cứ Điều 36 và Điều: ……………………………………………………… của Bộ luật Tố tụng hình sự

QUYẾT ĐỊNH:

Truy nã đối với: ..................................................................................................................... Giới tính:................

Tên gọi khác: ........................................................................................................................................................

Sinh ngày.............tháng...........năm..................tại:................................................................................................

Quốc tịch:.....................................; Dân tộc:.........................................; Tôn giáo:.................................................

Nghề nghiệp: .........................................................................................................................................................

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: ...........................................................................................................................

cấp ngày............tháng...........năm ........................ Nơi cấp:..................................................................................

Quê quán:...............................................................................................................................................................  

Nơi thường trú: ...................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................

Nơi tạm trú: ............................................................................................................................................................

Nơi ở hiện tại: .........................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

Họ tên bố: .......................................................................................... Họ tên mẹ:..................................................  

Đặc điểm nhận dạng: - Chiều cao.................................. - Màu da..................................... - Tóc........................... 

- Lông mày.......................... - Sống mũi..................................... - Dái tai............................ - Mắt..........................

Đặc điểm khác: ......................................................................................................................................................   

Tội danh bị khởi tố/truy tố/xét xử (4): ......................................................................................................................     

................................................................................................................................................................................. 

quy định tại Điều .............. Bộ luật Hình sự, trốn ngày....... tháng ......  năm..........., chỗ ở trước khi trốn: ......................................................................................................................................................................... .....

     Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc

Uỷ ban nhân dân nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho ........................................................................................................................ .......................................................

Địa chỉ: ……............................................................................................................ Điện thoại: ....................................

Nơi nhận: VKS/TA.......................................................................   - Cục QLXNC, Phòng QLXNC......................................................................  - Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an; - Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh (TP).............................................. - Cơ quan hồ sơ ......................................................    - Công an cấp huyện ...............................................  - Công an cấp xã...........................................................  -.Nơi gửi khác...............................................................  -Hồ sơ 02 bản   ..  

     Hướng dẫn kê khai:

(1) Sử dụng trong giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự;

(2) Chức danh tư pháp của người ký ban hành văn bản;

(3) Trong giai đoạn điều tra: căn cứ Quyết định khởi tố bị can; sau khi xác minh

 kết luận bị can trốn hoặc không biết rõ bị can đang ở đâu; Điều 231 BLTTHS.

     Trong giai đoạn truy tố, xét xử: căn cứ Công văn yêu cầu truy nã của VKS/TA; Điều 42, 236, 290 BLTTHS.

(4) Trường hợp người bị truy nã phạm nhiều tội thì ghi đầy đủ các tội danh.

     Ghi chú: Quyết định truy nã được thông báo công khai để mọi người phát hiện, bắt người bị truy nã.

=> Tải mẫu quyết định truy nã trong giai đoạn điều tra, tố tụng, xét xử

2. Mẫu quyết định truy nã trong giai đoạn thi hành án: Mẫu số 99, ban hành kèm theo Thông tư 119/2021/TT-BCA.

                                                                                                                                 Mẫu số: 99

                                                                                                                  BH theo TT số 119/2021/TT-BCA

                                                                                                                            ngày 08/12/2021       

...................................................                                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

...................................................                                                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:............../QĐTN-...................                                                      .................., ngày......tháng......năm.......   (Ảnh 4*6)

QUYẾT ĐỊNH TRUY NÃ (1)

...................................................................................................................................................... (2)

Căn cứ (3): ............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................................................

         Căn cứ Điều 36 và Điều: ……………………………………………………… của Bộ luật Tố tụng hình sự

QUYẾT ĐỊNH:

Truy nã đối với: ..................................................................................................................... Giới tính:................

Tên gọi khác: ........................................................................................................................................................

Sinh ngày.............tháng...........năm..................tại:................................................................................................

Quốc tịch:.....................................; Dân tộc:.........................................; Tôn giáo:................................................

Nghề nghiệp: ........................................................................................................................................................

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: ...........................................................................................................................

cấp ngày............tháng...........năm ........................ Nơi cấp:...................................................................................

Quê quán:...............................................................................................................................................................  

Nơi thường trú: ...................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................

Nơi tạm trú: ............................................................................................................................................................

Nơi ở hiện tại: .........................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

Chỗ ở của người bị kết án phạt tù: .........................................................................................................................

Họ tên bố: .......................................................................................... Họ tên mẹ:..................................................  

Đặc điểm nhận dạng: - Chiều cao.................................. - Màu da..................................... - Tóc........................... 

- Lông mày.......................... - Sống mũi..................................... - Dái tai............................ - Mắt..........................

Đặc điểm khác: ...................................................................................................................................................... 

Tội danh bị kết án: .................................................................................................................................................  

Án phạt: ....................................................................................................... Trốn ngày ....... tháng ......  năm .........

Chỗ ở trước khi trốn/đang chấp hành án phạt tù tại: ................................................................................................

     Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc

Uỷ ban nhân dân nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho ........................................................................................................................ .......................................................

Địa chỉ: ……............................................................................................................ Điện thoại: ....................................

Nơi nhận: VKS/TA.......................................................................   - Cục QLXNC, Phòng QLXNC......................................................................  - Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an; - Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh (TP).............................................. - Cơ quan hồ sơ ......................................................    - Công an cấp huyện ...............................................  - Công an cấp xã...........................................................  -.Nơi gửi khác...............................................................  -Hồ sơ 02 bản   ..  

     Hướng dẫn kê khai:

(1) Sử dụng cho Cơ quan thi hành án hình sự trong trường hợp bị án tại ngoại/người đang chấp hành án phạt tù bỏ trốn.

(2) Chức danh tư pháp của người ký ban hành văn bản.

(3) Trường hợp bị án tại ngoại bỏ trốn: căn cứ Quyết định thi hành án; Công văn yêu cầu của TA;

Điều 364 BLTTHS; các điều 14, 16, 25, 37, 122 Luật thi hành án HS.

     Trường hợp người đang chấp hành án phạt tù trong cơ sở giam giữ trốn: căn cứ Quyết định thi hành án HS;

hành vi trốn khỏi nơi giam, giữ của….; Điều 17, 42 Luật thi hành án HS.

     Ghi chú: Quyết định truy nã được thông báo công khai để mọi người phát hiện, bắt người bị truy nã

=> Tải mẫu quyết định truy nã trong giai đoạn thi hành án.   

3. Hỏi đáp về quyết định truy nã theo quy định của pháp luật:

Câu hỏi 1: Điều kiện để ra quyết định truy nã là gì?

     Cơ quan có thẩm quyền chỉ được ra quyết định truy nã khi có đủ 2 điều kiện sau:

 • Có đủ căn cứ xác định đối tượng (bị can, bị cáo bỏ trốn hoặc không biết đang ở đâu; người bị kết án trục xuất, người chấp hành án phạt trục xuất bỏ trốn; người bị kết án phạt tù bỏ trốn; người đang chấp hành án phạt tù, người được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, người được hoãn chấp hành án bỏ trốn) đã bỏ trốn hoặc không biết đang ở đâu và đã tiến hành các biện pháp xác minh, truy bắt nhưng không có kết quả;
 • Đã xác định chính xác lý lịch, các đặc điểm để nhận dạng đối tượng bỏ trốn.

Câu hỏi 2: Thời hạn của quyết định truy nã là bao lâu?

     Thời hạn của quyết định truy nã căn cứ vào thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự. Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự là thời hạn do Bộ luật hình sự quy định mà khi hết thời hạn đó thì người phạm tội không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Theo đó, thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự được quy đinh tại khoản 2 Điều 27 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), cụ thể:

 • 05 năm đối với tội phạm ít nghiêm trọng;
 • 10 năm đối với tội phạm nghiêm trọng;
 • 15 năm đối với tội phạm rất nghiêm trọng;
 • 20 năm đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

    Tuy nhiên, nếu trong thời hạn quy định trên, người phạm tội cố tình trốn tránh và đã có quyết định truy nã, thì thời hiệu tính lại kể từ khi người đó ra đầu thú hoặc bị bắt giữ.

Câu hỏi 3: Ai có quyền bắt người bị truy nã?

     Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 112 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, đối với người đang bị truy nã thì bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người bị bắt đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc Ủy ban nhân dân nơi gần nhất. Các cơ quan này phải lập biên bản tiếp nhận và giải ngay người bị bắt hoặc báo ngay cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền.

     Bài viết liên quan:

Liên hệ Luật sư tư vấn về: quyết định truy nã

Nếu bạn đang gặp vướng mắc về quyết định truy nã mà không thể tự mình giải quyết được, thì bạn hãy gọi cho Luật Sư. Luật Sư luôn sẵn sàng đồng hành, chia sẻ, giúp đỡ, hỗ trợ tư vấn cho bạn về quyết định truy nã. Bạn có thể liên hệ với Luật Sư theo những cách sau.

+ Luật sư tư vấn miễn phí qua tổng đài: 19006500 

+ Tư vấn qua Zalo: Số điện thoại zalo Luật sư: 0931191033

+ Tư vấn qua Email: Gửi câu hỏi tới địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn!

Chuyên viên: Phạm Đắc Thơm

 

Tư vấn miễn phí gọi: 1900 6178