Mẫu hợp đồng thuê khoán nhân công mới nhất

Để được tư vấn chi tiết về hợp đồng thuê khoán nhân công quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 [...]

Hợp đồng thuê khoán nhân công

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-o0o——–

 

 

HỢP ĐỒNG THUÊ KHOÁN NHÂN CÔNG

 (Số: HĐNC/XDV/2016-01)

 

– Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 33/2005/QH 11 ngày 26/07/2005 của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam được Quốc Hội thông qua ngày 14/06/2005 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2006.

 Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH 11 của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam được Quốc Hội thông qua ngày 14/06/2005 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2006. .

 Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai bên.

Hôm nay, ngày….  Tháng…. năm 2016 tại Văn phòng………………………………………………………………. , chúng tôi gồm có:

BÊN A (BÊN THUÊ): …………………………………………………………………………………………………………

Đại diện  :………………………………………………. Chức vụ: ……………………………..

Mã số thuế  : ……………………………………………………………………………………….

Địa chỉ:  ……………………………………………………………………………………………..

Tài khoản :…………………………………………………………………………………………..

 

BÊN B (BÊN THI CÔNG/THỰC HIỆN)

Người đại diện :………………………………………….. Chức vụ: ……………………………

MST/SMN  : …………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ : ………………………………………………………………………………………………….

Tài khoản /SĐT:  ………………………………………………………………………………………

Sau khi xem xét hồ sơ thiết kế, thực tế hiện trường thi công và năng lực của các bên tham gia,chúng tôi cùng thống nhất ký hợp đồng các nội dung sau:

Điều 1: Bên A đồng ý giao và bên B đồng ý nhận “Nhiệm vụ/ công việc cụ thể” theo chỉ định của bên A.

Điều 2: Hình thức giao thầu, tiến độ và giá trị

2.1 Bên B nhận khoán gọn toàn bộ các chi phí về nhân công (bao gồm chi phí trả lương, bảo hiểmxã hội, bảo hiểm y tế, tai nạn  … và các chi phí hợp pháp khác cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật) để thực hiện thi công xây lắp hoàn thành công trình theo yêu cầu hồ sơ thiết kế và tiêu chuẩn của dự án.

2.2 Khối lượng và đơn giá:

TT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐVT

ĐƠN GIÁ

(VNĐ/m2)

1

MÔ TẢ CẢNG CHI TIẾT CÔNG VIỆC CÀNG TỐT

Phù hợp

Thỏa thuận

* Khối lượng thanh toán theo khối lượng thực tế được nghiệm thu cho 1m2 hoàn thiện.

* Đơn giá được áp dụng cố định trong quá trình thực hiện hợp đồng.

2.3 Tiến độ thi công/ thực hiện công việc

– Thời gian dự kiến: từ ngày     đến ngày

Điều 3: Điều kiện nghiệm thu và bàn giao công trình.

-Trình tự các bước nghiệm thu, quản lý chất lượng công trình tuân thủ theo các quy định của chủ đầu tư, nhà thầu chính, tư vấn giám sát về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

– Việc nghiệm thu được tiến hành theo từng bộ phận trong công trình

– Bên A chỉ nghiệm thu khi đối tượng nghiệm thu đã hoàn thành và được sự đồng ý của các bên liên quan.

– Công trình chỉ được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng khi đảm bảo đúng yêu cầu thiết kế và được chủ đầu tư xác nhận, đảm bảo chất lượng, an toàn và đạt các tiêu chuẩn theo quy định của chủ đầu tư.

Điều 4: Hình thức thanh toán

4.1 Hình thức thanh toán: Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt

4.2 Phương thức thanh toán:

4.2.1 Tạm ứng:

– Sau khi Bên B đã bố trí được lượng nhân công ổn định và tiến hành thi công thì Bên A sẽ căn cứ vào khối lượng hoàn thành ban đầu để tạm ứng chi phí ăn ở sinh hoạt cho công nhân của bên B tham gia thi công tại công trường.

– Số tiền tạm ứng sẽ được khấu trừ theo giá trị vào mỗi kỳ thanh toán.

>> Tải hop-dong-thue-khoan-nhan-cong

     Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về hợp đồng thuê khoán nhân công quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 để được tư vấn hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.