• Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội
 • Công ty Luật TNHH Toàn Quốc
 • MST: 0108718004

Luật sư tư vấn gọi: 1900 6500

Dịch vụ tư vấn trực tiếp: 0918243004

Để được tư vấn chi tiết về mẫu biên bản nghiệm thu hàng hóa, quý khách vui lòng liên hệ tới để được luật sư tư vấn Tổng đài tư vấn [...]

 • Mẫu biên bản nghiệm thu hàng hóa mới nhất - Luật Toàn quốc
 • Mẫu biên bản nghiệm thu hàng hóa
 • Biểu mẫu
 • 19006500
 • Tác giả:
 • Đánh giá bài viết

Mẫu biên bản nghiệm thu hàng hóa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------

 

BIÊN BẢN NGHIỆM THU

 

- Căn cứ Hợp đồng kinh tế về việc cung cấp thiết bị số [......] ký giữa Công ty Cổ phần [........] và Công ty [........] ngày …/…/…( sau đây gọi là“Hợp đồng số [......]”);
- Căn cứ kết quả thực hiện của Công ty [........].

Hôm nay, ngày … tháng … năm …, chúng tôi gồm:

BÊN CUNG CẤP - BÊN BÁN (BÊN A): CÔNG TY …………………………………
Địa chỉ : ………………………………………………………………
Điện thoại : …………… Fax: …………
Số ĐKD : ……………… Cấp ngày: …/…/… tại: ………
Mã số thuế : ……………………
Số Tài khoản: ........................... tại Ngân hàng ......................... - chi nhánh: ...................
Đại diện : …………………… Chức vụ: …………………………
(Sau đây gọi là “Bên A”)

BÊN NHẬN CUNG CẤP - BÊN MUA (BÊN B): CÔNG TY …………………………
Địa chỉ : ………………………………………………………………
Điện thoại : …………… Fax: …………
Số ĐKD : ……………… Cấp ngày: …/…/… tại: ………
Mã số thuế : ……………………
Số Tài khoản: ........................... tại Ngân hàng ......................... - chi nhánh: ...................
Đại diện : …………………… Chức vụ: …………………………
(Sau đây gọi là “Bên B”)

Hai bên cùng thống nhất lập Biên bản nghiệm thu và thanh lý Hợp đồng (sau đây gọi tắt là "Biên bản") đối với Hợp đồng số [......] với những điều khoản và điều kiện cụ thể như sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Bên A cung cấp cho cho bên B các thiết bị sau :

STT Tên Hàng Đặc Tính kỹ thuật SL Thành Tiền
01        
02        
03        


Căn cứ nội dung của hợp đồng số [......], bên A đã hoàn tất các việc giao hàng, kiểm tra, số lượng, đặc tính kỹ thuật, tất cả đều hợp theo chuẩn. Kết quả cho thấy đáp ứng đúng và đầy đủ theo nội dung của hợp đồng số [......].
ĐIỀU 2: THỰC HIỆN

Bên A đã bàn giao và Bên B đã nhận bàn giao tất các các hồ sơ, tài liệu hướng dẫn kỹ thuật đối với tất cả các thiết bị nêu tại Điều 1 của Biên bản này. 
ĐIỀU 3: GIÁ TRỊ THANH LÝ HỢP ĐỒNG

3.1. Giá trị hợp đồng

Giá trị hợp đồng: ………………… VNĐ (……………………), đã bao gồm Thuế Giá trị gia tăng và tất cả các chi phí phát sinh liên quan đến việc vận chuyển, bốc xếp,...


3.2. Nghĩa vụ thanh toán:
Bên B đã tạm ứng cho bên A: ………………… VND( ……………………..).
Số tiền còn lại bên B phải thanh toán cho bên A: ………………….. VND( ………………………………………..).

ĐIỀU 4: KẾT LUẬN:

1. Hai bên thống nhất nghiệm thu hợp đồng số [......]

2. Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng này là căn cứ để kết thúc hợp đồng số [......]

3. Bên B thanh toán toàn bộ số tiền còn lại………………..VND (…………………………………) cho Bên A ngay sau khi nhận được hoá đơn thuế Gía trị gia tăng theo đúng hợp đồng giữa hai bên. 

4. Bên A có nghĩa vụ bảo hành thiết bị trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày ký kết Biên bản này. 

5. Bên B có trách nhiệm bảo quản, sử dụng thiết bị theo như đúng hướng đã và chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm hư hỏng do lỗi của Bên A gây ra trong qua trình sử dụng. 

6. Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng này được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản có giá trị pháp lý như sau.

>>> Tải mẫu biên bản nghiệm thu hàng hóa

     Bài viết tham khảo:

Liên hệ Luật sư tư vấn về mẫu biên bản nghiệm thu hàng hóa:

     Nếu bạn đang gặp vướng mắc về mẫu biên bản nghiệm thu hàng hóa mà không thể tự mình giải quyết được, thì bạn hãy gọi cho Luật Sư. Luật Sư luôn sẵn sàng đồng hành, chia sẻ, giúp đỡ, hỗ trợ tư vấn cho bạn về mẫu biên bản nghiệm thu hàng hóa. Bạn có thể liên hệ với Luật Sư theo những cách sau.

 • Luật sư tư vấn miễn phí qua tổng đài: 19006500
 • Tư vấn qua Zalo: Số điện thoại zalo Luật sư: 0931191033
 • Tư vấn qua Email:Gửi câu hỏi tới địa chỉ Email: [email protected]

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900 6178