• Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội
 • Công ty Luật TNHH Toàn Quốc
 • MST: 0108718004

Luật sư tư vấn gọi: 1900 6500

Dịch vụ tư vấn trực tiếp: 0918243004

Tải mẫu báo cáo hoạt động của chi nhánh: Tên Chi nhánh: (ghi bằng chữ in hoa, đậm theo tên trong Giấy phép thành lập) .............Giấy phép thành lập

 • Tải mẫu báo cáo hoạt động của chi nhánh
 • báo cáo hoạt động của chi nhánh
 • Biểu mẫu
 • 19006500
 • Tác giả:
 • Đánh giá bài viết

TẢI MẪU BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Địa Điểm, ngày… tháng… năm…

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH

(Năm: ...)

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- …(tên Bộ ngành quản lý chuyên ngành).
Tên Chi nhánh: (ghi bằng chữ in hoa, đậm theo tên trong Giấy phép thành lập) ............. Giấy phép thành lập Chi nhánh số: …........................... Ngày cấp .../…/… ...................... Địa chỉ trụ sở Chi nhánh: (ghi số nhà, đường/phố, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố)… Điện thoại:.............. Fax:................. Email:.................Website: (nếu có) ................... Số tài Khoản ngoại tệ tại Việt Nam: .......... tại Ngân hàng: ............................................... Số tài Khoản tiền Việt Nam: ...................... tại Ngân hàng: ............................................... Mã số thuế: ........................................................................................................................ Nội dung hoạt động của Chi nhánh: .................................................................................. Người đứng đầu Chi nhánh13: Họ và tên: (ghi bằng chữ in hoa)…………………………… Giới tính:.......................... Số định danh cá nhân/Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu: .................................................. Ngày cấp: ...../....../…. Nơi cấp: ........................................................................................ Nơi đăng ký lưu trú (đối với người nước ngoài)/Nơi đăng ký thường trú (đối với người Việt Nam): ....................................................................................... Báo cáo hoạt động của Chi nhánh …trong năm… như sau: I. Nhân sự của Chi nhánh (bao gồm Trưởng chi nhánh và lao động làm việc tại Chi nhánh) 1. Lao động làm việc tại Chi nhánh (tại thời Điểm báo cáo)

STT

Họ và tên

Chức danh

Quốc tịch

Mã số thuế

Lương

Thưởng

Bảo hiểm

Nội dung khác

1

               

2

               

               
2. Thay đổi lao động trong năm (chỉ báo cáo người vào làm việc và người chấm dứt làm việc tại Chi nhánh)

STT

Họ và tên

Chức danh

Ngày bắt đầu làm việc

Ngày chấm dứt làm việc

Ghi chú

1

         

2

         

         
II. Hoạt động của Chi nhánh 1. Nội dung hoạt động của Chi nhánh: (ghi cụ thể công việc đã thực hiện) ...................... 2. Tình hình hoạt động: ..................................................................................................... 3. Kết quả hoạt động kinh doanh:...................................................................................... III. Đánh giá chung về tình hình hoạt động trong năm của Chi nhánh 1. Đánh giá chung: ............................................................................................................ 2. Thuận lợi: ...................................................................................................................... 3. Khó khăn/vướng mắc: ................................................................................................... IV. Đề xuất, kiến nghị ………………………………………………………………………………………………… Chúng tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và tính chính xác của nội dung báo cáo./.  
 

Người đứng đầu Chi nhánh

Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu

     >>> Tải mẫu báo cáo về hoạt động của chi nhánh

Liên hệ Luật sư tư vấn về: mẫu báo cáo hoạt động của chi nhánh

 • Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn hiệu quả và nhanh nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về mẫu báo cáo hoạt động của chi nhánh. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết.
 • Tư vấn qua Zalo: Tư vấn về mẫu báo cáo hoạt động của chi nhánh qua số điện thoại zalo Luật Sư: 0931191033
 • Tư vấn qua Email: Gửi câu hỏi về mẫu báo cáo hoạt động của chi nhánh tới địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn!  

Hướng dẫn kê khai mẫu báo cáo hoạt động của chi nhánh

13 Trường hợp người đứng đầu Chi nhánh là người Việt Nam đã được cấp số định danh cá nhân, chỉ kê khai họ và tên, số định danh cá nhân. Liên kết tham khảo:

Tư vấn miễn phí gọi: 1900 6178