Tải mẫu báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng

Tải mẫu báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng được ban hành kèm theo Thông tư 26/2016/TT-BXD

Mẫu báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng

1. Mẫu báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng được hiểu như thế nào?

     Mẫu báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng là văn bản báo cáo được lập ra để báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng, nội dung báo cáo bao gồm những vấn đề báo cáo, thông tin công trình nhằm báo cáo với Cơ quan chuyên môn về xây dựng kiểm tra công tác nghiệm thu của chủ đầu tư về việc hoàn thành công trình xây dựng.

2. Mẫu báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng

……… (1) ………

          ——–

              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                          —————

Số: ……………..

                          ………., ngày……… tháng……… năm………

 

BÁO CÁO HOÀN THÀNH THI CÔNG XÂY DỰNG 
HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

       Kính gửi : ………………. (2)……………………………………………………………………….…….

….. (1)…… báo cáo kết quả nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng với các nội dung sau:

1. Tên hạng mục công trình, công trình xây dựng:……………………………………………………………….

2. Địa điểm xây dựng ……………………………………………………………………….………………………..

3. Quy mô hạng mục công trình, công trình xây dựng: (nêu tóm tắt về các thông số kỹ thuật chủ yếu của công trình).

4. Danh sách các nhà thầu (tổng thầu xây dựng, nhà thầu chính: khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng, thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng).

5. Ngày khởi công và ngày hoàn thành (dự kiến).

6. Khối lượng của các loại công việc xây dựng chủ yếu đã được thực hiện.

7. Đánh giá về chất lượng hạng mục công trình, công trình xây dựng so với yêu cầu của thiết kế.

8. Báo cáo về việc đủ điều kiện để đưa hạng mục công trình, công trình xây dựng vào sử dụng.

9. Kèm theo báo cáo là danh mục hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng.

Đề nghị ….(1)…. tổ chức kiểm tra hạng mục công trình, công trình xây dựng theo thẩm quyền./.

 

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu …

                      NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
                                    CỦA CHỦ ĐẦU TƯ

       (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu pháp nhân)

Hướng dẫn sử dụng mẫu báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng

(1) Tên của chủ đầu tư.

(2) Tên cơ quan chuyên môn về xây dựng kiểm tra công tác nghiệm thu của chủ đầu tư theo thẩm quyền quy định tại Khoản 2 Điều 32 Nghị định 46/2015/NĐ-CP.

>> Tải mẫu báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng

     Bài viết tham khảo:

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về mẫu báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng:

Tư vấn qua điện thoại: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi vềmẫu báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng hoặc các vấn đề khác liên quan mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cư thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

Tư vấn trực tiếp: Nếu bạn sắp xếp được công việc và thời gian bạn có thể đến trực tiếp Công ty Luật Toàn Quốc để được tư vấn. Lưu ý trước khi đến bạn nên gửi câu hỏi, tài liệu kèm theo và gọi điện đặt lịch hẹn tư vấn trước để Luật Toàn Quốc sắp xếp Luật Sư tư vấn cho bạn, khi đi bạn nhớ mang theo hồ sơ.

Luật Toàn Quốc  xin chân thành cảm ơn.