Tải mẫu biên bản khám nghiệm hiện trường

Tải mẫu biên bản khám nghiệm hiện trường: Ban hành kèm theo Thông tư số: 61/2017/TT-BCA ngày 14 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công an

BIÊN BẢN KHÁM NGHIỆM HIỆN TRƯỜNG

1. Mẫu biên bản khám nghiệm hiện trường được quy định tại đâu?

     Mẫu biên bản khám nghiệm hiện trường là mẫu số 138 được ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BCA. Tuy nhiên, kể từ ngày 01/02/2022 Thông tư này đã hết hiệu lực. Hiện nay mẫu biên bản khám nghiệm hiện trường là mẫu số 163 được ban hành kèm theo Thông tư số 119/2021/TT-BCA có hiệu lực từ ngày 22/1/2022.

2. Nội dung mẫu biên bản khám nghiệm hiện trường

Mẫu số: 138

BH theo TT số 61/2017/TT-BCA

ngày 14/12/2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN KHÁM NGHIỆM HIỆN TRƯỜNG

 

Hồi ………. giờ ………………….   ngày……… tháng ………   năm ……………….tại…………………

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Chúng tôi gồm:

Ông/bà: ……………….. ………………………………………………..……………… Điều tra viên

thuộc Cơ quan……………………………………………….. …………………..… chủ trì khám nghiệm.

Ông/bà: …………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Ông/bà: ……………………………………………………………………………………………..  Kiểm sát viên

thuộc Viện kiểm sát…………………………………………………………………………………………………..

Ông/bà ……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………  là người chứng kiến.

Với sự tham dự của (1):

Ông/bà: ……………………………………………………………………………………………………………………

Ông/bà: ……………………………………………………………………………………………………………………

Ông/bà: ……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Căn cứ Điều 178 và Điều 201 Bộ luật Tố tụng hình sự, tiến hành lập biên bản khám nghiệm hiện trường vụ: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Điều kiện về thời tiết, khí hậu, ánh sáng: …………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tình trạng hiện trường khi chúng tôi có mặt (2) :

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….      

Hiện trường và quá trình khám nghiệm(3):

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Dấu vết, tài liệu và mẫu vật thu được(4):

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Dấu vết, tài liệu và mẫu vật thu được(4):

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Việc khám nghiệm hiện trường kết thúc hồi………giờ…………….ngày………..tháng ……… năm….

Ý kiến của những người tham gia khám nghiệm (nếu có):…………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Biên bản này đã đọc cho những người có tên trên nghe, công nhận đúng và cùng ký tên xác nhận dưới đây.

KIỂM SÁT VIÊN

 

 

ĐIỀU TRA VIÊN CHỦ TRÌ KHÁM NGHIỆM

 

NGƯỜI CHỨNG KIẾN

 

NGƯỜI  LẬP BIÊN BẢN

 

 

…………………………………………….

NHỮNG NGƯỜI THAM  DỰ

 

Bạn có thể tải mẫu biên bản khám nghiệm hiện trường theo đường link dưới đây:

     >>> Tải mẫu  biên bản khám nghiệm hiện trường

3. Hướng dẫn ghi biên bản khám nghiệm hiện trường

(1) Nhà chuyên môn, bị can, bị hại hoặc người làm chứng…;

(2) Ghi rõ những sự việc đã ảnh hưởng đến hiện trường

(3) Mô tả khái quát toàn cảnh hiện trường; mô tả tỉ mỷ, chính xác đồ vật, dấu vết trong mối quan hệ giữa chúng ở hiện trường; tóm tắt quá trình khám nghiệm, phát hiện và thu lượm dấu vết.

(4) Ghi rõ tên, đặc điểm, vị trí và phương pháp thu lượm;

(5) Chụp ảnh, vẽ sơ đồ, đo đạc, dựng mô hình hoặc ghi hình hiện trường.

     Để được tư vấn về mẫu biên bản khám nghiệm hiện trường quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc; gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.