Tải mẫu giấy xác nhận số chứng minh nhân dân

Tải mẫu giấy xác nhận số chứng minh nhân dân: Được ban hành kèm theo thông tư 66/2015/TT-BCA có hiệu lực từ ngày 02 tháng 02 năm 2016

1. Mẫu giấy xác nhận số chứng minh nhân dân được quy định tại đâu?

     Được ban hành kèm theo Thông tư 66/2015/TT-BCA có hiệu lực từ ngày 02 tháng 02 năm 2016. Thông tư này quy định biểu mẫu, cách ghi biểu mẫu; kinh phí in và quản lý biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, qun lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

     Hiện nay, Thông tư này đã được sửa đổi bổ sung tại Thông tư 41/2019/TT-BCA ngày 01/10/2019 và có hiệu lực từ ngày 18/11/2019.

2. Nội dung biểu mẫu

Mẫu CC07 ban hành m theo
Thông tư s 66/2015/TT-BCA ngày 15/12/2015

……………………………(1)
———-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:……../GXN-CCCD

 

     

 

GIẤY XÁC NHẬN SỐ CHỨNG MINH NHÂN DÂN

………………………………………………………………………………………………… (1), xác nhận:

Họ và tên: ………………………………………………………. ; Gii tính:………………..(Nam/nữ).

Ngày, tháng, năm sinh: …………./…………../…………..

Nơi thường trú:…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Số CMND đã được cấp:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do Công an……………………………………………………. cấp ngày………tháng………năm……………

Nay được cấp th CCCD số:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư cấp ngày………..tháng…………năm………..

 

…….., ngày………tháng……..năm………

                                    …………………(2)

                                 (Ký tên, đóng dấu)

     >>> Tải mẫu giấy xác nhận số chứng minh t

3. Hướng dẫn kê khai giấy xác nhận số chứng minh nhân dân

(1): Ghi tên đơn vị cp giy xác nhn.

(2): Ghi chức danh của người có thm quyền cấp giy xác nhận.

Lưu ý:

    Từ 01/01/2020, cơ quan có thẩm quyền sẽ cấp thẻ Căn cước công dân thay cho chứng minh thư nhân dân. Theo Luật Căn cước công dân năm 2014 thì năm 2020 cũng là thời điểm thẻ Căn cước công dân được cấp thống nhất trên cả nước. Hiện nay, từ 1/7/2021 các thẻ căn cước công dân sẽ được làm lại để cấp sang thẻ căn cước công dân gắn chíp.

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về mẫu giấy xác nhận số chứng minh thư nhân dân:

Tư vấn qua điện thoại: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về tải mẫu giấy xác nhận số chứng minh thư nhân dân hoặc các vấn đề khác liên quan mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cư thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Liên kết tham khảo: