Tải mẫu phiếu thu thập thông tin dân cư

Mẫu phiếu thu thập thông tin dân cư là mẫu DC01 ban hành kèm theo Thông tư 41/2019/TT-BCA sửa đổi bổ asung Thông tư 66/2015/TT-BCA

1. Phiếu thu thập thông tin dân cư là gì?

     Phiếu thu thập thông tin dân cư là mẫu DC01 ban hành kèm theo Thông tư 41/2019/TT-BCA. Đây là biểu mẫu được dùng để công dân kê khai các thông tin nhân thân của mình như họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, quê quán, thông tin của cha, mẹ… để cơ quan có thẩm quyền thu thập thông tin và cập nhật lên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

2. Nội dung phiếu thu thập thông tin dân cư

Mẫu DC01 ban hành m theo
Thông tư s 66/2015/TT-BCA ngày 15/12/2015

Tỉnh/thành ph:…………………………………
Quận/huyện/thị xã:……………………………..
Xã/phưng /thị trn:…………………………..

Thôn/ấp/bản/phum/sóc/tổ:…………………………
Làng/ph:………………………………………………
m/số nhà:…………………………………………..

 

PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN DÂN CƯ

1. H, chữ đệm và tên khai sinh(1):………………………………………………………………………………..

2. Ngày, tháng, năm sinh:

 

 

/

 

 

/

 

 

 

 

9. Nhóm máu: □ O  □ A  □ B  □ AB

3. Giới tính: □ Nam  □ Nữ         10. Tình trạng hôn nhân:Chưa kết hôn  □ Đã kết hôn  Ly hôn

4. Nơi đăng ký khai sinh(2):…………………………………………………………………………………………..

5. Quê quán(2):…………………………………………………………………………………………………………..

6. Dân tộc: ……………………………………………………….. 7. Tôn giáo: …………………………………

8. Quc tịch(3): □ Việt Nam; Quốc tịch khác:…………………………………………………………………….

11. Nơi thường trú(4): …………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………..

12. Nơi ở hiện tại(4):……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………..

13. Họ, chữ đệm và tên cha(1):……………………………………………………………………………………..

Quốc tịch:..……………

Số CMND
Số ĐDCN(
5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Họ, chữ đệm và tên mẹ(1):……………………………………………………………………………………………

Quốc tịch:..……………

Số CMND
Số ĐDCN(
5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Họ, chữ đệm và tên vợ/chồng(1):…………………………………………………………………………………..

Quốc tịch:..……………

Số CMND
Số ĐDCN(
5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Họ, chữ đệm và tên người đại diện hợp pháp (nếu có)(1):…………………………………………………..

Quốc tịch:..……………

Số CMND
Số ĐDCN(
5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Họ, chữ đệm và tên chủ hộ(1):………………………………………………………………………………….

 

Số CMND
Số ĐDCN(
5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Quan hệ với chủ hộ:……………………………. 16. Số hộ khẩu:………………………………………….

 

Ngày khai:

 

 

/

 

 

/

 

 

 

 

Trưởng Công an
xã/phường/thị trấn
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Cảnh sát khu vực/
Công an viên
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

                         

>>> Tải mẫu phiếu thu thập về thông tin dân cư

3. Hướng dẫn ghi phiếu thu thập thông tin dân cư

(1) Viết IN HOA đủ dấu.

(2) Ghi đầy đủ địa danh hành chính cấp: xã, huyện, tỉnh.

(3) Ghi Quốc tịch khác và ghi rõ tên quốc tịch nếu công dân có 02 Quốc tịch.

(4) Ghi rõ theo thứ tự số nhà, đường phố, xóm, làng, thôn, ấp, bản, buôn, phum, sóc; xã/phường/thị trấn; quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh; tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

(5) Ghi số định danh cá nhân (ĐDCN), trường hợp chưa có ĐDCN thì ghi số CMND.

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về phiếu thu thập thông tin dân cư:

Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về phiếu thu thập thông tin dân cư mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Liên kết tham khảo: