• Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội
 • Công ty Luật TNHH Toàn Quốc
 • MST: 0108718004

Luật sư tư vấn gọi: 1900 6500

Dịch vụ tư vấn trực tiếp: 0918243004

Tải mẫu giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài: Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 07/2016

 • Tải mẫu giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài
 • giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài
 • Biểu mẫu
 • 19006500
 • Tác giả:
 • Đánh giá bài viết

TẢI MẪU GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA THƯƠNG NHÂN

SỞ CÔNG THƯƠNG…/
BAN QUẢN LÝ…
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

Địa Điểm, ngày…tháng…năm…

GIẤY PHÉP
THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN
CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Số:……

Cấp lần đầu: ngày …tháng … năm…

Điều chỉnh lần thứ:…, ngày …tháng …năm…

Gia hạn lần thứ:…, ngày …tháng …năm…

Cấp lại lần thứ:…, ngày …tháng …năm…

(Cấp lại trên cơ sở Giấy phép số…, ngày …tháng …năm…)

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG…/TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ… Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định chi Tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 11/2016/TT-BCT ngày 05 tháng 7 năm 2016 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định chi Tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam; Xét Đơn đề nghị .................................... của………………………………………….

QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Cho phép: (ghi bằng chữ in hoa tên thương nhân bằng tiếng Anh)................... - Giấy phép thành lập/Đăng ký doanh nghiệp/Mã số doanh nghiệp: … Ngày cấp: .../…/… Cơ quan cấp: .................................................................................................................

- Địa chỉ trụ sở chính: ..................................................................................................... được thành lập Văn phòng đại diện tại ……… (ghi tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương) Điều 2. Tên Văn phòng đại diện - Tên Văn phòng đại diện: (ghi bằng chữ in hoa, đậm tên Văn phòng đại diện trong Đơn đề nghị) ............................................................................................................................... - Tên giao dịch bằng tiếng Anh: (ghi bằng chữ in hoa tên giao dịch bằng tiếng Anh trong Đơn đề nghị)...................................................................................................................... - Tên viết tắt: (nếu có) .................................................................................................... Điều 3. Địa chỉ trụ sở Văn phòng đại diện ……………………...(ghi địa Điểm đặt trụ sở Văn phòng đại diện theo Đơn đề nghị) Điều 4. Người đứng đầu Văn phòng đại diện 9 Họ và tên: (ghi bằng chữ in hoa) ................................................. Giới tính:.................. Quốc tịch:........................................................................................................................ Số định danh cá nhân/Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu: ................................................ Ngày cấp:…/…/…. Nơi cấp: .......................................................................................... Nơi đăng ký lưu trú (đối với người nước ngoài)/Nơi đăng ký thường trú (đối với người Việt Nam): ........................................................................................................................

Điều 5. Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện (ghi cụ thể trên cơ sở đề nghị của thương nhân nước ngoài, phù hợp Luật Thương mại và quy định tại Nghị định số 07/2016/NĐ-CP và các quy định pháp luật có liên quan). 1. ..................................................................................................................................... 2. ..................................................................................................................................... Điều 6. Thời hạn hiệu lực của Giấy phép Giấy phép này có hiệu lực từ ngày… tháng… năm… đến hết ngày… tháng…năm…

Điều 7. Giấy phép này được lập thành 02 (hai) bản gốc: 01 (một) bản cấp cho: …; 01 (một) bản lưu tại Sở Công Thương…/Ban quản lý… ./.  

 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CẤP PHÉP

(Ký, đóng dấu)

     >>> Tải mẫu giấy phép về việc thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài

Liên hệ Luật sư tư vấn về: giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài

 • Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn hiệu quả và nhanh nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết.
 • Tư vấn qua Zalo: Tư vấn về giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài qua số điện thoại zalo Luật Sư: 0931191033
 • Tư vấn qua Email: Gửi câu hỏi về giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tới địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn!  

Liên kết tham khảo:

Tư vấn miễn phí gọi: 1900 6178