Tải mẫu biên bản tạm giữ đồ vật, tài liệu

Tải mẫu biên bản tạm giữ đồ vật, tài liệu:Ban hành kèm theo Thông tư số: 61/2017/TT-BCA ngày 14 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công an.

BIÊN BẢN TẠM GIỮ ĐỒ VẬT

Mẫu số: 126

BH theo TT số 61/2017/TT-BCA

ngày 14/12/2017

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

  BIÊN BẢN TẠM GIỮ ĐỒ VẬT, TÀI LIỆU  

 

Hồi ……….. giờ ……….. ngày ……….. tháng ………. năm ………………  tại ………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Chúng tôi gồm:

Ông/bà: …………………………………………………………………………………………………….. Điều tra viên

thuộc Cơ quan…………………………………………………………………………………………………………………

Ông/bà: ………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Căn cứ các điều 88, 90, 147, 178, 198 và 199 Bộ luật Tố tụng hình sự, tiến hành lập biên bản về việc tạm giữ đồ vật, tài liệu của:

Họ tên: ……………………………………………………………………………………………. Giới tính:………………                

Tên gọi khác: ………………………………………………………………………………………………………………….  

Sinh ngày………….tháng………..năm………………tại:………………………………………………………………..

Quốc tịch:……………………………..; Dân tộc:………………………………; Tôn giáo: ……………………………

Nghề nghiệp: ………………………………………………………..Số điện thoại liên hệ:……………………………               

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: ………………………………………………………………………………………..

cấp ngày ………. tháng ……. năm …………………… Nơi cấp: ……………………………………………………..

Nơi cư trú: ………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Đồ vật, tài liệu tạm giữ bao gồm (1):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………       

Thái độ chấp hành của người có đồ vật, tài liệu bị tạm giữ:

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Về những đồ vật, tài liệu bị tạm giữ, ông/bà: ………………………………………………………………………… trình bày(2) :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Chúng tôi đã tạm giữ những đồ vật, tài liệu trên để phục vụ công tác điều tra. Việc lập biên bản tạm giữ đồ vật, tài liệu kết thúc hồi ………… giờ ………… ngày………. tháng ……… năm……………………………………

Biên bản này đã đọc cho những người có tên trên nghe, công nhận đúng và cùng ký tên xác nhận dưới đây.

Biên bản này lập thành bốn bản, một bản giao cho ông/bà…………………………………………………………..; một bản gửi cho Viện kiểm sát……………………………………………………………………………………………………………………………; một bản giao cho cơ quan quản lý đồ vật, tài liệu; một bản đưa vào hồ sơ vụ án.                      

 

NGƯỜI BỊ TẠM GIỮ ĐỒ VẬT, TÀI LIỆU

ĐIỀU TRA VIÊN

 

 

 

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

 

Bạn có thể tải mẫu biên bản tạm giữ đồ vật theo đường link dưới đây:

     >>> Tải mẫu  biên bản tạm giữ đồ vật

Hướng dẫn kê khai biên bản tạm giữ đồ vật, tài liệu 

(1) Ghi rõ tên, số lượng, tình trạng, đặc điểm đồ vật, tài liệu; nếu là đồ vật, tài liệu cần niêm phong thì phải niêm phong tại chỗ và ghi vào biên bản.

(2) Ghi rõ nguồn gốc, thời gian, địa điểm và nơi phát hiện từng loại đồ vật, tài liệu.

      Để được tư vấn chi tiết về biên bản tạm giữ đồ vật, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật hình sự 24/7: 19006500 hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ email: lienhe@luattoanquoc.com.

    Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Xin chân thành cảm ơn.