Tải mẫu phiếu hẹn thời gian địa điểm tiếp công dân

Tải mẫu phiếu hẹn thời gian địa điểm tiếp công dân: Cơ quan, đơn vị: .......... (2) Hẹn ông (bà): ......... (3)Số CMND/Hộ chiếu (hoặc giấy tờ tùy thân): ......

TẢI MẪU PHIẾU HẸN THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM TIẾP CÔNG DÂN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ)

(1) ………………………………

(2) ………………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số: …../….

……., ngày … tháng … năm …..

 

PHIẾU HẸN

Thời gian địa điểm tiếp công dân

Cơ quan, đơn vị: ……………………………………………………………………………………………. (2)

Hẹn ông (bà): ………………………………………………………………………………………………… (3)

Số CMND/Hộ chiếu (hoặc giấy tờ tùy thân): ……………………………………………………………..

ngày cấp: …./…./…., nơi cấp ……………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………

Có mặt tại……………………….(4) vào hồi ……… ngày ……/……/…….

Khi đi đề nghị ông (bà) mang theo thông tin, tài liệu, bằng chứng có liên quan đến nội dung tiếp./.

 

 

Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

     >>> Tải mẫu phiếu hẹn thời gian, địa điểm tiếp công dân

Hướng dẫn kê khai phiếu hẹn thời gian địa điểm tiếp công dân

(1) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp (nếu có).

(2) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp công dân.

(3) Họ tên người khiếu nại (tố cáo, kiến nghị, phản ánh).

(4) Địa điểm hẹn tiếp công dân.

(5) Tóm tắt nội dung khiếu nại (tố cáo, kiến nghị, phản ánh).

     Luật Toàn Quốc hy vọng những gì chúng tôi cung cấp nêu trên sẽ giúp cho quý khách lựa chọn được phương án thích hợp nhất để giải quyết vấn đề của mình. Còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật hành chính miễn phí 24/7: 1900 6500 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi thư về Email: lienhe@luattoanquoc.com.

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách. 

     Trân trọng /./.               

Liên kết tham khảo: