Tải mẫu phiếu hẹn thời gian địa điểm tiếp công dân

Mẫu phiếu hẹn thời gian địa điểm tiếp công dân là mẫu số 04-TCD được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 06/2014/TT-TTCP

1. Mẫu phiếu hẹn thời gian địa điểm tiếp công dân được quy định tại đâu?

     Mẫu phiếu hẹn thời gian địa điểm tiếp công dân là mẫu số 04-TCD được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ. 

     Tuy nhiên, Thông tư này đã hết hiệu lực từ ngày 15/11/2021, do đó, kể từ thời điểm này biểu mẫu số 04-TCD không còn hiệu lực và không được áp dụng.

2. Nội dung biểu mẫu

(1) ………………………………

(2) ………………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số: …../….

……., ngày … tháng … năm …..

 

PHIẾU HẸN

Thời gian địa điểm tiếp công dân

Cơ quan, đơn vị: ……………………………………………………………………………………………. (2)

Hẹn ông (bà): ………………………………………………………………………………………………… (3)

Số CMND/Hộ chiếu (hoặc giấy tờ tùy thân): ……………………………………………………………..

ngày cấp: …./…./…., nơi cấp ……………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………

Có mặt tại……………………….(4) vào hồi ……… ngày ……/……/…….

Khi đi đề nghị ông (bà) mang theo thông tin, tài liệu, bằng chứng có liên quan đến nội dung tiếp./.

 

 

Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

     >>> Tải mẫu phiếu hẹn thời gian, địa điểm tiếp công dân

3. Hướng dẫn kê khai phiếu hẹn thời gian địa điểm tiếp công dân

(1) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp (nếu có);

(2) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp công dân;

(3) Họ tên người khiếu nại (tố cáo, kiến nghị, phản ánh);

(4) Địa điểm hẹn tiếp công dân;

(5) Tóm tắt nội dung khiếu nại (tố cáo, kiến nghị, phản ánh).

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về phiếu hẹn thời gian địa điểm tiếp công dân:

Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về phiếu hẹn thời gian địa điểm tiếp công dân mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.             

Liên kết tham khảo: