Tư vấn luật hành chính

Thông tư 07/2019/TT-BCA về biểu mẫu xử phạt vi phạm hành chính

Thông tư 07/2019/TT-BCA về biểu mẫu xử phạt vi phạm hành chính

1. Giới thiệu Thông tư 07/2019/TT-BCA]      Thông tư 07/2019/TT-BCA quy định về các biểu mẫu sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Công an nhân dân  do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành ngày 20/3/2019. Thông tư 07/2019/TT-BCA  có hiệu lực thi hành từ ngày 06/5/2019 và thay thế Thông tư 34/2014/TT-BCA ngày 15/8/2014.      Đến thời điểm hiện tại, Thông tư này vẫn còn hiệu lực thi

Xem tiếp »

Hoạt động thanh tra hành chính theo quy định của pháp luật

Hoạt động thanh tra hành chính theo quy định của pháp luật

Hoạt động thanh tra hành chính theo quy định của pháp luật Câu trả lời của luật sư:      Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về hoạt động thanh tra hành chính về cho chúng tôi, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về hoạt động thanh tra hành chính như sau: Căn cứ pháp lý: Luật Thanh tra 2010 Nghị định 86/2011/NĐ-CP 1. Thanh tra hành chính là gì?      Thanh tra hành chínhlà

Xem tiếp »

Quy định về thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

Quy định về thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

Câu trả lời của Luật sư:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau: Cơ sở pháp lý: Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn Thông tư 39/2014/TT-BTC  Nghị định 102/2021/NĐ-CP      

Xem tiếp »

Tải Thông tư 12/2017/TT-BGTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

Tải Thông tư 12/2017/TT-BGTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

Thông tư 12/2017/TT-BGTVT      Thông tư này Không bắt buộc người dân đổi bằng lái xe sang thẻ PET. Đây là điểm mới đáng chú ý được đề cập tại Thông tư 12/2017/TT-BGTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.      Theo đó, khuyến khích người dân đổi giấy phép lái xe bằng giấy bìa sang giấy phép lái xe bằng vật liệu PET trước ngày 31/12/2020. BỘ GIAO THÔNG

Xem tiếp »

Giáo viên đánh học sinh thì có vi phạm đạo đức nhà giáo không?

Giáo viên đánh học sinh thì có vi phạm đạo đức nhà giáo không?

GIÁO VIÊN ĐÁNH HỌC SINH Câu trả lời của Luật sư:    Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về vấnđề giáo viên đánh học sinh về cho chúng tôi, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về vấn đề giáo viên đánh học sinh như sau: Căn cứ pháp lý: Luật viên chức năm 2010 Quyết định 16/2008/QĐ-BGDĐT ban hành quy định về đạo đức nhà giáo Nghị định 138/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành

Xem tiếp »

Thủ tục thanh lý tài sản cố định Nhà nước theo quy định của pháp luật hiện hành

Thủ tục thanh lý tài sản cố định Nhà nước theo quy định của pháp luật hiện hành

THỦ TỤC THANH LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH NHÀ NƯỚC Câu trả lời của Luật sư:     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về thủ tục thanh lý tài sản cố định Nhà nước, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về thủ tục thanh lý tài sản cố định Nhà nước như sau: Căn cứ pháp lý: Luật quản lý sử dụng tài sản công 2017 Nghị định 151/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của

Xem tiếp »

Tải luật giáo dục năm 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009

Tải luật giáo dục năm 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009

LUẬT GIÁO DỤC 1. Hiệu lực của Luật giáo dục      Ngày 14 tháng 6 năm 2005 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua Luật giáo dục năm 2005. Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2006.     Ngày 25 tháng 11 năm 2009 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 6 thông qua Luật giáo dục sửa đổi bổ sung năm 2009,

Xem tiếp »

Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2022 mới nhất hiện nay – Luật Toàn Quốc

Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2022 mới nhất hiện nay – Luật Toàn Quốc

1. Giới thiệu Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2022      Ngày 20/06/2012, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua Luật xử lý vi phạm hành chính và được gọi là Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012. Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 có hiệu lực từ ngày 01/7/2013. Đến thời điểm hiện tại, Luật này vẫn chưa hết hiệu lực mà chỉ bị sửa đổi, bổ sung bằng

Xem tiếp »

Văn phòng luật sư tại Tiền Giang tư vấn luật miễn phí

Văn phòng luật sư tại Tiền Giang tư vấn luật miễn phí

     Giới thiệu văn phòng luật sư tư vấn luật tại Tiền Giang      Tiền Giang là tỉnh thuộc Đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời là tỉnh nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Trong những năm qua, tỉnh đã thu hút đầu tư phát triển các ngành công nghiệp theo hướng đa dạng hóa sản phẩm, ứng dụng công nghệ cao, đồng thời chú trọng các ngành, lĩnh vực tỉnh có lợi thế như công nghiệp chế biến, công

Xem tiếp »

Thủ tục xin cấp lại bằng đại học khi bị mất

Thủ tục xin cấp lại bằng đại học khi bị mất

THỦ TỤC XIN CẤP LẠI BẰNG ĐẠI HỌC Câu trả lời của Luật sư:      Chào bạn. Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về thủ tục xin cấp lại bằng đại học, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về thủ tục xin cấp lại bằng đại học như sau: Căn cứ pháp lý: Thông tư 19/2015/TT-BGDĐT ban hành quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn

Xem tiếp »