Quy định về nộp tiền phạt nhiều lần khi bị xử phạt vi phạm hành chính

Quy định về nộp tiền phạt nhiều lần khi bị xử phạt vi phạm hành chính. Căn cứ theo điều 78 Luật xử lí vi phạm hành chính năm 2012 quy định về thủ tục...

QUY ĐỊNH VỀ NỘP TIỀN PHẠT NHIỀU LẦN KHI BỊ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Câu hỏi của bạn:

     Cho tôi hỏi: Tôi bị xử phạt hành chính do không đăng ký kinh doanh là 25 triệu đồng nhưng do điều kiện kinh tế hiện tại gia đình tôi còn khó khăn nên không thể nộp tiền phạt một lúc hết được. Vậy với trường hợp của tôi, tôi có thể xin nộp tiền phạt thành từng đợt được không? Mong được Luật sư giải đáp.

     Xin cảm ơn!

Câu trả lời của luật sư:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi tới Phòng tư vấn pháp luật qua Email – Luật Toàn Quốc với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Căn cứ pháp lý:

  • Luật xử lí vi phạm hành chính năm 2012

Nội dung tư vấn :

     1. Quy định về thủ tục nộp tiền phạt vi phạm hành chính

     Căn cứ theo điều 78 Luật xử lí vi phạm hành chính năm 2012 quy định về thủ tục nộp tiền phạt như sau:

“1. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt, cá nhân, tổ chức bị xử phạt phải nộp tiền phạt tại Kho bạc Nhà nước hoặc nộp vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước được ghi trong quyết định xử phạt, trừ trường hợp đã nộp tiền phạt quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này. Nếu quá thời hạn nêu trên, thì sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt và cứ mỗi ngày chậm nộp phạt thì cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

2.Tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, miền núi mà việc đi lại gặp khó khăn thì cá nhân, tổ chức bị xử phạt có thể nộp tiền phạt cho người có thẩm quyền xử phạt. Người có thẩm quyền xử phạt có trách nhiệm thu tiền phạt tại chỗ và nộp tại Kho bạc Nhà nước hoặc nộp vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước trong thời hạn không quá 07 ngày, kể từ ngày thu tiền phạt.

Trường hợp xử phạt trên biển hoặc ngoài giờ hành chính, người có thẩm quyền xử phạt được thu tiền phạt trực tiếp và phải nộp tại Kho bạc Nhà nước hoặc nộp vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày vào đến bờ hoặc ngày thu tiền phạt.

3.Cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính bị phạt tiền phải nộp tiền phạt một lần, trừ trường hợp quy định tại Điều 79 của Luật này.

Mọi trường hợp thu tiền phạt, người thu tiền phạt có trách nhiệm giao chứng từ thu tiền phạt cho cá nhân, tổ chức nộp tiền phạt.”

     Theo như quy định, trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt, bạn phải nộp tiền phạt tại Kho bạc Nhà nước hoặc nộp vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước được ghi trong quyết định xử phạt.

Nộp tiền phạt nhiều lần khi bị xử phạt vi phạm hành chính

Nộp tiền phạt nhiều lần khi bị xử phạt vi phạm hành chính

      2. Có được nộp tiền phạt nhiều lần khi bị xử phạt vi phạm hành chính không?

     Pháp luật quy định cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính bị phạt tiền phải nộp tiền phạt một lần. Tuy nhiên, bạn có thể xin nộp tiền phạt nhiều lần khi thuộc một trong các trường hợp quy định tại điều 79 Luật xử lí vi phạm hành chính năm 2012, cụ thể như sau:

“1. Việc nộp tiền phạt nhiều lần được áp dụng khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng trở lên đối với cá nhân và từ 200.000.000 đồng trở lên đối với tổ chức;

b) Đang gặp khó khăn đặc biệt về kinh tế và có đơn đề nghị nộp tiền phạt nhiều lần. Đơn đề nghị của cá nhân phải được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó học tập, làm việc xác nhận hoàn cảnh khó khăn đặc biệt về kinh tế; đối với đơn đề nghị của tổ chức phải được xác nhận của cơ quan thuế quản lý trực tiếp hoặc cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp.

2.Thời hạn nộp tiền phạt nhiều lần không quá 06 tháng, kể từ ngày quyết định xử phạt có hiệu lực; số lần nộp tiền phạt tối đa không quá 03 lần.

Mức nộp phạt lần thứ nhất tối thiểu là 40% tổng số tiền phạt.

3.Người đã ra quyết định phạt tiền có quyền quyết định việc nộp tiền phạt nhiều lần. Quyết định về việc nộp tiền phạt nhiều lần phải bằng văn bản.”

     Với câu hỏi của bạn, bạn bị xử phạt 25.000.000 đồng vì điều kiện kinh tế khó khăn nên bạn không thể nộp phạt một lúc được, nay bạn muốn nộp phạt nhiều lần. Theo như quy định của luật thì bạn có thể làm đơn xịn nộp phạt nhiều lần. Đơn đề nghị của bạn phải được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi bạn cư trú xác nhận hoàn cảnh khó khăn đặc biệt về kinh tế. 

     Tuy nhiên, bạn cần chú ý quyết định về việc nộp tiền phạt nhiều lần phải bằng văn bản. Thời hạn nộp tiền phạt nhiều lần không quá 06 tháng, kể từ ngày quyết định xử phạt có hiệu lực; số lần nộp tiền phạt tối đa không quá 03 lần. Mức nộp phạt lần thứ nhất tối thiểu là 40% tổng số tiền phạt.

     Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết sau:

     Thủ tục thu nộp tiền phạt nhiều lần trong vi phạm hành chính

     Tải mẫu quyết định về việc nộp tiền phạt nhiều lần

   Nếu còn bất cứ vướng mắc nào, bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật hành chính miễn phí 24/7 :19006500 để gặp trực tiếp luật sư tư vấn và  để  yêu cầu cung cấp dịch vụ. Hoặc Gửi nội dung tư vấn qua Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi luôn mong nhận được ý kiến đóng góp để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn!

      Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng!

      Trân trọng ./.

Liên kết tham khảo: