Thủ tục thu nộp tiền phạt nhiều lần trong vi phạm hành chính

Thủ tục thu nộp tiền phạt nhiều lần trong vi phạm hành chính: Thủ tục thu nộp tiền phạt nhiều lần trong vi phạm hành chính theo quy định pháp luật...

THỦ TỤC THU NỘP TIỀN PHẠT NHIỀU LẦN TRONG VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Kiến thức của bạn:

    Thủ tục thu nộp tiền phạt nhiều lần trong vi phạm hành chính theo quy định pháp luật?

Câu trả lời của luật sư:

   Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi tới Phòng tư vấn pháp luật qua Email – Luật Toàn Quốc với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Căn cứ pháp lý:

  • Luật xử lý vi phạm hành chính 2012
  • Nghị định 81/2013/NĐ-CP Hướng dẫn một số nội dung trong luật xử lý vi phạm hành chính.

Nội dung tư vấn :

     Khoản 2 Điều 2 Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định:

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

…2. Xử phạt vi phạm hành chính là việc người có thẩm quyền xử phạt áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính.

  1. Điều kiện để áp dụng thu nộp tiền phạt nhiều lần.

    Căn cứ theo khoản 1 điều 79 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 quy định:

     Điều 79. Nộp tiền phạt nhiều lần

“1. Việc nộp tiền phạt nhiều lần được áp dụng khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng trở lên đối với cá nhân và từ 200.000.000 đồng trở lên đối với tổ chức;

b) Đang gặp khó khăn đặc biệt về kinh tế và có đơn đề nghị nộp tiền phạt nhiều lần. Đơn đề nghị của cá nhân phải được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó học tập, làm việc xác nhận hoàn cảnh khó khăn đặc biệt về kinh tế; đối với đơn đề nghị của tổ chức phải được xác nhận của cơ quan thuế quản lý trực tiếp hoặc cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp.”

   Vậy để có thể nộp tiền phạt nhiều lần khi vi phạm hành chính thì bạn cần đủ các điều kiện: Với cá nhân thì phải từ 20 triệu đồng trở lên, với tổ chức thì phải từ 200 triệu đồng trở lên, và đang gặp khó khăn đặc biệt về kinh tế.

   2. Thời hạn hay số lần tối đa khi nộp tiền phạt nhiều lần.

   Căn cứ theo khoản 2 điều 79 Luật xử lý vi phạm hành chính quy định:

   “2. Thời hạn nộp tiền phạt nhiều lần không quá 06 tháng, kể từ ngày quyết định xử phạt có hiệu lực; số lần nộp tiền phạt tối đa không quá 03 lần.

   Mức nộp phạt lần thứ nhất tối thiểu là 40% tổng số tiền phạt.”

   Vậy :

  • Thời hạn nộp tiền phạt nhiều lần không quá 06 tháng, kể từ ngày quyết định xử phạt có hiệu lực;
  • Số lần nộp tiền phạt tối đa không quá 03 lần.
  • Mức nộp phạt lần thứ nhất tối thiểu là 40% tổng số tiền phạt.

   Với trường hợp hoãn quyết định phạt tiền hay muốn nộp tiền phạt nhiều lần cần có đơn đề nghị nộp tiền phạt nhiều lần và gửi cho người đã ra quyết định xử phạt trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt.

  3. Thẩm quyền người ra quyết định xử phạt trong trường hợp nộp tiền phạt nhiều lần.

    Căn cứ theo khoản 3 điều 79 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 quy định: 

“Người đã ra quyết định phạt tiền có quyền quyết định việc nộp tiền phạt nhiều lần. Quyết định về việc nộp tiền phạt nhiều lần phải bằng văn bản.”

   Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị nộp tiền phạt nhiều lần, thì người đã ra quyết định xử phạt phải có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho người đề nghị; trường hợp không đồng ý phải nêu rõ lý do.
   Quyết định hoãn thi hành quyết định xử phạt; giảm, miễn phần còn lại hoặc toàn bộ tiền phạt; nộp tiền phạt nhiều lần phải bằng văn bản.

   Thời gian xem xét, quyết định giảm, miễn phần còn lại hoặc cho phép nộp tiền phạt nhiều lần không tính là thời gian chậm nộp tiền phạt.

   Bạn có thể tham khảo thêm bài viết:

  Nếu còn bất cứ vướng mắc nào, bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật hành chính miễn phí 24/7 :19006500 để gặp trực tiếp luật sư tư vấn và  để  yêu cầu cung cấp dịch vụ. Hoặc Gửi nội dung tư vấn qua Email: lienhe@luattoanquoc.com.Chúng tôi luôn mong nhận được ý kiến đóng góp để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn!

      Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng!

      Trân trọng ./.

Liên kết tham khảo: