• Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội
 • Công ty Luật TNHH Toàn Quốc
 • MST: 0108718004

Luật sư tư vấn gọi: 1900 6500

Dịch vụ tư vấn trực tiếp: 0918243004

Tết là khi nhu cầu mua sắm hàng hoá, sử dụng dịch vụ tăng cao nhất, vậy nên rất nhiều cơ sở kinh doanh lợi dụng điều đó để tăng giá. Vậy tăng giá hàng hoá, dịch vụ dịp Tết có bị phạt không?

 • Tăng giá hàng hoá, dịch vụ dịp Tết có bị phạt không?
 • tăng giá hàng hoá, dịch vụ dịp Tết có bị phạt không
 • Hỏi đáp luật hành chính
 • 19006500
 • Tác giả:
 • Đánh giá bài viết

1. Hành vi tăng giá hàng hoá, dịch vụ biểu hiện như thế nào thì bị phạt?

     Theo khoản 1, Điều 7 Thông tư số 31/2014/TT-BTC thì hành vi tăng giá hàng hóa, dịch vụ bất hợp lý quy định tại Điều 13 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP là hành vi tăng giá như sau:
 • Tự ý tăng giá theo giá đã đăng ký hoặc kê khai giá với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền nhưng cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã có văn bản yêu cầu giải trình mức giá đăng ký hoặc kê khai;
 • Tự ý tăng giá theo giá đã đăng ký hoặc kê khai với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã yêu cầu đình chỉ áp dụng mức giá mới và yêu cầu đăng ký lại, kê khai lại mức giá theo quy định của pháp luật.
     Việc tăng giá hàng hoá, dịch vụ thuộc hai trường hợp ở trên thì được coi là bất hợp lý, như vậy sẽ phải chịu mức phạt theo quy định của pháp luật.

2.  Tăng giá hàng hoá, dịch vụ dịp Tết có bị phạt không?

     Việc tăng giá hàng hoá, dịch vụ vào dịp Tết sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP quy định về mức xử phạt đối với người có hành vi tăng giá hàng hóa, dịch vụ bất hợp lý như sau:
1. Phạt tiền từ 1-5 triệu đồng nếu hàng hóa, dịch vụ bán tăng giá có tổng giá trị đến 50 triệu đồng, đối với một trong những hành vi tăng giá sau:
a) Tăng giá bán hàng hóa, dịch vụ cao hơn mức giá đã kê khai hoặc đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;
b) Tăng giá theo giá ghi trong Biểu mẫu đăng ký hoặc văn bản kê khai giá với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền nhưng cơ quan nhà nước có thẩm quyền có văn bản yêu cầu giải trình mức giá đăng ký hoặc kê khai hoặc có văn bản yêu cầu đình chỉ áp dụng mức giá mới và thực hiện đăng ký lại, kê khai lại mức giá.
2. Phạt tiền từ 5-10 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều này nếu hàng hóa, dịch vụ có tổng giá trị từ trên 50-100 triệu đồng.
3. Phạt tiền từ 10-20 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều này nếu hàng hóa, dịch vụ có tổng giá trị từ trên 100-200 triệu đồng.
4. Phạt tiền từ 20-40 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều này nếu hàng hóa, dịch vụ có tổng giá trị từ trên 200-500 triệu đồng.
5. Phạt tiền từ 40-60 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều này nếu hàng hóa, dịch vụ có tổng giá trị trên 500 triệu đồng.
6. Phạt tiền từ 25-55 triệu đồng hành vi tăng hoặc giảm giá hàng hóa, dịch vụ bất hợp lý khi kiểm tra yếu tố hình thành giá theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
     Như vậy, theo quy định của pháp luật thì hành vi tăng giá hàng hóa, dịch vụ bất hợp lý trong dịp Tết Nguyên đán sẽ bị phạt tiền từ 1-60 triệu đồng. Bên cạnh đó, khoản 5 Điều 3 Nghị định 109/2013/NĐ-CP cũng quy định về mức phạt tiền xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm bằng 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân. Do đó, khi tổ chức thực hiện hành vi tăng giá hàng hóa, dịch vụ bất hợp lý sẽ bị xử phạt từ 2-120 triệu đồng. Ngoài ra, các tổ chức, cá nhân tăng giá bất hợp lý còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc nộp vào ngân sách nhà nước số tiền thu lợi do vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm.

3. Trong trường hợp hàng hoá khan hiếm dịp Tết thì có được tăng giá không?

     Dịp Tết nguyên đán là khi nhu cầu mua sắm hàng hoá, sử dụng dịch vụ của người dân tăng cao nhất. Vậy nên lúc này nếu người bán tăng giá hàng hoá để trục lợi cho bản thân sẽ khiến quyền lợi của người tiêu dùng ảnh hưởng đáng kể. Pháp luật quy định rằng người bán không được tự ý tăng giá một cách bất hợp lý, rất nhiều người cho rằng việc khan hiếm hàng hoá thì tăng giá là điều có thể hiểu được. Tuy nhiên ngay cả trong trường hợp hàng hoá khan hiếm do khủng hoảng kinh tế, thiên tai, địch họa, hỏa hoạn, dịch bệnh và điều kiện bất thường,... thì nhà kinh doanh cũng không được tự ý tăng giá, nếu tăng giá cũng phải chịu mức phạt hành chính theo Điều 17 Nghị định 109/2013/NĐ-CP. Vậy nên, việc tăng giá trong trường hợp khan hiếm hàng hoá vẫn bị coi là hành vi vi phạm pháp luật.

4. Chuyên mục hỏi đáp

Câu hỏi 1. Các hàng hoá, dịch vụ nào phải thực hiện bình ổn giá dịp Tết Nguyên đán?      Khoản 1, 2, Điều 15 Luật Giá năm 2012 quy định Hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá như sau:
1. Hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá là hàng hóa, dịch vụ thiết yếu cho sản xuất, đời sống được quy định theo các tiêu chí sau:
a) Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu và dịch vụ chính cho sản xuất và lưu thông;
b) Hàng hóa, dịch vụ đáp ứng nhu cầu cơ bản của con người.
2. Danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá bao gồm:
a) Xăng, dầu thành phẩm;
b) Điện;
c) Khí dầu mỏ hóa lỏng;
d) Phân đạm; phân NPK;
đ) Thuốc bảo vệ thực vật theo quy định của pháp luật;
e) Vac-xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm;
g) Muối ăn;
h) Sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi;
i) Đường ăn, bao gồm đường trắng và đường tinh luyện;
k) Thóc, gạo tẻ thường;
l) Thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người thuộc danh mục thuốc chữa bệnh thiết yếu sử dụng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật.
     Như vậy, những loại hàng hoá, dịch vụ như trên cần phải thực hiện bình ổn giá. Câu hỏi 2. Trong trường hợp nào thì Nhà nước xem xét việc bình ổn giá?      Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 Luật Giá 2023, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, bình ổn giá trong các trường hợp:
 • Mặt bằng giá thị trường của hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ bình ổn giá biến động bất thường gây tác động lớn đến kinh tế - xã hội, sản xuất, kinh doanh, đời sống người dân
 • Khi cơ quan có thẩm quyền ban bố tình trạng khẩn cấp, sự cố, thảm họa, thiên tai, dịch bệnh và mặt bằng giá thị trường hàng hóa, dịch vụ có biến động bất thường.

Bài viết cùng chuyên mục:

Tư vấn miễn phí gọi: 1900 6178