Tải mẫu đơn bảo lãnh cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Mẫu đơn bảo lãnh cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài được quy định tại thông tư 04/2015/TT-BCA của bộ công an

ĐƠN BẢO LÃNH CẤP THẺ TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

     Căn cứ theo thông tư 04/2015/TT-BCA Thông tư quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Cụ thể mẫu đơn bảo lãnh cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài quy định tại mẫu NA7:

 

Mẫu (Form) NA7
Ban hành kèm theo thông tư số 04/2015/TT-BCA ngày 05-01-2015

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN BẢO LÃNH CẤP THẺ TẠM TRÚ

Kính gửi:………………………………(1)

Người bảo lãnh:

1- Họ tên: ……………………………………………………………………………………….

2- Giới tính: Nam o    Nữ o                             3- Sinh ngày ….…..tháng. ……….năm………

4- Địa chỉ thường trú (theo sổ hộ khẩu): ……………………………………………………….

– Địa chỉ tạm trú (nếu có) ……………………………………………………………………..

– Điện thoại liên hệ/Email: ……………………………………………………………………..

5- Giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu số ……………………………………………………..

6- Nghề nghiệp:…………………………… Nơi làm việc hiện nay: …………………………..

Người được bảo lãnh:

Số TT

Họ tên (chữ in hoa)

Giới tính

Ngày tháng năm sinh

Quốc tịch

Hộ chiếu số

Quan hệ (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Nội dung bảo lãnh:

1- Bảo lãnh cho thân nhân nêu ở Mục II được cấp thẻ tạm trú theo tờ khai đề nghị cấp thẻ tạm trú (kèm theo).

2- Tôi xin cam đoan những nội dung trên là đúng sự thật.

 

Xác nhận (3)
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Làm tại …….ngày …..tháng ….năm…….
Người bảo lãnh (ký, ghi rõ họ tên)

 

Hướng dẫn ghi mẫu đơn bảo lãnh cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

(1) Cục Quản lý xuất nhập cảnh hoặc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, Thành phố nơi thường trú.

(2) Ghi rõ quan hệ với người bảo lãnh

(3) Trưởng/Công an phường, xã nơi người bảo lãnh thường trú xác nhận nội dung tại Mục I.

      Bạn có thể tải mẫu đơn bảo lãnh cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại :

     >>> Đơn bảo lãnh cấp tạm trú cho người nước ngoài

Bài viết cùng chuyên mục:

Liên hệ Luật sư tư vấn về bảo lãnh cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài:

  • Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn hiệu quả và nhanh nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về bảo lãnh cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết;
  • Tư vấn qua Zalo: Tư vấn về bảo lãnh cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài qua số điện thoại zalo Luật Sư: 0931191033;
  • Tư vấn qua Email: Gửi câu hỏi về bảo lãnh cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tới địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn!

Liên kết tham khảo:

5/5 - (1 bình chọn)