Tải mẫu đơn bảo lãnh cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Tải mẫu đơn bảo lãnh cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài: Căn cứ theo thông tư 04/2015/TT-BCA Thông tư quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc....

ĐƠN BẢO LÃNH CẤP THẺ TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

  Căn cứ theo thông tư 04/2015/TT-BCA Thông tư quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Cụ thể mẫu đơn bảo lãnh cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài quy định tại mẫu NA7:

 

Mẫu (Form) NA7
Ban hành kèm theo thông tư số 04/2015/TT-BCA ngày 05-01-2015

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN BẢO LÃNH CẤP THẺ TẠM TRÚ

Kính gửi:………………………………(1)

Người bảo lãnh:

1- Họ tên: ……………………………………………………………………………………….

2- Giới tính: Nam o    Nữ o                             3- Sinh ngày ….…..tháng. ……….năm………

4- Địa chỉ thường trú (theo sổ hộ khẩu): ……………………………………………………….

– Địa chỉ tạm trú (nếu có) ……………………………………………………………………..

– Điện thoại liên hệ/Email: ……………………………………………………………………..

5- Giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu số ……………………………………………………..

6- Nghề nghiệp:…………………………… Nơi làm việc hiện nay: …………………………..

Người được bảo lãnh:

 

đơn bảo lãnh cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Đơn bảo lãnh cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

 

Số TT

Họ tên (chữ in hoa)

Giới tính

Ngày tháng năm sinh

Quốc tịch

Hộ chiếu số

Quan hệ (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Nội dung bảo lãnh:

1- Bảo lãnh cho thân nhân nêu ở Mục II được cấp thẻ tạm trú theo tờ khai đề nghị cấp thẻ tạm trú (kèm theo).

2- Tôi xin cam đoan những nội dung trên là đúng sự thật.

 

Xác nhận (3)
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Làm tại …….ngày …..tháng ….năm…….
Người bảo lãnh (ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

Hướng dẫn ghi mẫu đơn bảo lãnh cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

(1) Cục Quản lý xuất nhập cảnh hoặc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, Thành phố nơi thường trú.

(2) Ghi rõ quan hệ với người bảo lãnh

(3) Trưởng/Công an phường, xã nơi người bảo lãnh thường trú xác nhận nội dung tại Mục I.

      Bạn có thể tải mẫu đơn bảo lãnh cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại :

     >>>>> Đơn bảo lãnh cấp tạm trú cho người nước ngoài

   Trên đây là mẫu đơn bảo lãnh cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài. Nếu còn bất cứ vướng mắc nào, bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật hành chính miễn phí 24/7 :19006500 để gặp trực tiếp luật sư tư vấn và  để  yêu cầu cung cấp dịch vụ. Hoặc Gửi nội dung tư vấn qua Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi luôn mong nhận được ý kiến đóng góp để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn!

 Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng./.

Trân trọng ./.

Liên kết tham khảo: