Tải mẫu tờ khai đề nghị cấp giấy thông hành biên giới

Tải mẫu tờ khai đề nghị cấp giấy thông hành biên giới: Căn cứ theo Thông tư 41/2011/TT-BCA hướng dẫn cấp giấy thông hành biên giới cho công...

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY THÔNG HÀNH BIÊN GIỚI

   Căn cứ theo Thông tư 41/2011/TT-BCA hướng dẫn cấp giấy thông hành biên giới cho công dân Việt Nam sang Lào và giấy phép đến các tỉnh, thành phố của Việt Nam cho công dân Lào do Bộ Công an ban hành. Cụ thể mẫu tờ khai đề nghị cấp giấy thông hành bạn có thể tham khảo mẫu dưới đây:

CÔNG AN TỈNH (TP)…….
PHÒNG QUẢN LÝ XNC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

 

TỜ KHAI

ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY THÔNG HÀNH BIÊN GIỚI VIỆT NAM – CAMPUCHIA


Ảnh 4×6 cm mới chụp mặt nhìn thẳng đầu để trần
(1)

1- Họ và tên (chữ in hoa):………………………………………………………….. 2- Nam □        Nữ □

3- Sinh ngày ………. tháng …… năm ……………. Nơi sinh (tỉnh, TP)……………………………………….

4- Giấy CMND số:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày cấp: ……. /……. /…………. Nơi cấp (tỉnh, TP)…………………………………………………………..

5- Dân tộc………………………….. 6- Tôn giáo…………………… 7- Số điện thoại:……………………….

8- Địa chỉ thường trú  □  tạm trú  □  Số nhà ………………. đường phố (thôn)…………………………….

phường (xã)……………….. quận (huyện)……………………. thành phố (tỉnh)………………………………

9- Nghề nghiệp:……………………………… 10- Tên, địa chỉ cơ quan hoặc nơi làm việc………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

11- Mục đích xuất cảnh:………………………………………………………………………………………………

12- Những điều muốn ghi thêm (nếu có):………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời khai trên./.

 

Xác nhận
của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức
(2)

(Ký và ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Làm tại …… ngày … tháng … năm ……
Người đề nghị
(Ký và ghi rõ họ tên)

đơn đề nghị cấp giấy thông hành biên giới

Đơn đề nghị cấp giấy thông hành biên giới


Hướng dẫn kê khai tờ khai:

(1) Dán vào khung 1 ảnh, kèm theo 01 ảnh để cấp giấy thông hành

(2) Thủ trưởng cơ quan trực tiếp đóng dấu giáp lai vào ảnh và xác nhận vào tờ khai.

     Bạn có thể tải mẫu tờ khai đề nghị cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam – Campuchia tại:

     >>>>> Đề nghị xin cấp giấy thông hành biên giới

Bài viết tham khảo:

      Liên hệ Luật sư tư vấn về tờ khai đề nghị cấp giấy thông hành biên giới

     + Tư vấn qua Tổng đài Gọi 19006500. Đây là hình thức tư vấn hiệu quả và nhanh nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về tờ khai đề nghị cấp giấy thông hành. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết.

     + Tư vấn qua Zalo: Tư vấn về mẫu tờ khai đề nghị cấp giấy thông hành số điện thoại zalo Luật Sư: 0931191033

     + Tư vấn qua Email: Gửi câu hỏi về cấp giấy thông hành tới địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn.

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách. 

     Trân trọng!         

 

5/5 - (1 bình chọn)