Tải mẫu tờ khai đề nghị cấp đổi cấp lại thẻ thường trú cho người nước ngoài

Tải mẫu tờ khai đề nghị cấp đổi cấp lại thẻ thường trú cho người nước ngoài: Căn cứ theo thông tư 04/2015/TT-BCA Thông tư quy định mẫu giấy tờ liên quan...

ĐỀ NGHỊ CẤP ĐỔI CẤP LẠI THẺ THƯỜNG TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

    Căn cứ theo thông tư 04/2015/TT-BCA Thông tư quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt NamCụ thể mẫu đề nghị cấp đổi cấp lại thẻ thường trú cho người nước ngoài được quy định tại mẫu NA13:

Ảnh – photo
2×3 cm
See notes
(2)

Mẫu (Form)NA13
Ban hành kèm theo thông tư số 04/2015/TT-BCA ngày 05 tháng 01 năm 2015

 

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP ĐỔI CẤP LẠI THẺ THƯỜNG TRÚ (1)

APPLICATION FORM FOR PERMANENT RESIDENT CARD
RENEWAL/ REISSUANCE

(Dùng cho người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam)
(For permanent residence foreigners in Viet Nam)

1- Họ tên (chữ in hoa): ………………………………………………………………………………………..

Full name (in Capital letters)

Họ tên khác (nếu có)…………………………………………………………………………………………..

Other names (if any)

2- Giới tính:

Nam o

Nữ o

3- Sinh ngày …. tháng …. năm…………………

Sex

Male

Female

Date of birth (Day, Month, Year)

4- Nơi sinh: ………………………………………………………………………………………………………

Place of birth

5- Quốc tịch gốc:………………………………… 6- Quốc tịch hiện nay:…………………………….

Nationality at birth                                             Current nationality

7- Nghề nghiệp: ………………………………………………………………………………………………..

Occupation

8 – Nơi làm việc (tên cơ quan/ tổ chức)…………………………………………………………………..

Employer (Name of organisation)

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………

Business address

Điện thoại liên hệ/Email Contact telephone number/Email…………………………………………….

9- Địa chỉ thường trú tại Việt Nam:

Permanent residential address

Số nhà: …………………..Đường/ phố/ thôn ………………..Phường/ xã …………………………

House number                   Street/ road/village                      Ward/ commune

quận/ huyện ………………………thành phố/ tỉnh ……………………………………………………….

District                                              City/ Province

Điện thoại liên hệ/Email Contact telephone number/Email ……………………………………………

10- Hộ chiếu/giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế số: ……………………………………………………….

Passport or International Travel Document number

Cơ quan cấp: ………………………………………………. có giá trị đến ngày: ……/ ……/…………

Issuing authority:                                                     Expiry date (Day, Month, Year)

11 – Thẻ thường trú số: ……………………………………………………………………………………….

Permanent resident card number

Cơ quan cấp: ……………………………………..ngày cấp:……………………………………………

Issuing authority                                                  Issuing date (Day, Month, Year)

12- Thân nhân Family members

Quan hệ (3) Relationship

Họ tên
Full name

Ngày tháng năm sinh
Date of birth

Quốc tịch Nationality

Nghề nghiệp Occupation

Chỗ ở hiện nay
Current residential address

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13- Nội dung đề nghị:

Requests:

+ Đổi thẻ thường trú o

To renew the Permanent Resident Card

+ Cấp lại thẻ thường trú o

To reissue the Permanent Resident Card

– Lý do (4) ………………………………………………………………………………………………………..

Reason………………………………………………………………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan những nội dung trên là đúng sự thật.

I declare to the best of my knowledge that all the above particulars are correct

 

Xác nhận của Công an phường, xã nơi
người nước ngoài thường trú
(5)

Certified by the Ward/Commune Public Security
where the applicant is residing permanently

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
Signature, full name, title and stamp

Làm tại:……ngày…..tháng….năm ….
Done at………date (Day, Month, Year)
Người đề nghị (ký, ghi rõ họ tên)

The applicant ’s signature and full name

Hướng dẫn ghi mẫu đề nghị cấp đổi cấp lại thẻ thường trú cho người nước ngoài 

(1) Mỗi người khai 01 bản, nộp trực tiếp tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi thường trú.

Submit in person one completed form at the Immigration Office of Province / Central City Public Security where the applicant is residing permanently.

(2) Kèm 02 ảnh mới chụp, cỡ 2x3cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính mầu (01 ảnh dán vào tờ khai, 01 ảnh để rời).

Enclose 02 recently taken photos in 2x3cm size with white background, front view, bare head without sunglasses (one photo on the form, the other separate).

(3) Ghi rõ bố, mẹ, vợ, chồng, con.

State clearly the information about parents, spouse and children.

(4) Ghi rõ lý do bị mất/ bị hỏng/ thay đổi nội dung ghi trong thẻ.

Specify the reason whether it is loss, damage, modification of details on the Card.

(5) Trưởng Công an phường, xã xác nhận các điểm khai ghi tại Mục 1, 2, 3, 9, 12

Points 1, 2, 3, 9, 12 are certified by the Chief of the Ward/ Commune Public Security

>>> Tải mẫu đơn đề nghị cấp lại thẻ thường trú cho người nước ngoài

     Bài viết cùng chuyên mục:

Liên hệ Luật sư tư vấn về đề nghị cấp đổi cấp lại thẻ thường trú:

  • Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn hiệu quả và nhanh nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về đề nghị cấp đổi cấp lại thẻ thường trú. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết;
  • Tư vấn qua Zalo: Tư vấn về đề nghị cấp đổi cấp lại thẻ thường trú qua số điện thoại zalo Luật Sư: 0931191033;
  • Tư vấn qua Email: Gửi câu hỏi về đề nghị cấp đổi cấp lại thẻ thường trú tới địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn!

Liên kết tham khảo:

5/5 - (1 bình chọn)