• Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội
  • Công ty Luật TNHH Toàn Quốc
  • MST: 0108718004

Luật sư tư vấn gọi: 1900 6500

Dịch vụ tư vấn trực tiếp: 0918243004

Tờ khai đăng ký lại kết hôn được sử dụng khi các bên đăng ký lại kết hôn do mất bản gốc giấy chứng nhận đăng ký kết hôn

  • Tải mẫu tờ khai đăng ký lại kết hôn
  • tờ khai đăng ký lại kết hôn
  • Biểu mẫu
  • 19006500
  • Tác giả:
  • Đánh giá bài viết

1. Tờ khai đăng ký lại kết hôn được sử dụng khi nào?

     Đăng ký lại kết hôn được thực hiện trong trường hợp các bên nam nữ đã đăng ký kết hôn hợp pháp theo quy định của pháp luật nhưng bị mất bản gốc giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, đồng thời trong sổ hộ tịch của cơ quan có thẩm quyền không còn lưu giữ thông tin của hai người khi đăng ký kết hôn trước đây nên cũng không thể cấp bản sao trích lục được.      Khi thực hiện thủ tục đăng ký lại kết hôn, hai bên sẽ phải chuẩn bị hồ sơ và nộp đến Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền, trong đó có mẫu tờ khai đăng ký lại kết hôn do Bộ tư pháp ban hành.

2. Nội dung mẫu tờ khai

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ LẠI KẾT HÔN

                     Kính gửi: (1)................................................................................................................... Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: ............................................................................................... Giấy tờ tùy thân: (3)......................................................................................................................... Nơi cư trú: (2)................................................................................................................................... Đề nghị cơ quan đăng ký lại kết hôn theo nội dung dưới đây: Họ, chữ đệm, tên của vợ:.......................................................... .................................................. Ngày, tháng, năm sinh: ................................................................................................................... Dân tộc: ......................................................Quốc tịch: …………………………………………......... Nơi cư trú:(2)................................................................................................................................... Giấy tờ tùy thân:(3)......................................................................................................................... Kết hôn lần thứ mấy:..................................................................................................................... Họ, chữ đệm, tên của chồng: ……………………………………………………………………...... Ngày, tháng, năm sinh: ................................................................................................................ Dân tộc: ......................................................Quốc tịch: …………………………………………....... Nơi cư trú:(2)................................................................................................................................. Giấy tờ tùy thân:(3)....................................................................................................................... Kết hôn lần thứ mấy:.................................................................................................................... Đã đăng ký kết hôn tại: (4)……………………………………………………………………………... .........................................ngày ………. tháng ……….năm……………………………………….... Theo Giấy chứng nhận kết hôn số: (5)…………………………., Quyển số: (5)…………………... Lý do đăng ký lại: ..................................................................................................................... Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.                                 Làm tại: ……………………., ngày ........... tháng ......... năm ..............
  Người yêu cầu (Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên) ..........................................
tờ khai đăng ký lại kết hôn

3. Cách điền tờ khai đăng ký lại kết hôn

(1) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký lại kết hôn (2)  Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống.        (3) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân như: hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (ví dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2004) (4) Ghi rõ tên cơ quan đã đăng ký kết hôn trước đây. (5) Chỉ khai trong trường hợp biết rõ.      >>> Tải mẫu tờ khai đăng ký kết hôn lại
Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về tờ khai đăng ký lại kết hôn: Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn. Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về địa chỉ: [email protected] chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.
     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./. Liên kết tham khảo:
Tư vấn miễn phí gọi: 1900 6178